LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/6 ĐẾN 26/6/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

20/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h30: Nghe báo cáo về triển khai Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207

  Công tác tại Đắk Lắk

8h00: Chủ trì Làm việc về công tác bảo vệ BMNN và ANM

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì Làm việc về công tác bảo vệ BMNN và ANM

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban công tác chuyển đổi số

Phòng: A401

8h00: Làm việc về công tác bảo vệ BMNN và ANM

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị, PHT Tô Văn Hoà,

TP: Lãnh đạo: HCTH, CNTT, chuyên viên có liên quan, Đại diện Lãnh đạo: Quản trị, TCKT.

Phòng: A.207

 

9h30: Họp báo cáo về triển khai Dự án cơ sở 2 của Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng, kỹ sư xây dựng Phòng Quản trị, Đ/c Nguyễn Thu Hiền – TCKT, Ban tư vấn Quản lý dự án

Phòng: A.207

 

10h00: Họp giao ban công tác chuyển đổi số

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT; lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng TCKT, Phòng Quản trị.

Phòng: A401

CHIỀU

13h30: Họp Hội dồng duyệt thuyết minh đề cương đề tài Ths. Đỗ Quý Hoàng

Phòng: A401

14h00: Nghe Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp sinh viên Khoá 43 chính quy

Phòng: A.207

14h00: Làm việc với cán bộ chủ chốt của Phân hiệu

Phân hiệu Đắk Lắk

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp sinh viên Khoá 43 chính quy

Phòng: 207

Làm việc tại Trường

13h30: Họp Hội dồng duyệt thuyết minh đề cương đề tài Ths. Đỗ Quý Hoàng

TP: theo QĐ

Phòng: A401

 

14h00: Họp Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp sinh viên Khoá 43 chính quy

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

[HOÃN]​​​​​​15h00: Họp UBKT Đảng ủy

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: ủy viên UBKT

Phòng: A402

 

Tứ Ba

21/6

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GDĐT

Phòng: A.402

 

09h00: Chủ trì làm việc với trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Phòng A.211

 

8h00: Họp triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GDĐT

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện Lãnh đạo: các khoa chuyên môn, Khoa LLCT, Viện LSS, Trung tâm TVPL, Phòng Thanh tra, Phòng TCKT, CTSVV, TCCB, HCTH; Đại diện Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.402

09h00: Làm việc với trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

TP: Phòng Thanh tra ĐT, đại diện trường KD&CN HN mời PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến dự

Phòng A.211

CHIỀU

14h00: Chủ trì Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ sinh viên số 1

Phòng: A.403

14h00:  Chủ trì Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phòng: A.402

 

14h00:  Tham dự Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phòng: A.402

 

14h00:  Tham dự Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phòng: A.402

16h00: Chủ trì tập huấn công tác bảo vệ BMNN và ANM

Phòng: A.402

14h00:  Tham dự Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phòng: A.402

 

14h00:  Tham dự Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TP: Trưởng các đơn vị .

Phòng: A.402

 

14h00: Lễ Kết nạp đảng viên mới Chi bộ sinh viên số 1

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ

TP: Đại diện: Đảng uỷ, Hội đồng trường, Đoàn TNCS

Phòng: A.403

16h00: Tập huấn công tác bảo vệ BMNN và ANM

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo và chuyên viên liên quan của phòng: HCTH, HTQT, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, CTSV, TCCB, Thanh tra, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.402

Thứ Tư

22/6

(Sáng)

Làm việc tại Quận Hoàn Kiếm triển khai đề tài khoa học cấp Thành phố (cả ngày)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì tập huấn công tác cấp phát văn bằng, tài liệu sau Lễ tốt nghiệp

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Ban điều hành CT chất lượng cao

Chủ trid: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo QĐ

Phòng: 207

8h00: Báo cáo tại Hội thảo của Tòa án nhân dân tối cao "Xây dựng tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp".

8h00: Tập huấn công tác cấp phát văn bằng, tài liệu sau Lế tốt nghiệp

TP: Đại diện lãnh đạo PĐTĐH, PCTSV; Chuyên viên PT K43; Các CB được phân công phát bằng/tài liệu

 

10h00: Họp Ban điều hành CT chất lượng cao

Chủ trid: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo QĐ

Phòng: 207

CHIỀU

 

Làm việc tại Quận Hoàn Kiếm triển khai đề tài khoa học cấp Thành phố (cả ngày)

13h30: Chủ trì họp với nhóm trưởng các nhóm tự đánh giá chương trình đào tạo

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì họp Ban sửa đổi Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Phòng: A.401

13h30: Họp với nhóm trưởng các nhóm tự đánh giá chương trình đào tạo

Phòng: A.402

14h00: Họp Hội đồng duyệt thuyết minh đề cương đề tài Ths. Phạm Thị Mai

Phòng: A207

 

15h00: Họp Hội đồng duyệt thuyết minh đề cương đề tài Ths Vũ Thị Lương

Phòng: A.207

 

15h00: Chạy thử cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, Phòng ĐTĐH, một số sinh viên do Phòng ĐTĐH sắp xếp.

Phòng: A.402

14h00: Họp Ban sửa đổi Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.401

14h00: Họp Hội đồng duyệt thuyết minh đề cương đề tài Ths. Phạm Thị Mai

TP: theo QĐ

Phòng: A207

 

13h30: Họp với nhóm trưởng các nhóm tự đánh giá chương trình đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP:  Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐBCLĐT&KT, trưởng các nhóm TĐG

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Hội đồng duyệt thuyết minh đề cương đề tài Ths Vũ Thị Lương

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Năm

23/6

(Sáng)

8h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

10h00: Chủ trì họp với Tổ khảo sát địa bàn Huyện Mê Linh

Phòng: A207

8h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

8h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

8h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

10h30: Chủ trì Họp Hội đồng xét chọn Thủ khoa tốt nghiệp Khóa 43.

TP: Đại diện Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội sinh viên.

Trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Phòng: A.401

8h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

 

 

8h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

8h30:  Tập huấn Đoàn cán bộ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

TP:Trưởng đoàn kiểm tra: Đ/c Nguyễn Quang Tuyến, phó chủ tịch HĐ trường; Toàn bộ cán bộ, viên chức theo Danh sách được Hiệu trưởng phê duyệt 

(Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.402

 

10h00: Họp với Đoàn Tổ khảo sát địa bàn Huyện Mê Linh

Chủ trì: Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: theo QĐ

Phòng: A207

 

10h30: Chủ trì Họp Hội đồng xét chọn Thủ khoa tốt nghiệp Khóa 43.

TP: Đại diện Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội sinh viên.

Trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Phòng: A.401

CHIỀU

14h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

15h00: Làm việc tại Huyện Mê Linh triển khai đề tài khoa học cấp Thành phố

14h00: Tham dự Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch 2021-2026

Hội trường A - BTP

15h30: Chủ trì ra mắt trang phục cho Lễ tốt nghiệp sinh viên

Phòng: 402

 

16h30: Dự Lễ Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống tầng 1 nhà A

Phòng truyền thống

14h00: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Phòng: A.207

15h30: Dự ra mắt trang phục cho Lễ tốt nghiệp sinh viên

Phòng: 402

16h30: Họp Hội đồng duyệt đề cương để tài NCKH TS. Nguyễn Văn Hương

Phòng: A207

13h30: Dự Hội thảo “Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến” tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (cả ngày)

Trụ sở Bộ GDĐT

 

15h00: Làm việc tại Huyện Mê Linh triển khai đề tài khoa học cấp Thành phố

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.207

15h30: Ra mắt trang phục cho Lễ tốt nghiệp sinh viên

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị, Đại diện các nhà tài trợ, sinh viên được triệu tập

Phòng: 402

 

16h30: Lễ Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống tầng 1 nhà A

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị, Đại diện các nhà tài trợ, sinh viên được triệu tập

Phòng truyền thống 

Thứ Sáu

24/6

(Sáng)

8h00: Dự Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy

Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

8h00: Chủ trì Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy

Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

8h00: Dự Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy

Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

 

9h30: Chủ trì tiếp đoàn công tác từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế - KOICA Việt Nam và KOICA Hàn Quốc.

Phòng: A.207

 

 

8h00: Dự Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy

Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

8h00: Dự Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy

Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

7h15: Lễ bế giảng Khóa 43 hệ đại học chính quy

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, BGH; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, tất cả giảng viên của Trường, cố vấn học tập các lớp K43, cán bộ quản lý khoá của Phòng: Đào tạo đại học, CTSV; trợ lý các Khoa quản lý sinh viên; Đại diện: BCH Công đoàn, Đoàn TNCS, Hội sinh viên và theo Giấy mời

Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

9h30: Chủ trì tiếp đoàn công tác từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế - KOICA Việt Nam và KOICA Hàn Quốc.

TP: Trưởng đơn vị HTQT, Quản trị, ĐTSĐH và chuyên viên ĐTĐH, HTQT

Phòng: A.207

 

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

13h30:  Dự Hội thảo “Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến” tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trụ sở Bộ GDĐT

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

25/6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/ 6

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU