Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

09/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì họp Tổ kiểm tra số 3 (phiên 3)

 Phòng A.211

 

09h00: Nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì họp triển khai công tác tổ xác minh thông tin.

Phòng A.401

 

08h30: Họp Tổ kiểm tra số 3 (phiên 3)

TP: Theo Quyết định

Phòng A.211

 

08h30: Họp triển khai công tác tổ xác minh thông tin.

TP: Tổ xác minh thông tin, trưởng Phòng TCCB, ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, CTSV, Phân hiệu

Phòng A.401

 

09h00: Nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

TP: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp tại Bộ Tư pháp về Dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh (ĐHLHN chuẩn bị) 

Phòng họp số 1 - BTP

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp tại Bộ Tư pháp về Dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh (ĐHLHN chuẩn bị) 

Phòng họp số 1 - BTP

14h00: Chủ trì  họp về dự thảo báo cáo chủ trương và báo cáo KTKT CĐS.

Phòng A.402

 

 

 

14h00: Họp tại Bộ Tư pháp về Dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh (ĐHLHN chuẩn bị) 

TP: Trưởng Phòng:  Quản trị, Phòng TCKT, đ/c Lê Thị Hiền - PTP TCKT, kỹ sư xây dựng Phòng Quản trị.

Phòng họp số 1 - BTP

 

14h00: Họp về dự thảo báo cáo chủ trương và báo cáo KTKT CĐS.

TP: lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng QT, Phòng TCKT

Phòng A.402

Thứ Ba

10/5

(Sáng)

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

 

09h15: Họp Liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Đảng ủy - Thường trực Hội đồng Trường về công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì Họp Đảng ủy về  bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

 

 

09h15: Họp Liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Đảng ủy - Thường trực Hội đồng Trường về công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Đảng ủy về  bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

08h30: Dự lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công cấp tỉnh do UNDP tổ chức

Dự trực tuyến

 

09h15: Họp Liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Đảng ủy - Thường trực Hội đồng Trường về công tác quy hoạch  cán bộ.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Đảng ủy về  bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

 

 

09h15: Họp Liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Đảng ủy - Thường trực Hội đồng Trường về công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Đảng ủy về  bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp UBKT Đảng ủy.

Phòng A.401

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về bổ nhiệm viên chức quản lý.

TP: Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

 

09h15: Họp Liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Đảng ủy - Thường vụ Hội đồng Trường về công tác quy hoạch cán bộ.

TP: Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Đảng ủy về  bổ nhiệm viên chức quản lý.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

08h30: Họp UBKT Đảng ủy.

TP: các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phòng A.401

CHIỀU

14h00: Họp quán triệt công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.402

 

15h00: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

14h00: Họp quán triệt công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.402

 

15h00: Chủ trì họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

14h00: Họp quán triệt công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.402

 

15h00: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

14h00: Họp quán triệt công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.402

 

15h00: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

14h00: Họp quán triệt công tác quy hoạch cán bộ.

Phòng A.402

 

15h00: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

Phòng A.402

14h00: Họp quán triệt công tác quy hoạch cán bộ.

TP:

- Trực tiếp: Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM.

- Trực tuyến: Trưởng, phó các Bộ môn thuộc các Khoa chuyên môn và tương đương; Phân hiệu: từ cấp Bộ môn trở lên.

Phòng A.402

15h00: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

- Giao ban công việc.

- Chúc mừng sinh nhật tháng 5

TP: Lãnh đạo các đơn vị, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường; (Phân hiệu Trực tuyến)

Phòng A.402

Thứ Tư

11/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo Arizona.

Phòng A.207

 

08h30 Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo Arizona.

Phòng A.207

 

 

08h30: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo Arizona.

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Phòng A.402

 

08h30: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo Arizona.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì họp về giải pháp NHĐT.

Phòng A.402

 

08h00: Chủ trì họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022.

TP: Trưởng phòng HCTH, Trưởng các Tiểu ban chuyên môn, Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng TCKT, Giám đốc TTCNTT, Bí thư đoàn thanh niên, các chuyên viên Phòng QLKH&TSTC được phân công; chuyên viên Phan Thị Phương Thanh.

Phòng A.402

10h00: Họp về giải pháp NHĐT.

TP: lãnh đạo, chuyên viên có liên quan TTCNTT, Phòng TCKT, Trạm Y Tế, đại diện NH Liên Việt.

Phòng A.207

 

08h30: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo Arizona.

Tp: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế (Phòng Hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

14h00 :Dự Hội nghị của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý, kiểm tra văn bản QPPL

Hội trường Học viện Tư pháp

14h00 :Dự Hội nghị của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý, kiểm tra văn bản QPPL

Hội trường Học viện Tư pháp

14h00 :Dự Hội nghị của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý, kiểm tra văn bản QPPL

Hội trường Học viện Tư pháp

14h00 :Dự Hội nghị của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý, kiểm tra văn bản QPPL

Hội trường Học viện Tư pháp

14h00 :Dự Hội nghị của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý, kiểm tra văn bản QPPL

Hội trường Học viện Tư pháp

 

Thứ Năm

12/5

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 5 Khoá XIII

Trực tuyến A.207

08h00: Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 5 Khoá XIII

Trực tuyến A.207

Làm việc tại Trường

 

 

08h30: Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

Phòng A.401

08h30: Chủ trì  họp góp ý dự thảo báo cáo KTKT phần mềm CĐS.

Phòng A.402

10h30: Chủ trì  họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Phòng A.402

 

08h30: Họp góp ý dự thảo báo cáo KTKT phần mềm CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TTCNTT, Phòng QT, TCKT, ĐTĐT, ĐTSĐH, CTSV, ĐBCLĐT&KT, TCCB, HCTH; đại diện lãnh đạo các khoa; đại diện lãnh đạo các bộ môn, giảng viên, chuyên viên thuộc khoa có ý kiến phản ánh về việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, qlkh...

Phòng A.402

 

 

08h30: Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

TP:theo Quyết định

Phòng A.401

10h30: Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

TP: các đ/c UBKTĐU

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Dự buổi làm việc về tiến độ triển khai dự án cơ sở II.

Bộ Tư pháp

 

14h00: Dự buổi làm việc về tiến độ triển khai dự án cơ sở II.

Bộ Tư pháp

 

 

 

13h30: Chủ trìToạ đàm “Phương pháp luận nghiên cứu luật học – Kinh nghiệm cho sinh viên Luật”

Phòng A.402

 

13h30: Toạ đàm “Phương pháp luận nghiên cứu luật học – Kinh nghiệm cho sinh viên Luật”

TP: Diễn giả, sinh viên CLB Sinh viên NCKH, sinh viên đăng ký tham dự toạ đàm.

Phòng A.402 và trực tuyến

 

14h00: Dự buổi làm việc về tiến độ triển khai dự án cơ sở II.

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT, đ/c Lê Thị Hiền - PTP TCKT, kỹ sư xây dựng phòng Quản trị (Phòng Quản trị chuẩn bị tài liệu)

Bộ Tư pháp

 

Thứ Sáu

13/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1.

Phòng A.207

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn đàn LH&PT 2022 và kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1.

Phòng A.207

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn đàn LH&PT 2022 và kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.

Phòng A.207

 10h30: Chủ trì cuộc họp về bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn thuộc khoa Pháp luật Quốc tế.

Phòng A.402

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1.

Phòng A.207

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn đàn LH&PT 2022 và kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1.

Phòng A.207

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn đàn LH&PT 2022 và kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn đàn LH&PT 2022 và kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.

TP: Phòng QLKH&TSTC, lãnh đạo Khoa LLCT, PLKT, PLHS, PLDS, PLHCNN; đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, TCKT, QT, TTCNTT, TTTTTV, Trạm Ytế, Đoàn TN ( Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị báo cáo chính)

Phòng A.207

10h30: Chủ trì cuộc họp về bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn thuộc khoa Pháp luật Quốc tế.

Phòng A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Hiệu trưởng tiếp  viên chức, người lao động

Phòng A.205

Làm việc tại Trường

15h30: (hoãn) Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình “Phương pháp điều tra xã hội học”

Phòng A.207

Đi công tác Đắk Lắk đến hết ngày 14/5/2022.

14h00: Chủ trì  Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

Phòng A.207

14h00  Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

15h30: (hoãn) Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình “Phương pháp điều tra xã hội học”

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Bảy

14/5

(Sáng)

08h00: Chủ trì Toạ  đàm "Hoàn thiện mẫu điều tra khảo sát 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố"

Phòng A.207

 

 

 

08h00: Chủ trì Toạ đàm "Hoàn thiện mẫu điều tra khảo sát 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố"

Phòng A.207

08h00: Toạ đàm "Hoàn thiện mẫu điều tra khảo sát 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố"

TP: 

- Nhóm xây dựng đề tài

- Nhóm chuyên gia phản biện

- Tiến sĩ Ngọ Văn Nhân - Trưởng Khoa LLCT

- Các đồng chí được triệu tập theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/ 5

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU