LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/5 ĐẾN 05/6/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

30/5

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết 6/6/2022

8h00: Dự họp về công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 do Bộ GD và ĐT triệu tập

Phòng: A402

Làm việc tại Trường

8h00 đến 17h00: Dự họp về công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 do Bộ GD và ĐT triệu tập

TP: PHT Lê Đình Nghị, Lãnh đạo phòng ĐTĐH, Chuyên viên TS và CB CNTT

Phòng: A402

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Hội đồng trường về công tác quy hoạch

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng trường về công tác quy hoạch

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì họp ban giám hiệu về công tác quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A207

 

 

14h00: Dự họp về công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 do Bộ GD và ĐT triệu tập

Phòng: A401

14h00: Họp Hội đồng trường về công tác quy hoạch

Phòng: A.207

 

15h00: Họp ban giám hiệu về công tác quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A207

14h00: Chủ trì họp công tác chuẩn bị cho ký thoả thuận hợp tác với Học viện CN Bưu chính viễn thông

Phòng: A.211

 

14h00: Họp Hội đồng trường về công tác quy hoạch

Phòng: A.207

 

15h00: Họp ban giám hiệu về công tác quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A207

14h00: Chủ trì họp công tác chuẩn bị cho ký thoả thuận hợp tác với Học viện CN Bưu chính viễn thông

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Trưởng: Trung tâm CNTT, HCTH, Quản trị, Tài chính kế toán

Phòng: A.211

14h00: Họp Hội đồng trường về công tác quy hoạch

Chủ trì: Chủ tịch HĐT

TP: thành viên HĐT

Phòng: A.207

14h00: Dự họp về công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 do Bộ GD và ĐT triệu tập

TP: PHT Lê Đình Nghị, Lãnh đạo phòng ĐTĐH, Chuyên viên TS và CB CNTT

Phòng: A401

 

15h00: Họp ban giám hiệu về công tác quy hoạch cấp bộ môn

Phòng: A207

Thứ Ba

31/5

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Làm việc tại Trường

 

-Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cơ sở 2,

- Đưa SV CLC đi thực tế tại Bắc Ninh

(Cả ngày)

08h00: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường dành cho sinh viên “Những vấn đề pháp lý hướng tới hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”  

Phòng A.402

 

08h00: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường dành cho sinh viên “Những vấn đề pháp lý hướng tới hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”  

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022”, Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023” và Lễ bế mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022

Phòng A.402

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì  Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022”, Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023” và Lễ bế mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022

Phòng A.402

 

 

14h00: Chủ trì  Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022”, Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023” và Lễ bế mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

TP: Đại diện Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Đại diện: Lãnh đạo các đơn vị; Phòng QLKH&TSTC; Đoàn thanh niên; Hội sinh viên; Sinh viên và Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải trong Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022; Theo Giấy mờ

Hội trường A.403

 

Thứ Tư

01/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

8h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

9h00: Chủ trì Họp Tiểu ban xét tiêu chí tuyển sinh Cao học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

 

 

08h30: Chủ trì họp Uỷ ban kiểm tra.

Phòng A.207

8h00: Họp Ban tổ chức Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

08h30: Chủ trì họp Uỷ ban kiểm tra.

TP: Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

Phòng A.207

 

9h00: Chủ trì Họp Tiểu ban xét tiêu chí tuyển sinh Cao học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì Họp Tiểu ban xét tiêu chí tuyển sinh Cao học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

14h30: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

16h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình “Pháp luật về công chứng, chứng thực và luật sư”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

14h30:  Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

16h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình “Pháp luật về công chứng, chứng thực và luật sư”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

Thứ Năm

02/6

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp hoàn thiện phương án, mẫu điều tra, khảo sát đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Phòng: A401

9h30: Làm việc với các bên liên quan để xem xét tiến độ thi công gói thầu Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207

 

11h00: Tiếp và làm việc với Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp

TP: lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng: A207

 

 

8h00: Chủ trì họp Ban XDQC SV

Phòng: A211

10h00: (hoãn) Chủ trì Họp ban tổ chức Hội thảo " Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý sinh viên tham gia các hoạt động đoàn thể tại một số trường Đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lawcsk"

TP: theo Quyết định

Phòng: A211

 

11h00: Tiếp và làm việc với Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp

TP: lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng: A207

8h00: Chủ trì Họp Tổng kết công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

TP: Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng HCTH, Bí thư đoàn thanh niên, các chuyên viên Phòng QLKH&TSTC được phân công, chuyên viên Phan Thị Phương Thanh.

Phòng A.402

 

8h00: Họp Tổng kết công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng HCTH, Bí thư đoàn thanh niên, các chuyên viên Phòng QLKH&TSTC được phân công, lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn Trung tâm TT Thư viện, chuyên viên Phan Thị Phương Thanh.

Phòng A.402

8h00: Họp Ban XDQC SV

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo quyết định

Phòng: A211

 

8h00: Họp hoàn thiện phương án, mẫu điều tra, khảo sát đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Chủ trì: Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: mời PHT Tô Văn Hoà, mời TS Ngọc Văn Nhân, nhóm xây dựng đề tài và các giảng viên được triệu tập

Phòng: A401

 

11h00: Tiếp và làm việc với Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp

TP: lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng: A207

10h00:  (hoãn) Họp ban tổ chức Hội thảo " Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý sinh viên tham gia các hoạt động đoàn thể tại một số trường Đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lawcsk"

TP: theo Quyết định

Phòng: A211

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: Họp Đảng uỷ

Chủ trì: Bí thư

TP: Đảng uỷ viên

Phòng: A.207

Thứ Sáu

03/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h30: Dự Hội thảo "Định hướng chính sách lớn sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự"

Phòng: A402

 

08h00: Chủ trì họp về công tác chính trị nội bộ

TP: Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TCCB, ĐTĐH, HTQT, CTSV 

Phòng: A.207

 

 

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Họp ban tổ chức Hội thảo " Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý sinh viên tham gia các hoạt động đoàn thể tại một số trường Đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lawcsk"

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

CHIỀU

14h00: (hoãn)Dự họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

14h00: (hoãn) Chủ trì họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: (hoãn)Dự họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

14h00: (hoãn) Dự họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

14h00: (hoãn) Họp giao ban trưởng các đơn vị

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời chủ tịch HĐT, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội (Phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A.402

13h00: Họp về công tác chính trị nội bộ

TP: Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TCCB, ĐTĐH, HTQT, CTSV 

Phòng: A.207

Thứ Bảy

04/6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/ 6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU