Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

16/5

(Sáng)

07h30-09h30: Chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

Phòng A.403

07h30-09h30: Dự Hội nghị học tập, quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

Phòng A.403

07h30-09h30: Dự Hội nghị học tập, quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

Phòng A.403

09h30: Họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý.

Phòng A.211

07h30-09h30: Dự Hội nghị học tập, quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

Phòng A.403

 

09h30: Chủ trì quy trình 4 bước kiện toàn Phó TK PL Dân sự.

Phòng A.207

07h30-09h30: Dự Hội nghị học tập, quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

Phòng A.403

 

09h30: Chủ trì họp UBKT Đảng ủy.

Phòng A.401

10h30: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022.

Phòng A.401

07h30-09h30: Chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

- Lễ trao huy hiệu Đảng

- quán triệt kết quả HN TW5 Khoá XIII.

Tp: Toàn thể Đảng viên, viên chức và người lao động trong Trường, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng A.403

 

09h30: Quy trình 4 bước kiện toàn Phó TK PL Dân sự.

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.207

 

09h30: Chủ trì họp UBKT Đảng ủy.

TP: UBKT Đảng ủy. Phòng A.401

 

09h30: Họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý.

TP: Theo QĐ, mời TS. Nguyễn Thị Hồng Yến - Khoa PLQT

Phòng A.211

 

10h30Họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022.

TP: Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng HCTH, Bí thư đoàn thanh niên, các chuyên viên Phòng QLKH&TSTC được phân công, chuyên viên Phan Thị Phương Thanh.

Phòng A.401

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì quy trình 4 bước kiện toàn Phó TK PL Kinh tế.

Phòng A.207

14hh00: Chủ trì quy trình kiện toàn 02 Phó trưởng BM thuộc Khoa PLTMQT

Phòng A.401

 

13h30: Chủ trì quy trình 4 bước kiện toàn Phó TK PL Hình sự.

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.402

 

15h30: Tham gia họp quy trình kiện toàn Trưởng BM PLHS.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

14H00: Chủ trì quy trình 4 bước kiện toàn Phó TK PL Kinh tế.

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.207

 

13h30: Quy trình 4 bước kiện toàn Phó TK PL Hình sự.

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.402

 

14hh00: Chủ trì quy trình kiện toàn 02 Phó trưởng BM thuộc Khoa PLTMQT

Phòng A.401

15h30: Chủ trì quy trình kiện toàn Trưởng BM PLHS.

TP: Theo kế hoạch

Phòng A.402

Thứ Ba

17/5

(Sáng)

09h30: TIếp đại điện Trường Đại học kinh tế Luật TP. HCM.

Phòng A.211

 

10h00: Chủ trì Lễ bàn giao trưởng ban mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật cho Trường Đại học kinh tế Luật TP.HCM.

Phòng A.207

08h00: Phát biểu Khai mạc Hội thảo “Đánh giá cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam”

Phòng A.402

 

09h30: TIếp đại điện Trường Đại học kinh tế Luật TP. HCM.

Phòng A.211

Làm việc tại Trường

 

 

08h30: Chủ trì nghe báo cáo Dự thảo BC Tự đánh giá CTĐT

Phòng diễn án

 

08h30: Chủ trì họp nghiệm thu Cổng Tuyển sinh.

Phòng A.401

 

10h00: Tham gia họp quy trình kiện toàn 01Trưởng BM và 01 Phó trưởng BM Khoa HCNN

Phòng A.401

 

08h00: Hội thảo “Đánh giá cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam”

Tp: Theo Giấy mời

Phòng A.402

 

08h30: Họp nghiệm thu Cổng Tuyển sinh.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, Phân hiệu(trực tuyến) . (Các đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung lên Cổng)

Phòng A.401

 

 

09h30: Hiệu trưởng tiếp đại điện Trường Đại học kinh tế Luật TP. HCM.

TP: Trưởng Phòng HTCH, Trưởng Phòng HTQT.

Phòng A.211

 

10h00: Chủ trì Lễ bàn giao trưởng ban mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật cho Trường Đại học kinh tế Luật TP.HCM.

Tp: Đ/c Trần Kim Liễu - TP HCTH, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân  - Phó trưởng PĐTSĐH, đ/c Bùi Đăng Hiếu – TP ĐCLĐT, đ/c Nguyễn Văn Quang – TP HTQT, đ/c Hoàng Ly Anh – Q. TP QLKHTSTC.

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì nghe báo cáo Dự thảo BC Tự đánh giá CTĐT

TP: Đơn vị chuyên môn và Trưởng các nhóm TĐG.

Phòng diễn án

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

16h00: Dự họp Bộ trưởng làm việc với các đơn vị về các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật

Hội trường A-BTP

Làm việc tại Trường

16h00: Dự họp Bộ trưởng làm việc với các đơn vị về các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật

Hội trường A-BTP

 

Làm việc tại Trường

 

Thứ Tư

18/5

(Sáng)

07h30: Dự Khai mạc gian trưng bày, triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên

Sảnh nhà A

08h00: Dự Lễ kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

Phòng A.402

 

07h30: Chủ trì Khai mạc gian trưng bày, triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên

Sảnh nhà A

 

08h00: Chủ trì Lễ kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

Phòng A.402

 

09h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Phòng A.402

 

07h30: Dự Khai mạc gian trưng bày, triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên

Sảnh nhà A

08h00: Dự Lễ kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

Phòng A.402

 

 

 

07h30: Dự gian trưng bày, triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên

Sảnh nhà A

 

08h00: Dự Lễ kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

Phòng A.402

 

09h30: Chủ trì Nghe báo cáo công tác quản lý đào tạo các lớp VLVH.

Phòng A.207

 

 

 

 

07h30: Khai mạc gian trưng bày, triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên

Sảnh nhà A

 

08h00: Dự Lễ kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

Phòng A.402

 

07h30: Khai mạc gian trưng bày, triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, bộ môn;các giáo sư, phó giáo sư; các tác giả có tác phẩm; sinh viên và giảng viên quan tâm

Sảnh nhà A

 

08h00: Lễ khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển” Lễ kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TP: Đảng ủy; Hội đồng Trường; Ban giám hiệu; khách mời; các giáo sư, phó giáo sư Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; toàn thể viên chức, người lao động trong Trường; sinh viên thuộc Ban chấp hành Đoàn trường và Hội sinh viên; Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Phòng A.402

 

09h00: Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Chủ trì: TS. Đoàn Trung Kiên, TS. Chu Mạnh Hùng và TS. Ngọ Văn Nhân

TP: Theo Kế hoạch, Các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và viên chức và sinh viên quan tâm.

(Cả ngày)

Phòng A.402

 

09h30: Nghe báo cáo công tác quản lý đào tạo các lớp VLVH.

TP: Phòng ĐT Đại học

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Phòng A.402

14h00: Dự quy trình 4 bước kiện toàn Phó GĐ TT CNTT.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

 

14h00: Dự quy trình 4 bước kiện toàn Phó GĐ TT CNTT.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

 

14h00: Dự quy trình 4 bước kiện toàn Phó GĐ TT CNTT.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

 

14h00: Dự quy trình 4 bước kiện toàn Phó GĐ TT CNTT.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

14h00: Dự quy trình 4 bước kiện toàn Phó GĐ TT CNTT.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.207

15h30: Họp Ban giám hiệu báo cáo kết quả công tác bổ nhiệm cán bộ.

TP: lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị)

Phòng A.207

Thứ Năm

19/5

(Sáng)

09h00: Chủ trì Lễ ra mắt  CLB lý luận trẻ,

Phòng A.207

10h00: Chủ trì họp giữa lãnh đạo Đại học Arizona và Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”

Phòng A.402

 

10h00: Chủ trì họp giữa lãnh đạo Đại học Arizona và Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì  Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý đào tạo trình độ đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

10h30: Chủ trì Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2021 -  2022) cho sinh viên khóa 46.

 TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT; Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên. Phân Hiệu dự trực tuyến

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”

Chủ trì: PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyễn

TP: Theo Kế hoạch, Các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và viên chức và sinh viên quan tâm

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì  Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý đào tạo trình độ đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

09h00:  Lễ ra mắt  CLB lý luận trẻ,

TP: thường trực Đoàn Trường, thường trực Hội sinh viên, Ban chủ nhiệm và thành viên CLB.

Phòng A.207

 

10h30:  Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2021 -  2022) cho sinh viên khóa 46.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

 TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT; Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên. Phân Hiệu dự trực tuyến

Phòng A.401

 

10h00: Họp giữa lãnh đạo Đại học Arizona và Ban Giám hiệu

TP: Thành viên Ban điều hành CTLK Arizona

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng giáo sư cơ sở Trường

Phòng: A.402

15h00: Dự họp với Cục Kế hoạch - Tài chính về tiến độ triển khai Dự án cơ sở 2

Phòng N4 - Bộ Tư pháp

14h30: Chủ trì Họp giữa lãnh đạo Đại học Arizona và Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

 

14h00: Dự họp với Cục Kế hoạch - Tài chính về tiến độ triển khai Dự án cơ sở 2

Phòng N4 - Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng giáo sư cơ sở Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

14h30: Họp giữa lãnh đạo Đại học Arizona và Ban Giám hiệu

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Thành viên Ban điều hành CTLK Arizona

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

20/5

(Sáng)

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

10h30: Chủ trì họp triển khai xây dựng quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A.207

 

08h30: Chủ trì Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

Phòng A.401

09h00: Họp Đảng ủy về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

10h30: Dự họp triển khai xây dựng quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”

Phòng A.402

 

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

10h30: Dự họp triển khai xây dựng quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A.207

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy về công tác tổ chức bổ nhiệm cán bộ.

Phòng A.207

10h30: Dự họp triển khai xây dựng quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A.207

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”

Chủ trì: TS. Lê Đình Nghị, PGS.TS. Cao Thị Oanh, PGS.TS. Trần Anh Tuấn

TP: Theo Kế hoạch, Các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và viên chức và sinh viên quan tâm

Phòng A.402

 

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức bổ nhiệm cán bộ.

Tp: Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy về công tác bổ nhiệm cán bộ.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

10h30: Họp triển khai xây dựng quy hoạch cấp bộ môn

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng, phó các khoa, viện LSS và Phân hiệu (Phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A.207

 

CHIỀU

14h00: Nghe báo cáo rà soát Lễ công bố thành lập Khoa ngoại ngữ pháp lý.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

14h30: Họp tập thể lãnh đạo Trường về thực hiện Bước 2 công tác quy hoạch cán bộ quản lý.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo rà soát Lễ công bố thành lập Khoa ngoại ngữ pháp lý.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp tập thể lãnh đạo Trường về thực hiện Bước 2 công tác quy hoạch cán bộ quản lý.

Phòng A.207

 

14h00: Họp rà soát Lễ công bố thành lập Khoa ngoại ngữ pháp lý.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h30: Họp tập thể lãnh đạo Trường về thực hiện Bước 2 công tác quy hoạch cán bộ quản lý.

Phòng A.207

14h00: Họp rà soát Lễ công bố thành lập Khoa ngoại ngữ pháp lý.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h30: Họp tập thể lãnh đạo Trường về thực hiện Bước 2 công tác quy hoạch cán bộ quản lý.

Phòng A.207

14h00: Họp rà soát Lễ công bố thành lập Khoa ngoại ngữ pháp lý.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h30: Họp tập thể lãnh đạo Trường về thực hiện Bước 2 công tác quy hoạch cán bộ quản lý.

Phòng A.207

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/5

(Sáng)

 

 

9h00: Chủ trì họp phụ huynh các lớp LKĐT

TP: Đoàn công tác ĐH Arizona, các thành viên BĐH

Phòng: A403. 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/ 5

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU