Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

28/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

11h00: Làm việc với Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ.

Phòng A.207

Tham dự lớp Kiểm định chất lượng Giáo dục đến hết ngày 31/3/2022

08h45: Chủ trì Tọa đàm đề xuất đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03

Phòng A.402

 

 

08h45: Tọa đàm đề xuất đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03

TP: đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, các Giáo sư, Phó Giáo sư; trưởng các nhóm nghiên cứu của Trường ĐHLHN.

Phòng A.402

 

08h30: Làm việc với Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ.

TP: Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ Trưởng Phòng TCCB.

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Làm việc với lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế.

Phòng A.401

 

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế.

TP: lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng A.401

 

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

Thứ Ba

29/3

(Sáng)

 

08h30: Họp về triển khai công tác giảng dạy năm học 2022-2023.

Phòng A.402

08h30: Họp về triển khai công tác giảng dạy năm học 2022-2023.

Phòng A.402

08h30: Họp về triển khai công tác giảng dạy năm học 2022-2023.

Phòng A.402

08h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý đánh giá rèn luyện sinh viên online và xét học bổng sinh viên theo quy định mới tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý ký túc xá tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.207

08h00: Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý đánh giá rèn luyện sinh viên online và xét học bổng sinh viên theo quy định mới tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00: Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý ký túc xá tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

08h30: Họp về triển khai công tác giảng dạy năm học 2022-2023.

TP: Lãnh đạo  các đơn vị

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

14h00: Họp chuẩn bị cho lễ bế giảng khoa cao học và NCS tốt nghiep năm 2021. 

Phòng A.207

 

Làm việc tại Đảng ủy Khối.

 

 

14h00: Họp chuẩn bị cho lễ bế giảng khoa cao học và ncs tot nghiep năm 2021.

TP: Trưởng Phòng: ĐT SĐH; HCTH; CTSV;  Quản trị;  Đoàn thanh niên;  CNTT;  TCKT

Phòng A.207

Thứ Tư

30/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

Thứ Năm

31/3

(Sáng)

08h00: Chủ trì

Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Pháp luật điều ước quốc tế”

Phòng A.401

 

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Biên dịch 1”

Phòng A.401

 

Làm việc tại Trường

08h00: Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Pháp luật điều ước quốc tế”

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

10h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Biên dịch 1”

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

CHIỀU

14h00: Họp triển khai đề tài cấp thành phố: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

Ngọ Văn Nhân.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì Họp xét tốt nghiệp các khoá hình thức đào tạo CQ và VB2CQ

Phòng A.402

14h00: Họp xét tốt nghiệp các khoá hình thức đào tạo CQ và VB2CQ

Phòng A.402

14h00: Họp xét tốt nghiệp các khoá hình thức đào tạo CQ và VB2CQ

Phòng A.402

14h00: Họp triển khai đề tài cấp thành phố: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

 

Phòng: A.207

 

14h00: Họp xét tốt nghiệp các khoá hình thức đào tạo CQ và VB2CQ

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Họp xét tốt nghiệp các khoá hình thức đào tạo CQ và VB2CQ

TP: Theo quyết định

Phòng A.402

 

14h00: Họp triển khai đề tài cấp thành phố: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

TP:  nhóm xây dựng đề tài mời TS. Ngọ Văn Nhân.

Phòng: A.207

 

Thứ Sáu

01/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp Tiểu ban chấm các Hội đồng chuyên đề TS.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

Phòng A.401

08h00: Chủ trì họp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

TP: Trưởng phòng QLKH&TSTC, chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Huyền, Lương Thị Ngọc Tú

Phòng A.401

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với Lãnh đạo HV phụ nữ.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với Lãnh đạo HV phụ nữ.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.207

Thứ Bảy

02/4

(Sáng)

08h30: Dự lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021.

Phòng A.403

 

08h30: Chủ trì lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021.

Phòng A.403

 

08h30: Dự lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021.

Phòng A.403

 

08h30: Dự lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021.

Phòng A.403

 

08h30: Dự lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021.

Phòng A.403

 

08h00: Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021.

TP: Đảng ủy, BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đoàn TN; Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo lớp Cao học khóa 27 và lớp nghiên cứu sinh khóa 20.21,22,23,25B; các NCS được trao bằng năm 2021, đại diện học viên lớp cao học được trao bằng năm 2021.

Phòng A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/4

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU