LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 23/5 ĐẾN NGÀY 29/5/2022

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

23/5

(Sáng)

11h00: Dự họp về Đề án trường trọng điểm

Phòng: A.207

11h00: Chủ trì họp về Đề án trường trọng điểm

Phòng: A.207

11h00: Dự họp về Đề án trường trọng điểm

Phòng: A.207

8h00: Dự họp về quy hoạch viên chức quản lý cấp bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Dân sự

10h00: Dự họp về quy hoạch viên chức quản lý cấp bộ môn thuộc Khoa Lý luận chính trị

11h00: Dự họp về Đề án trường trọng điểm

Phòng: A.207

Chủ Tịch Hội đồng chấm giảng viên dạy giỏi cấp Bộ của Bộ Công an

Học viện ANND

11h00: Họp về Đề án trường trọng điểm

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời Chủ tịch HĐT, Trưởng phòng HCTH, thư ký ban xây dựng Đề án

Phòng: A.207

CHIỀU

16h30: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Phòng: A207

14h00: Dự họp báo cáo Chính phủ về Đề án trường trọng điểm

Văn phòng Chính phủ

16h30: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Phòng: A207

 

 

14h30: Chủ trì  Họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

TP: lãnh đạo P.HTQT, Đại diện lãnh đạo Phòng đào tạo đại học, Trung tâm thư viện.

Phòng A.207  và trực tuyến

16h30: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Phòng: A207

14h00: Dự họp báo cáo Chính phủ về Đề án trường trọng điểm

Văn phòng Chính phủ

 

 

16h30: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Phòng: A207

14h00: Dự họp Hội đồng khoa học tại Bộ Tư pháp.

20h00: Chủ trì Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu do TS. Đoàn Thị Tố Uyên làm trưởng nhóm

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

21h00: Chủ trì Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Trần Anh Tuấn làm trưởng nhóm

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

14h30: Họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

TP: lãnh đạo P.HTQT, Đại diện lãnh đạo Phòng đào tạo đại học, Trung tâm thư viện.

Phòng A.207  và trực tuyến

 

16h30: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

TP: Ban Tổ chức (theo QĐ), mời TS. Nguyễn Thị Hồng Yến - Khoa PLQT

Phòng: A207

20h00: Chủ trì Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu do TS. Đoàn Thị Tố Uyên làm trưởng nhóm

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

20h00: Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu do TS. Đoàn Thị Tố Uyên làm trưởng nhóm

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

21h00: Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Trần Anh Tuấn làm trưởng nhóm

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

Thứ Ba

24/5

(Sáng)

09h00: Dự Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Hội trường: A403

 

9h00: Dự Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Hội trường: A403

 

09h00: Dự Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Hội trường: A403

 

09h00: Dự Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Hội trường: A403

10h00: Dự họp về quy hoạch viên chức quản lý cấp bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Hình sự

 

Chủ Tịch Hội đồng chấm giảng viên dạy giỏi cấp Bộ của Bộ Công an

Học viện ANND

 

08h00: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của Bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

Phòng A.402

 

9h00: Dự Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Hội trường: A403

 

 

 

09h00: Lễ công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, cán bộ chủ chốt, Lãnh đạo bộ môn và theo Kế hoạch, Phân hiệu dự trực tuyến

Hội trường: A403

 

 

CHIỀU

15h00: Họp tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch cán bộ

Phòng: A.207

15h00: Họp tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch cán bộ

Phòng: A.207

15h00: Họp tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch cán bộ

Phòng: A.207

15h00: Họp tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch cán bộ

Phòng: A.207

15h00: Họp tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch cán bộ

Phòng: A.207

15h00: Họp tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng: A.207

Thứ Tư

25/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h00: Họp Ban điều hành chương trình chất lượng cao.

Phòng: A.207

 

Chủ Tịch Hội đồng chấm giảng viên dạy giỏi cấp Bộ của Bộ Công an

Học viện ANND

10h00: Họp Ban điều hành chương trình chất lượng cao.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 3 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

 

 

14h00: Chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 3 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 3 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 3 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 3 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 3 quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2026-2031

TP: Ban giám hiệu, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng trường, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, Ban CH Đảng bộ trường, Chủ tịch CĐ trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS

Phòng: A.402

Thứ Năm

26/5

(Sáng)

08h30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt "Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với chức danh Ban Chấp hành Đảng Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối"

Hội trường tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng uỷ khối

08h30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt "Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với chức danh Ban Chấp hành Đảng Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối"

Hội trường tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng uỷ khối

 

 

 

 

 

 

 

9h00: Chủ trì Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với các đối tác CHLB Đức (FES, DAD)

Phòng: A.207

 

 

08h00: Chủ trì  Ra mắt Chương trình “Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội” (2022-2024) hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: theo KH

Phòng A.402

09h00: Dự Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với các đối tác CHLB Đức (FES, DAD)

Phòng: A.207

 

10h00: (hoãn) Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế quản lý sinh viên

Phòng: A.207

 

08h30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt "Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với chức danh Ban Chấp hành Đảng Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối"

Hội trường tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng uỷ khối

 

 

 

 

08h00:  Ra mắt Chương trình “Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội” (2022-2024) hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: theo KH

Phòng A.402

 

09h00:  Toạ đàm khoa học cấp Trường “Công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học - Chính sách và kinh nghiệm

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị, TS. Hoàng Ly Anh

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.402

 

 

 

 

09h00: Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với các đối tác CHLB Đức (FES, DAD)

TP: Đại diện Đảng ủy, Hội đồng Trường;Lãnh đạo Nhà trường;Đại diện lãnh đạo các Khoa: PLHCNN, PLHS, PLDS, PLKT, PLQT, LLCT, PLTMQT, Viện Luật SS, BMNN,; Lãnh đạo Phòng HTQT, QLKH&TSTC, ĐTĐH, CTSV, TCCB, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức; Các sinh viên lớp Tiếng Đức Khóa 46.

Phòng: A.207

 

10h00: (hoãn) Họp Ban xây dựng Quy chế quản lý sinh viên

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 3 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 4 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 3 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 4 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

14h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 3 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 4 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

14h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 3 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 4 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

 

 

14h00: Chủ trì  Tọa đàm “Công bố nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong lĩnh vực Luật học - Kinh nghiệm cho sinh viên Luật”.

TP: Diễn giả, sinh viên CLB Sinh viên NCKH, sinh viên đăng ký tham dự toạ đàm.

Phòng A.401

 

14h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 3 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 4 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.402

 

 

 

 

14h00: Chủ trì  Tọa đàm “Công bố nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong lĩnh vực Luật học - Kinh nghiệm cho sinh viên Luật”.

TP: Diễn giả, sinh viên CLB Sinh viên NCKH, sinh viên đăng ký tham dự toạ đàm.

Phòng A.401

 

14h00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 3 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 4 giai đoạn 2026-2031

TP: Ban giám hiệu, Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐT, trưởng phòng và tương đương

Phòng: A.402

Thứ Sáu

27/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

 

8h30: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1

Phòng: A.207

 

 

8h30: họp hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1

Phòng: A.207

 

 

10h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Phòng: A.207

 

 

8h30: họp hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1

Phòng: A.207

 

10h30: Nghe báo cáo công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, công tác đoàn, hội sinh viên tại Phân hiệu

Phòng: A.401

 

 

 

8h30: họp hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1

Phòng: A.207

09h30: Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ tổng kết sinh viên NCKH năm 2022.

TP: Phó trưởng phòng Trần Vũ Hải, Phó Bí thư đoàn Trường Đậu Công Hiệp; CV Đào Ánh Vân, Phan Phương Thanh Và MC.

Phòng: A.401

 

 

8h30: họp hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ tổng kết sinh viên NCKH năm 2022.

TP: Phó trưởng phòng Trần Vũ Hải, Phó Bí thư đoàn Trường Đậu Công Hiệp; CV Đào Ánh Vân, Phan Phương Thanh Và MC.

Phòng: A.401

 

 

10h30: Họp báo cáo công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, công tác đoàn, hội sinh viên tại Phân hiệu

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, Phân hiệu; Bí thư, Phó BT, Chủ tịch Hội SV của Trường và lãnh đạo đoàn, Hội SV của Phân hiệu.

(Phân hiệu p/h với các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

 

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

14h00:  Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị (lần 2) thực hiện bước 4 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 5 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.207

 

14h00:  Chủ trì Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị (lần 2) thực hiện bước 4 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 5 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp ban giám hiệu

Phòng: A.207

17h30: Dự Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phòng tiếp khách quốc tế - Bộ Tư pháp

14h00:  Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị (lần 2) thực hiện bước 4 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 5 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.207

 

15h00: Họp ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

14h00:  Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị (lần 2) thực hiện bước 4 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 5 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.207

15h00: Họp ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00:  Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị (lần 2) thực hiện bước 4 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 5 giai đoạn 2026-2031

Phòng: A.207

15h00: Họp ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị (lần 2) thực hiện bước 4 Quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2026 và bước 5 giai đoạn 2026-2031

TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng: A.207

15h00: Họp ban giám hiệu về công tác hợp tác quốc tế (Phòng HTQT chuẩn bị tài liệu)

Phòng: A.207

Thứ Bảy

28/5

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/ 5

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU