Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

21/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Họp Ban điều hành chương trình Liên kết đào tạo Arizona.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội thảo “Kinh nghiệm tự chủ đại học”.

Đại học Giao thông Vận tải

14h00: Chủ trì nghe báo cáo về hoạt động đánh giá giảng viên

Phòng A.207

14h00: Chủ trì họp về công tác tổ chức Thư viện

TP: toàn thể viên chức Trung tâm TTTV , đại diện Phòng TCCB.

Phòng A.401

14h00: Báo cáo về hoạt động đánh giá giảng viên.

TP: toàn bộ viên chức Phòng ĐBCLĐT&KT,

Mời đ/c Nguyễn Sơn Tùng dự.

Phòng A.207

Thứ Ba

22/3

(Sáng)

08h30: Bí Thư đảng ủy làm việc với cấp ủy hai chi Bộ sinh viên.

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ tịch Hội đồng luận án TS cơ sở.

Phòng A.402

08h00: Dự Tọa đàm trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ 

Trực tuyến Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp về kế hoạch thanh tra 2022 của Trường và triển khai kế hoạch 2022 của Phòng Thanh tra.

Phòng A.211

08h30: Bí Thư đảng ủy, làm việc với cấp ủy hai chi Bộ sinh viên.

TP: đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân thường vụ Đảng ủy, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy

Phòng A.401

 

08h00: Dự Tọa đàm trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ 

TP: Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp và chuyên viên phụ trách thi đua - khen thưởng

Trực tuyến Phòng A.207

 

08h30: Họp về kế hoạch thanh tra 2022 của Trường và triển khai kế hoạch 2022 của Phòng Thanh tra. TP: Toàn thể viên chức Phòng Thanh tra.

Phòng A.211

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì làm việc với Chủ tịch UNBD tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển khai dự án cơ sở II.

Tỉnh Bắc Ninh

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 4 năm 2022

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên

Phòng A.402

 

15h30: (hoãn) Chủ trì Tập huấn về Quảng bá tuyển sinh

Phòng A.207

 

14h00: Làm việc với Chủ tịch UNBD tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển khai dự án cơ sở II.

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

14h00: (hoãn) Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên.

Thành phần: Theo Quyết định, Lãnh đạo Phân hiệu họp trực tuyến.

Phòng A.402

 

15h30: Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức chuyển công tác về Khoa Pháp luật kinh tế

Chủ trì: Phó Chủ tịch HĐT Nguyễn Quang Tuyến

Thành phần: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

15h30: Tập huấn về Quảng bá tuyển sinh.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH, CTSV; chuyên viên phụ trách của Phòng HCTH

Phòng A.207

 

14h00: Làm việc với Chủ tịch UNBD tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển khai dự án cơ sở II.

TP: Trưởng Phòng QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - Phó trưởng Phòng TCKT và kỹ sư xây dựng Phòng QT.

Tỉnh Bắc Ninh

Thứ Tư

23/3

(Sáng)

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

08h30: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

10h00: Họp với nhà thầu xây lắp: Nhà ăn, nhà công vụ.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

 

10h00: Họp với nhà thầu xây lắp: Nhà ăn, nhà công vụ.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

 

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc 

08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h00: Họp với nhà thầu xây lắp: Nhà ăn, nhà công vụ.

TP: Trưởng Phòng QT, đ/c Lê Thị Hiền - PTP TCKT, kỹ sư Phòng QT, đại diện đơn vị tư vấn QLDA

Phòng A.207

CHIỀU

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

14h00: Chủ trì góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

TP: Chủ tịch HĐ Trường, các Phó hiệu trưởng đại diện Cục Kế hoạch Tài chính; Trưởng phòng Quản trị, đại diện tư vấn quản lý Dự án; đại diện tư vấn thiết kế, các kỹ sư phòng QT thực hiện dự án.

Phòng A.207

Thứ Năm

24/3

(Sáng)

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

08h30: Chủ trì Tập huấn triển khai chỉnh lý tài liệu.

 Trực tuyến Phòng A.402

08h30: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Vĩnh Phúc

08h30: Tập huấn triển khai chỉnh lý tài liệu.

Trực tuyến Phòng A.402

10h30: Chủ trì họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức.

TP: theo Quyết định 

     Phòng A.207

Làm việc tại Đảng ủy Khối

08h30: Tập huấn triển khai chỉnh lý tài liệu.

TP: Cán bộ chủ chốt; chuyên viên phụ trách công tác văn phòng của các đơn vị; bộ phận văn thư lưu trữ của Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Trực tuyến Phòng A.402

08h30: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

TP: Theo Giấy mời

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Vĩnh Phúc

CHIỀU

14h00: Tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH tại Ban Tổ chức TW

 

16h30: Chủ trì Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

16h30: Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Vĩnh Phúc

 

16h30: Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp triển kai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023.

Phòng A.403

 

16h30: Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

Làm việc tại Đảng ủy Khối

16h30: Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp triển kai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023.

TP: Lãnh đạo các khoa chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường; Viện Luật so sánh; lãnh đạo các Bộ môn; lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, Thanh tra, ĐBCLĐT&KT, TCCB, HCTH, TCKT, QT, TT Thư viện; chuyên viên KH Phòng ĐTĐH và ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Phòng A.403

 

16h30: Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

Thứ Sáu

25/3

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị của BCH Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng HN.

Trường Đại học Thương mại

08h00: Dự cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính.

Bộ Tư pháp

08h00: Chủ trì Gặp mặt chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam.

Phòng A.207

08h30: Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

08h30: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Vĩnh Phúc

08h00: Dự Hội nghị của BCH Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng HN.

Trường Đại học Thương mại

08h00: Gặp mặt chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam.

Phòng A.207

 

08h30: Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì họp về bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của Trường.

Phòng A.207

 

09h45: Chủ trì họp về kế hoạch triển khai các công trình của Trường kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường.

Phòng A.207

08h00: Gặp mặt chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng TCCB, HCTH; Chủ tịch Công đoàn, toàn thể Bộ môn giáo dục thể chất.

Phòng A.207

08h00: Đại hội Hội cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội;

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Minh Đoan. Chủ tịch Hội CCB Trường

TP: Toàn thể hội viên Hội cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội và theo Giấy mời; Chi hội và Lãnh đạo mời ở Phân hiệu Đắk Lắk (Dự trực tuyến)

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì họp về bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của Trường. TP. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng HCTH, PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến.

Phòng A.207

 

09h45: Chủ trì họp về kế hoạch triển khai các công trình của Trường kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH&TSTC, PGS. TS. Nguyễn Văn Quang.

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Dự lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Phòng A.402

14h00: Dự lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Phòng A.402

15h00: Họp Giao ban Ban Giám hiệu 

Phòng A.207

15h00: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

15h00: Họp Giao ban Ban Giám hiệu 

Phòng A.207

13h30: Chủ trì họp thông qua giao diện Cổng TTTĐ tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyển sinh 2022. 

Phòng A.207

15h00: Họp Giao ban Ban Giám hiệu 

Phòng A.207

14h00: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

- về công tác đào tạo (Phòng ĐTĐH chuẩn bị)

Phòng A.207

13h30: Chủ trì họp thông qua giao diện Cổng TTTĐ tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyển sinh 2022.

TP: đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của TTCNTT, Phân hiệu, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, đơn vị hỗ trợ cổng TTĐT.

Phòng A.207

14h00: Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và ra quân chiến dịch tháng 3 Biên giới năm 2022.

TP: đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các Tổ chức chính trị- xã hội, Đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Bí thư các liên chi, Đại diện các Câu lạc bộ và theo Giấy mời.

 Phòng A.402

Thứ Bảy

26/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

           

Chủ Nhật

27/3

(Sáng)

           

 

CHIỀU