Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

18/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Họp Đoàn dự thi chuyên viên cao cấp của Bộ Tư pháp.

Phòng A.402

09h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học.

Phòng A.401

10h30: Làm việc với lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ.

Phòng A.207

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

09h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học.

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng A.401

 

10h30: Làm việc với lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ.

TP: Trưởng Phòng TCCB, lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị.

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Ban tổ chức Đảng ủy báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Ban tổ chức Đảng ủy báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Ban tổ chức Đảng ủy báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy

Phòng A.207

 

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

 

14h00: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Ban tổ chức Đảng ủy báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy

TP: Ban tổ chức Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

Thứ Ba

19/4

(Sáng)

08h30: Chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần 1.

Phòng A.207

 

 

 

08h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần 1.

Phòng A.207

08h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần 1.

Phòng A.207

08h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần 1.

Phòng A.207

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

08h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần 1.

TP: các đ/c Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

07h30: Khám sức khỏe cho viên chức, người lao động toàn Trường tại Trạm Y tế từ ngày 19-20/4/2022.

CHIỀU

14h00: Chủ trì Hội nghị Cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

 

15h30: Chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Phòng A.402

 

 

14h00: Hội nghị Cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

 

15h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Phòng A.402

 

14h00: Hội nghị Cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

 

15h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Phòng A.402

 

14h00: Hội nghị Cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

 

15h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Phòng A.402

 

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

14h00: Chủ trì Hội nghị Cán bộ chủ chốt.

TP: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường; BGH; Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; trưởng các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị khác trực thuộc Trường là đảng viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

Phòng A.402

Phân hiệu họp trực tuyến

 

15h30: Chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng.

TP: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

Phòng A.402

Phân hiệu họp trực tuyến

Thứ Tư

20/4

(Sáng)

08h30: Tham dự “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022”: Khai mạc; Phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc; Giao lưu tác giả tác phẩm; “Hội nghị bạn đọc”

Phòng A.402

08h30: Tham dự “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022”: Khai mạc; Phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc; Giao lưu tác giả tác phẩm; “Hội nghị bạn đọc”

Phòng A.402

08h30: Chủ trì Tổ chức “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022”: Khai mạc; Phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc; Giao lưu tác giả tác phẩm; “Hội nghị bạn đọc”

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban công tác tuyển sinh đại học năm 2022.

Phòng A.401

 

08h00: Lớp tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng của BTP năm 2022.

trực tuyến Phòng A.207

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

08h30: Tổ chức “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022”: Khai mạc; Phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc; Giao lưu tác giả tác phẩm; “Hội nghị bạn đọc”

TP: Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên là cộng tác viên của

thư viện (dự trực tiếp); cán bộ; giảng viên và người học quan tâm (dự trực tuyến).

Phòng A.402

Bán sách trợ giá trực tuyến: Từ 15/4 đến 25/4

 

08h30: Họp giao ban công tác tuyển sinh đại học năm 2022.

TP: BGH, lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng Thanh tra; chuyên viên phụ trách tuyển sinh và CNTT của Phòng ĐTĐH (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật)

Phòng A.401

 

08h00: Lớp tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng của BTP năm 2022.

TP: Theo Quyết định (học tập trung tại Phòng A.207)

Trực tuyến Phòng A.207

 

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng A.207

14h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng A.207

 

14h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng A.207

 

14h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng A.207

 

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

 

14h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

TP: Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng A.207

Thứ Năm

21/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng đánh giá 4 chương trình đào tạo.

Phòng A.207

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

08h30: Họp Hội đồng đánh giá 4 chương trình đào tạo.

TP: Thành viên Hội đồng và Thư ký theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

16h00: Chủ trì Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

16h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

16h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên Khóa 43,44,45

Phòng A.207

 

16h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

15h30: Họp bàn kế hoạch tổ chức cho sinh viên chất lượng cao Khóa 43 thăm Phân hiệu tại Đắk Lắk

Phòng A.207

 

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

 

14h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên Khóa 43,44,45

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 43, 44, 45 của Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng A.207

 

16h00: Họp Hội đồng Trường.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

15h30: Họp bàn kế hoạch tổ chức cho sinh viên chất lượng cao Khóa 43 thăm Phân hiệu tại Đắk Lắk.

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học; Trưởng các đơn vị: Trung tâm Tư vấn pháp luật, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán; Chuyên viên làm công tác tổ chức ( Tham dự trực tuyến: Lãnh đạo Phân hiệu)

Phòng A.207

Thứ Sáu

22/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khóa 43,44,45 và 46 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phòng A.207

 

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

08h30: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khóa 43,44,45 và 46 học kỳ 2 năm học 2021-2022

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT.

Trưởng phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Phân hiệu dự họp trực tuyến.

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

Học Giáo dục An ninh quốc phòng

 

Thứ Bảy

23/4

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/4

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU