Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

02/5

(Sáng)

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

 

CHIỀU

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

 

Thứ Ba

03/5

(Sáng)

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

 

CHIỀU

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

Nghỉ bù

 

Thứ Tư

04/5

(Sáng)

 

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30:Chủ trì  Họp triển khai công tác trải nghiệm thực tế của sinh viên chất lượng cao Khóa 43 tại Phân hiệu.

Phòng A.403

 

 

08h30:Làm việc về phương án ngân hàng điện tử phục vụ thu học phí, lệ phí.

Phòng A.207

 

 

 

08h30: Họp triển khai công tác trải nghiệm thực tế của sinh viên chất lượng cao Khóa 43 tại Phân hiệu.

TP: Các thành viên Đoàn công tác và sinh viên lớp chất lượng cao khóa 43.

Phòng A.403 và trực tuyến

 

08h30: Làm việc về phương án ngân hàng điện tử phục vụ thu học phí, lệ phí. TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng TCKT; đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, Trạm y tế; đại diện ngân hàng BIDV.

Phòng A.207

CHIỀU

 

16h00: Chủ trì Họp hoàn thiện 2 đề tài khoa học cấp Thành phố: Xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền ở Thành phố Hà Nội.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

Phòng A.207

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

Phòng A.207

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

Phòng A.207

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

16h00: Chủ trì Họp hoàn thiện 2 đề tài khoa học cấp Thành phố: Xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền ở Thành phố Hà Nội.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022.

TP: Theo Quyết định, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng A.207

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

TP: Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.207

 

16h00: Họp hoàn thiện 2 đề tài khoa học cấp Thành phố: Xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền ở Thành phố Hà Nội.

TP: Nhóm xây dựng Đề tài, mời TS. Ngọ Văn Nhân

Phòng A.207

Thứ Năm

05/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Dự Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ.

Phòng A.402

08h30: Họp với lãnh đạo Phòng HTQT về công tác hợp tác quốc tế.

Phòng A.207

 

09h30: Chủ trì họp về sửa đổi chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì Họp Ban điều hành CLC (xét học bổng, kế hoạch ngoại khóa và trải nghiệm thực tế)

Phòng A.401

 

09h30:Chủ trì  Họp triển khai Quyết định 585 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng A.401

 

10h00: Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.211

08h30: Họp Ban điều hành CLC (xét học bổng, kế hoạch ngoại khóa và trải nghiệm thực tế)

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

08h30: Họp với lãnh đạo Phòng HTQT về công tác hợp tác quốc tế.

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.207

 

09h30: Họp về sửa đổi chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, Trưởng các Khoa chuyên môn.

Phòng A.207


09h30: Họp triển khai Quyết định 585 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên

Phòng A.401

CHIỀU

Làm việc tại Trường

08h30: Dự Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ.

Phòng A.402

14h00: Dự họp cho ý kiến dự thảo Danh mục và phân công thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030.

Bộ Tư pháp

 

 

 

14h00: Chủ trì Thông qua vận hành thử Cổng tuyển sinh 2022.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình " Luật Ngân hàng Việt Nam"

Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến

TP: theo Quyết định

Phòng A.211

14h00: Chủ trì Thông qua vận hành thử Cổng tuyển sinh 2022.

TP: lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của TTCNTT, Phòng ĐTĐT, ĐTSĐH, đơn vị hỗ trợ Cổng TTĐT

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

06/5

(Sáng)

08h30: Chủ trì Hội nghị triển khai kết luận số 21/Kl-TW và một số văn bản có liên quan.

Phòng A.403

08h00: Dự Tọa đàm triển khai các văn bản của Đảng và Kế hoạch của Ban cán sự đảng về công tác quy hoạch cán bộ.

Trực tuyến A207

08h30: Dự Hội nghị triển khai kết luận số 21/Kl-TW và một số văn bản có liên quan.

Phòng A.403

08h30: Dự Hội nghị triển khai kết luận số 21/Kl-TW và một số văn bản có liên quan.

Phòng A.403

08h30: Dự Hội nghị triển khai kết luận số 21/Kl-TW và một số văn bản có liên quan.

Phòng A.403

10h30: Chủ trì họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

 Phòng A.402

08h30: Dự Hội nghị triển khai kết luận số 21/Kl-TW và một số văn bản có liên quan.

TP; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể Đảng viên, viên chức và người lao động, (toàn bộ phân hiệu họp trực tuyến).

Phòng A.403

 

08h00: Dự Tọa đàm triển khai các văn bản của Đảng và Kế hoạch của Ban cán sự đảng về công tác quy hoạch cán bộ.

TP: Trưởng phòng TCCB

Trực tuyến A207

10h30: Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

 Phòng A.211

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

14h00: (hoãn) Chủ trì  Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên

Phòng A.401

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu

- Về công tác cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị)

- Về việc thành lập Khoa Tiếng Anh pháp lý (Bộ môn Ngoại ngữ chuẩn bị)

Phòng A.207

14h00: (hoãn) Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

[HOÃN] 14h00: Họp Tổ kiểm tra số 3 (phiên 3)

Phòng A.211

Thứ Bảy

07/5

(Sáng)

 

 

08h00: Chủ trì  Tập trung cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi. Tập huấn công tác tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022.

Phòng A.402

 

 

08h00: Chủ trì họp triển khai quảng bá tuyển sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác sinh viên; các chuyên viên, giảng viên, trợ giảng, sinh viên tham gia tư vấn tuyển sinh

    Họp trực tuyến

 

08h00: Tập trung cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi. Tập huấn công tác tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022.

TP: Ban chỉ đạo thi, Ban coi thi, Ban chấm thi tuyển sinh cao học, môn thi tiếng Anh đợt 1 năm 2022 (theo Quyết định). 

Phòng A.402

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì Phổ biến quy chế thi, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022.

Phòng A.402 và trực tuyến

 

 

 

 

 

 

14h00: Phổ biến quy chế thi, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022.

TP: Trưởng Ban coi thi, Phòng Đào tạo sau đại học (đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tuyển sinh) và các thí sinh tham dự tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Phòng A.402 và trực tuyến

Chủ Nhật

08/ 5

(Sáng)

 

 

Chủ trì  Tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Trường ĐH Luật Hà Nội và trực tuyến

 

 

 

 

Tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

TP: Ban chỉ đạo thi, Ban coi thi, Ban chấm thi tuyển sinh cao học, môn thi tiếng Anh đợt 1 năm 2022 (theo Quyết định). 

Trường ĐH Luật Hà Nội và trực tuyến

 

CHIỀU

 

 

 

Chủ trì  Tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Trường ĐH Luật Hà Nội và trực tuyến

 

 

 

 

Tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

TP: Ban chỉ đạo thi, Ban coi thi, Ban chấm thi tuyển sinh cao học, môn thi tiếng Anh đợt 1 năm 2022 (theo Quyết định). 

Trường ĐH Luật Hà Nội và trực tuyến