LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/6 ĐẾN 12/6/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

06/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài

Làm việc tại Trường

8h00: Họp rà soát công việc chuyển đổi số

Phòng: A.207

8h00: Họp rà soát công việc chuyển đổi số

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế toán, Quản trị, Trung tâm CNTT, Ban thư ký chuyển đổi số, đ/c Nguyễn Tiến Định

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Ba

07/6

(Sáng)

8h00: Chủ trì Hội đồng đề cương NCS

Phòng: A.207

11h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học Bộ giáo dục và đào tạo 

Phòng: A.207

 

11h00:  Làm việc với Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học Bộ giáo dục và đào tạo 

Phòng: A.207

 

11h00:  Làm việc với Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học Bộ giáo dục và đào tạo 

Chủ trì: Hiệu trưởng

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp kế hoạch hợp tác theo MOU với CLB Luật sư TMQT.  

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Pháp luật về công chứng, chứng thực và luật sư”.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Họp kế hoạch hợp tác theo MOU với CLB Luật sư TMQT. . TP: đại diện lãnh đạo khoa PLTMQT, LQT, phòng HCTH.

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Pháp luật về công chứng, chứng thực và luật sư”.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Tư

08/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

8h00: Chủ trì làm việc với nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá 4 chương trình đào tạo

Phòng: A207

Làm việc tại Trường

 

8h00: Nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá 4 chương trình đào tạo họp với chuyên gia

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên 5 nhóm chuyên trách, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A207

 

8h00: Làm việc với Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội

TP: thư ký 02 đề tài NCKH cấp thành phố

Trụ sở Sở KHCN

 

CHIỀU

 

 

16h00: Dự Ký thoả thuận hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Phòng: A.402

 

16h00: Chủ trì Ký thoả thuận hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Phòng: A.402

 

 

 

 

16h00: Dự Ký thoả thuận hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Phòng: A.402

 

 

16h00: Dự Ký thoả thuận hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Phòng: A.402

14h00: Nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá 4 chương trình đào tạo họp với chuyên gia

TP: thành viên 5 nhóm chuyên trách, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A402

 

 

 

 

16h00: Ký thoả thuận hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời chủ tịch HĐT, BGH

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TTCNTT, HCTH, ĐTĐH, CTSV, TTTVPL, QLKH&TSTC

Phòng: A.402

 

 

Thứ Năm

09/6

(Sáng)

9h30: Chủ trì tập huấn các điều tra viên và chạy thử chương trình điều tra, khảo sát đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Phòng: A.402

 

8h30: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A207

 

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A207

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A207

 

 

 

 

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A207 

 

 

 

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A207 

 

9h30: Chủ trì tập huấn các điều tra viên và chạy thử chương trình điều tra, khảo sát đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Phòng: A.402

 

 

 

 

CHIỀU

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Chủ trì họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời chủ tịch HĐT, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng Bộ môn tại trụ sở chính và Phân hiệu (Phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A.402

 

Thứ Sáu

 

Đi công tác Sơn Tây

08h00: Phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Thanh niên khởi nghiệp - Những vấn đề lý luận pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và một số gợi mở"

Phòng A.402

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp góp ý Nội quy thư viện

Phòng: A.401

10h00: Chủ trì Họp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niệm 45 năm
thành lập Trường và Kế hoạch 6 tháng cuối năm của Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.401

08h00: Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Thanh niên khởi nghiệp - Những vấn đề lý luận pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và một số gợi mở"

Phòng A.402

 

8h00: Họp góp ý Nội quy thư viện

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện, Thư viện viên Nguyễn Thị Như, Đại diện Lãnh đạo: TCCB, Thanh tra, HCTH, TCKT

Phòng: A.401

 

10h00: Chủ trì Họp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niệm 45 năm
thành lập Trường và Kế hoạch 6 tháng cuối năm của Phòng QLKH&TSTC

TP:Lãnh đạo Phòng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quang; CV: Nguyễn Thu Huyền; Đỗ Thị Hiển.

Phòng: A.401

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp xét công nhận tốt nghiệp K43 và các Khóa chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

14h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp K43 và các Khóa chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

14h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp K43 và các Khóa chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

14h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp K43 và các Khóa chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

14h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp K43 và các Khóa chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Bảy

11/6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/ 6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU