Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

25/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

09h00: Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

Học Giáo dục ANQP

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học hình thức VLVH.

TP: theo Quyết định mời đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra dự

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

 

14h00: Chủ trì Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 1.

Phòng A.402

 

Học Giáo dục ANQP

14h00: Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 1.

TP: Các thành viên Nhóm 1, 2 và Phòng ĐBCLĐT& KT.

Phòng A.402

Thứ Ba

26/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

 

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 5 năm 2022

TP: theo Quyết định

Phòng A.402 và Trực tuyến 

 

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Học Giáo dục ANQP

 

 

08h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 5 năm 2022

TP: theo Quyết định

Phòng A.402 và Trực tuyến 

 

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022.

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Dự Lễ khai trương căng-tin và Phòng tập Gym.

Nhà K6

14h00: Chủ trì Lễ khai trương căng-tin và Phòng tập Gym.

Nhà K6

 

15h00:(chuyển)  Chủ trì Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 2.

Phòng A.207

 

14h00: Dự Lễ khai trương căng-tin và Phòng tập Gym.

Nhà K6

Học Giáo dục ANQP

15h00: (chuyển) Chủ trì Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 2.

TP: Các thành viên Nhóm 1, 2 và Phòng ĐBCLĐT& KT.

Phòng A.207

 

14h00: Dự lễ khánh thành căng-tin và Phòng tập Gym.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Trường và toàn thể viên chức, người lao động 

Nhà K6

Thứ Tư

27/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì giao ban các nhà thầu tại Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

 

08h30: Dự họp giao ban các nhà thầu tại Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

08h30: Chủ trì Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 2.

Phòng A.207

Học Giáo dục ANQP

08h30: Chủ trì giao ban các nhà thầu tại Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

TP: đ/c Nguyễn Quang Tuyến - PCT Hội đồng Trường, Trưởng phòng QT, TCKT; kỹ sư xây dựng Phòng Quản trị, đ/c Lê Thị Hiền - PTP TCKT.

08h30: Chủ trì Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 2.

TP: Các thành viên Nhóm 1, 2 và Phòng ĐBCLĐT& KT.

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 3.

Phòng A.207

Học Giáo dục ANQP

14h00: Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 3.

TP: Các thành viên Nhóm 3, 4, 5 và Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.207

Thứ Năm

28/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2021-2022) cho sinh viên các khóa 43,44,45

Phòng A.402

 

09h30: Chủ trì họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 5.

TP: Các thành viên Nhóm 3, 4, 5 và Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.402

 

 

08h00: Chủ trì họp rà soát công tác Chuyển đổi số.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì nghiệm thu cải tiến Cổng Thông tin điện tử.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2021-2022) cho sinh viên các khóa 43,44,45

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

Phân hiệu dự Họp trực tuyến

Phòng A.402

 

08h00: Họp rà soát công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách TTCNTT, Phòng quản trị, Phòng tài chính, kế toán, đơn vị tư vấn thầu. TTCNTT, Phòng quản trị chuẩn bị nội dung.

Phòng A.207

09h30: Họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 5

TP: Các thành viên Nhóm 3, 4, 5 và Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.402

10h00: Nghiệm thu cải tiến Cổng TTĐT.

TP: TTCNTT, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phân hiệu, đơn vị thi công Cổng TTĐT. Các đơn vị chuyển nội dung cần tải lên cổng để rà soát tại cuộc họp. 

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp hoàn thiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

 

14h00: Họp tại Bộ Giáo dục & Đào tạo.

14h00: Họp hoàn thiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

TP: nhóm xây dựng Đề tài

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì  Họp triển khai các đề tài ứng dụng về công bố quốc tế .

Phòng A.402

 

16h00: Chủ trì  Họp triển khai hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học

Phòng A.402

 

 

14h00: Họp hoàn thiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

TP: nhóm xây dựng Đề tài

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì  Họp triển khai các đề tài ứng dụng về công bố quốc tế .

TP: TS. Hoàng Ly Anh,TS Trần Vũ Hải,4 chủ nhiệm đề tài được giao; BTV Hoàng Quỳnh Hoa; Trưởng ban Tiếng Anh học thuật - CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học

Phòng A.402

 

16h00: Chủ trì  Họp triển khai hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học

TP: Phòng QLKH&TSTC: Quyền trưởng phòng Hoàng Ly Anh, Phó trưởng phòng Trần Vũ Hải, chuyên viên Lương Thị Ngọc Tú; thành viên Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Phòng A.402

Thứ Sáu

29/4

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học hình thức VLVH.

Phòng A.207

 

Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp.

08h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học hình thức VLVH.

Phòng A.207

09h00: Chủ trì họp HĐ tự đánh giá CTĐT - Góp ý cho sản phẩm Nhóm 4.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Họp rà soát công tác thư viện.

TP: Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Trung tâm TTTV.

Phòng A.211

 

10h00: Họp về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị in giáo trình, sách, tài liệu

Thị Hải Đường

Phòng A.211

08h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học hình thức VLVH.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

08h00: Họp rà soát công tác thư viện.

TP: Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Trung tâm TTTV.

Phòng A.211

09h00: Họp HĐ tự đánh giá CTĐT – Góp ý cho sản phẩm Nhóm 4.

TP: Các thành viên Nhóm 3, 4, 5 và Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.207

 

10h30: Họp về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị in giáo trình, sách, tài liệu

TP: Trưởng các đơn vị: P.QLKH&TSTC, Phòng TCKT, Phòng Quản trị; PTP QLKH&TSTC Nguyễn Hoàng Lan; chuyên viên Nguyễn Thị Hải Đường

Phòng A.211

 

CHIỀU

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến Phòng A.207

 

 

14h00: Họp tại Bộ Giáo dục & Đào tạo.

14h00:  Họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022.

Phòng A.401

 

 

 

14h00:  Họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

TP: Trưởng phòng HCTH, Trưởng các Tiểu ban chuyên môn, Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, các chuyên viên Phòng QLKH&TSTC được phân công.

Phòng A.401

Thứ Bảy

30/4

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/ 5

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU