LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

13/6

(Sáng)

8h30: Họp xây dựng Kế hoạch báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A402

 

10h00: Dự họp rà soát Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022

Phòng: A402

 

8h30: Chủ trì họp xây dựng Kế hoạch báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A.402

 

10h00: Chủ trì họp rà soát Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022

Phòng: A402

 

8h30: Họp xây dựng Kế hoạch báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A.402

 

10h00: Dự họp rà soát Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022

Phòng: A402

 

 

 

 

 

8h30: Họp xây dựng Kế hoạch báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A.402

 

10h00: Dự họp rà soát Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022

Phòng: A402

 

 

8h30: Họp xây dựng Kế hoạch báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A.402

 

10h00: Dự họp rà soát Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022

Phòng: A402

 

 

 

 

8h30: Họp xây dựng Kế hoạch báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, mời Chủ tịch HĐT, Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.402

 

10h00: Họp rà soát Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT

Phòng: A.402

 

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho GS. Giáo sư Masanori AIKYO –Chủ tịch Trường Đại học Aichi, Nhật Bản, Cố vấn, Giáo sư danh dự, Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

Phòng A.207

15h30: Chủ trì họp tổ công tác rà soát công tác tuyển dụng viên chức của Trường

Phòng: A.207

 

14h00:  Chủ trì  Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mối quan hệ giữa kiến thức, thái độ và hành vi tập luyện thể thao với trình độ thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Ngọc Bách làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

14h00:  Chủ trì  Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài NCKH SV dự thi cấp Bộ

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.402

 

15h30: Chủ trì họp rà soát công việc chuyển đổi số.

Phòng A.402

 

 

14h00:  Hội  đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mối quan hệ giữa kiến thức, thái độ và hành vi tập luyện thể thao với trình độ thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Ngọc Bách làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

14h00:  Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài NCKH SV dự thi cấp Bộ

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.402

 

 

14h00: Họp Ban tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho GS. Giáo sư Masanori AIKYO –Chủ tịch Trường Đại học Aichi, Nhật Bản, Cố vấn, Giáo sư danh dự, Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng HCTH; Phòng QLKH & TSTC; P. TCKT; Phòng Quản trị; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tâm Công nghệ thông tin

Phòng A.207

15h30: Họp tổ công tác rà soát công tác tuyển dụng viên chức của Trường

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

15h30: Họp rà soát công việc chuyển đổi số.

T: Trưởng Phòng TCKT, QT, TTCNTT; đ/c Nguyễn Tiến Định; Ban thư ký chuyển đổi số

Phòng A.402

Thứ Ba

14/6

(Sáng)

10h30:  Dự họp rà soát tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Các thư ký Đề tài.

Phòng: A.207

10h30:  Dự họp rà soát tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Các thư ký Đề tài.

Phòng: A.207

08h30: Họp Tổ rà soát tuyển dụng.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý tài sản tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Văn Hạnh làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng website quản lý cựu sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

10h30:  Dự họp rà soát tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Các thư ký Đề tài.

Phòng: A.207

10h30:  Dự họp rà soát tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Các thư ký Đề tài.

Phòng: A.207

08h00: Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý tài sản tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Văn Hạnh làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

10h30:  Báo cáo tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Các thư ký Đề tài, Trưởng phòng HCTH

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00:  Báo cáo tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

Trụ sở Sở KHCN

 

16h00:  Làm việc với Sở KHCN Hà Nội về hợp tác thúc đẩy NCKH.

Trụ sở Sở KHCN

14h00:  Nghe Báo cáo tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

Trụ sở Sở KHCN

 

16h00:  Làm việc với Sở KHCN Hà Nội về hợp tác thúc đẩy NCKH.

Trụ sở Sở KHCN

 

 

14h00:  Báo cáo tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

Trụ sở Sở KHCN

 

16h00:  Làm việc với Sở KHCN Hà Nội về hợp tác thúc đẩy NCKH.

Trụ sở Sở KHCN

14h00:  Báo cáo tiến độ thực hiện 02 Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Các thư ký Đề tài.

Trụ sở Sở KHCN

16h00:  Làm việc với Sở KHCN Hà Nội về hợp tác thúc đẩy NCKH.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng ĐT Đại học, Phòng HCTH

Trụ sở Sở KHCN

Thứ Tư

15/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h30: Nghe báo cáo kết quả rà soát của Tổ rà soát tuyển dụng.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.401

8h00: [HOÃN] Chủ trì họp triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GDĐT

Phòng: A.402

10h00: Dự cuộc họp của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh với các đơn vị làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an về bảo đảm BMNN và ANM

Hội trường A-BTP

08h15:  Chủ trì Tọa đàm khoa học “Hoạt động quảng bá và cung cấp dịch vụ thư viện
- Kinh nghiệm từ thực tiễn của một số Thư viện trường đại học”

Phòng: A.207

08h15:  Chủ trì Tọa đàm khoa học “Hoạt động quảng bá và cung cấp dịch vụ thư viện
- Kinh nghiệm từ thực tiễn của một số Thư viện trường đại học”

TP: theo Giấy mời

Phòng: A.207

 

8h00: [HOÃN] Họp triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GDĐT

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện Lãnh đạo: các khoa chuyên môn, Khoa LLCT, Viện LSS, Trung tâm TVPL, Phòng Thanh tra, Phòng TCKT, CTSVV, TCCB, HCTH; Đại diện Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.402

CHIỀU

 

13h30:  Thực hiện điều tra, khảo sát tại địa bàn Thị xã Sơn Tây

(đến hết ngày 16/6/2022)

Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

14h00:  Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện pháp luật về nhượng quyền thương mại ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” do TS. Trần Thị Bảo Ánh làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

15h30:  Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá sự ảnh hưởng của ngôn ngữ thứ nhất trong hoạt động dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên học phần tiếng Anh 1&2 tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

16h30:  Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Đổi mới tổ chức và hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật trong bối cảnh hội nhập” do PGS.TS Nguyễn Văn Quang làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

 

14h00: Dự họp công bố Quyết định thanh tra của Bộ Công an về công tác bảo vệ BMNN và ANM

Hội trường A-BTP

14h00: (hoãn) Chủ trì họp về liên kết xuất bản, in giáo trình, sách, tài liệu  6 tháng cuối năm.

Phòng: A.207

 

18h00:  Chủ trì Tập huấn kỹ năng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

Phòng: A.402

 

13h30:  Thực hiện điều tra, khảo sát tại địa bàn Thị xã Sơn Tây.

TP: các thành viên 3 tổ điều tra, khảo sat.

(đến hết ngày 16/6/2022)

 

14h00:  Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện pháp luật về nhượng quyền thương mại ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” do TS. Trần Thị Bảo Ánh làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

14h00: (hoãn)  Chủ trì họp về liên kết xuất bản, in giáo trình, sách, tài liệu  6 tháng cuối năm 2022.

TP: Trưởng các đơn vị: QLKH&TSTC, TCKT, QT; CV Nguyễn Thị Hải Đường

Phòng: A.207

 

15h30:  Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá sự ảnh hưởng của ngôn ngữ thứ nhất trong hoạt động dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên học phần tiếng Anh 1&2 tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

 

16h30:  Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Đổi mới tổ chức và hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật trong bối cảnh hội nhập” do PGS.TS Nguyễn Văn Quang làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

18h00:  Chủ trì Tập huấn kỹ năng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện Đoàn Trường, CLB Sinh viên NCKH, Trung tâm CNTT, Phòng HCTH, diễn giả và sinh viên đăng ký tham dự.

Phòng: A.402

 

Thứ Năm

16/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

10h30: Làm việc với lãnh đạo Khoa Pháp luật quốc tế và Tổ Tư pháp quốc tế.

Văn phòng Khoa

8h00: Chủ trì họp về xử lý vướng mắc liên quan đến thực hiện Quy chế đào tạo và Quy chế thi, kiểm tra

Phòng: A.402

Làm việc tại Trường

8h00: Họp về xử lý vướng mắc liên quan đến thực hiện Quy chế đào tạo và Quy chế thi, kiểm tra

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo: các khoa chuyên môn, Đại diện lãnh đạo: các bộ môn, Phòng Thanh tra, Trung tâm CNTT; Lãnh đạo: Phòng Đào tạo ĐH, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.402

CHIỀU

 

15h30: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.402

14h00:  Chủ trì Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2021-2022) cho sinh viên các Khóa 46.

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.402

15h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Phòng: A402

14h00:  Chủ trì Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2021-2022) cho sinh viên các Khóa 46.

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên Khoá 46

Phân hiệu dự Họp trực tuyến

Phòng: A.402

 

 

15h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.402

Thứ Sáu

17/6

(Sáng)

08h00:  Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương ĐTKH do TS. Nguyễn Văn Khoa chủ nhiệm

Phòng: A.401

 

09h00:  Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương ĐTKH do TS. Trịnh Thị Phương Oanh chủ nhiệm

Phòng: A.401

 

8h30: Dự Lễ Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phòng: A.402

10h30: Chủ trì làm việc với Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn CT&D

Phòng: A207

8h30: Dự Lễ Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phòng: A.402

10h30:  Làm việc với Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn CT&D

Phòng: A207

08h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương ĐTKH do TS. Nguyễn Đắc Tuân làm chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

10h30: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương ĐTKH do TS. Nguyễn Thị Thanh Nga làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết định

Phòng: A402

08h00: Chủ trì họp thông qua biên bản kiểm tra nội bộ.

Phòng: A211

 

8h30: Dự Lễ Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phòng: A.402

08h00: họp thông qua biên bản kiểm tra nội bộ.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng ĐBCLĐT&KT, Phòng HCTH, Trung tâm CNTT và đoàn kiểm tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phòng: A211

8h30: Lễ Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường và theo Giấy mời

Phòng: A.402

10h30: Làm việc với Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn CT&D

TP: Đại diện Lãnh đạo: HTQT, HCTH, Quản trị

Phòng: A207

 

08h00:  Hội đồng duyệt đề cương ĐTKH do TS. Nguyễn Đắc Tuân làm chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

10h30:  Hội đồng duyệt đề cương ĐTKH do TS. Nguyễn Thị Thanh Nga làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết định

Phòng: A402

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Đảng Ủy

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng Ủy

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng Ủy

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng Ủy

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng Ủy

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng Ủy

TP: các đ/c Đảng Ủy viên

Phòng: A.207

 

Thứ Bảy

18/6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/ 6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU