Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

04/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19.

Phòng A.207

 

Làm việc tại Trường

10h30: Chủ trì  họp về thanh toán điện tử ngân hàng

Phòng A.402

08h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì  họp về thanh toán điện tử ngân hàng

TP: đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan : TTCNTT, Phòng TCKT; đại diện lãnh đạo Trạm Y tế, Phòng CTSV, đại diện Ngân hàng Liên Việt.

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

15h00: Làm việc với Bí thư, lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức.

Phòng A.401

 

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức.

TP: theo Quyết định 

Phòng A.401

 

15h00: Làm việc với Bí thư, lãnh đạo Phòng TCKT.

TP: Bí thư, lãnh đạo Phòng TCKT, Trưởng Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

Thứ Ba

05/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì  Trao đổi về nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ

Phòng A.402

 

 

08h00: Trao đổi về nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ.

Báo cáo viên: Đ/c Nguyễn Duy Bằng, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra nội bộ theo Quyết định của Hiệu trưởng; toàn thể các cán bộ thanh tra, pháp chế kiêm nhiệm; các viên chức phòng Thanh tra; Cán bộ kỹ thuật của TT CNTT (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp về Luật Hợp tác xã tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

13h15: Chủ trì họp về kế hoạch triển khai thực hiện các sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường.

Phòng A.402

14h00: Họp Đoàn kiểm tra một số lĩnh vực công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

 

13h15: Họp về kế hoạch triển khai thực hiện các sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường.

TP: Quyền trưởng phòng QLKH&TSTC, Phó trưởng phòng Trần Vũ Hải, CV Nguyễn Thị Huyền, Lương Thị Ngọc Tú

Phòng A.402

 

14h00: Họp Đoàn kiểm tra một số lĩnh vực công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra một số lĩnh vực công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội theo Quyết định của Hiệu trưởng; Cán bộ kỹ thuật của TT CNTT, Phòng Thanh tra. 

Phòng A.402

 

Thứ Tư

06/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Tiếp và làm việc với Cục việc làm, Bộ Lao động thương binh xã hội.

Phòng A.207

11h00Chủ trì họp triển khai thực hiện hoàn thiện thuyết minh đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

10h00: Chủ trì  Hội đồng duyệt đề cương tập bài giảng kinh tế vĩ mô.

 Phòng A.401

 

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên đối với viên chức Phân hiệu. 

Phòng A.401

 

10h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTĐH về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng A.211

 

11h00: Họp triển khai thực hiện hoàn thiện thuyết minh đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

 

Dự học Quốc phòng An ninh đối tượng 2

 

09h00: Tiếp và làm việc với Cục việc làm, Bộ Lao động thương binh xã hội.

Phòng A.207

 

11h00: Họp triển khai thực hiện hoàn thiện thuyết minh đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên đối với viên chức Phân hiệu. 

TP: theo Quyết định, Phân hiệu họp trực tuyến

Phòng A.401

 

09h00: Tiếp và làm việc với Cục việc làm, Bộ Lao động thương binh xã hội.

TP: Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, lãnh đạo Bộ môn Luật lao động, đồng chí Nguyễn Hữu Chí - giảng viên Bộ môn Luật lao động, đ/c Nguyễn Hiền Phương - Phó viện trưởng Viện Luật so sánh, Trưởng Phòng HCTH.

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTĐH về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH

Phòng A.211

10h00: Chủ trì  Hội đồng duyệt đề cương tập bài giảng kinh tế vĩ mô.

TP: Theo Quyết định

 Phòng A.401

 

11h00Chủ trì họp triển khai thực hiện hoàn thiện thuyết minh đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

TP:Quyền trưởng Phòng QLKH&TSTC Hoàng Ly Anh, Phó trưởng Phòng Trần Vũ Hải, Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí Bùi Đăng Hiếu, Phó trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí Phạm Thị Hằng, chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

14h00: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Dự học Quốc phòng An ninh đối tượng 2

 

 

Thứ Năm

07/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

[HOÃN] 08h30: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống ISO.

Phòng A.207

09h00Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị cho sinh viên học tập trung.

Phòng A.207

[HOÃN] 08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống ISO.

Phòng A.207

 

09h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị cho sinh viên học tập trung.

Phòng A.207

[HOÃN] 08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống ISO.

Phòng A.207

 

09h00  Họp rà soát công tác chuẩn bị cho sinh viên học tập trung.

Phòng A.207

Dự học Quốc phòng An ninh đối tượng 2

[HOÃN] 08h30: Họp Ban xây dựng hệ thống ISO.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị cho sinh viên học tập trung.

TP: Lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, Trạm Y tế, Trung tâm CNTT, Phòng CTSV, Phòng Quản trị.

Phòng A.207

CHIỀU

[HOÃN] 14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Dự họp Giao ban cấp Vụ

Trực tuyến A207

[ HOÃN] 14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

13h30: Chủ trì tiếp đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác tổ chức bộ.

Phòng A.401

 

 

14h00: Dự họp Giao ban cấp Vụ

Trực tuyến A207

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra Y tế dự phòng về công tác phòng dịch vệ sinh y tế trường học

Phòng A.402

 

[HOÃN] 14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Dự họp Giao ban cấp Vụ

Trực tuyến A207

16h00: Làm việc với toàn thể cán bộ, viên chức của Bộ môn Ngoại ngữ

Trực tuyến

 

[HOÃN] 14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

[hoãn] 15h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng A.401

 

14h00: Dự họp Giao ban cấp Vụ

Trực tuyến A207

Dự học Quốc phòng An ninh đối tượng 2

[HOÃN] 14h00: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra Y tế dự phòng về công tác phòng dịch vệ sinh y tế trường học

TP: Đại diện lãnh đạo phòng HCTH, CTSV, QT, TCCB, Đoàn thanh niên, quản lý KTX, TYT

(Trạm y tế chuẩn bị)

Phòng A.402

 

[hoãn] 15h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TP: lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.401

 

14h00: Dự họp Giao ban cấp Vụ

Trực tuyến A207

Thứ Sáu

08/4

(Sáng)

08h30: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

09h00: Dự Hội nghị " hướng dẫn công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025" 

Đảng ủy Khối - Trần Phú - Hà Đông - HN

08h30: Chủ trì họp Giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

08h30: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

[HOÃN] 08h00: Họp Tổ kiểm tra do Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị phụ trách.

Phòng A.207

 

08h00: Họp báo cáo Bộ trưởng về dự án đầu tư công

Bộ Tư pháp

Dự học Quốc phòng An ninh đối tượng 2

08h30: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường (trực tiếp), Trưởng và Phó Bộ môn (trực tuyến)

Phòng A.402

 

CHIỀU

16h00: Dự Họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp

16h00: Dự Họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp

14h00:Chủ trì tập huấn phòng chống dịch khi sinh viên học trực tiếp.

Phòng A.402

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khoá 43.

Phòng A.401

[hoãn] 15h00: Làm việc với Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Phòng A.401 

 

14h00: Tập huấn phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

Trực tuyến

 

14h00:Tập huấn phòng chống dịch khi sinh viên học trực tiếp.

TP: Trưởng các đơn vị (họp trực tiếp), tất cả viên chức, người lao động

( họp online)

Phòng A.402

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khoá 43.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Khoa Pháp luật quốc tế, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Trợ lý Khoa Pháp luật quốc tế, Cố vấn học tập lớp 4317, Cô Phan Thị Phương Nhung Bộ môn Ngoại ngữ, Cán bộ quản lý Khoá 43 Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác sinh viên

Phòng A.401

16h00: Dự Họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

TP: Trưởng Phòng TCCB (TCC chuẩn bị báo cáo)

Bộ Tư pháp

 

14h00: Tập huấn phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

TP: TP HCTH, chuyên viên lưu trữ Phòng HCTH

Trực tuyến

 

Thứ Bảy

09/4

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/4

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU