Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

04/7

(Sáng)

10h00: Dự họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

8h30: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

8h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

Phòng: A.207

 

10h00: Dự họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

8h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

Phòng: A.207

 

10h00: Dự họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

Nghỉ phép đến hết ngày 5/7

 

10h00: Dự họp Ban Giám hiệu trực tuyến

 

8h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị làm việc với Thanh tra BCA và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Lãnh đạo: TCCB, HCTH, CNTT; Trưởng các đơn vị: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, CNTT, Thanh tra, HTQT, ĐBCLĐT, TCKT, QT; đ/c Phạm Thi Thu Hiền - CV Đảng ủy, đ/c Đinh Thị Tuyền – Văn thư.

Phòng: A207

CHIỀU

14h00: Dự Hội thảo tại Bộ Tư pháp

 

15h30: Dự họp chuẩn bị Buổi làm việc của Chủ tịch nước với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì Lễ tốt nghiệp sinh viên Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản

Phòng: A903

 

 

 

14h00: Lễ tốt nghiệp sinh viên Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: HTQT, Đại diện lãnh đạo: CTSV, Đào tạo đại học (chuyên viên HTQT chuẩn bị tài liệu).

Phòng: A903

Thứ Ba

05/7

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng về việc xét kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Họp Ban tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.401

 

08h30: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng về việc xét kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

Phòng A.207

 

6h30: Đoàn công tác của Trường làm nhiệm vụ tại Kỳ thi THPT Quốc gia đến hết ngày 8/7

Trưởng đoàn: PCT HĐT Nguyễn Quang Tuyến

Tp: theo Quyết định

Tỉnh Quảng Ninh

08h30: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng về việc xét kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

08h30: Họp Ban tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

CHIỀU

14h00: Chủ trì Khảo sát tại địa bàn Huyện Đông Anh

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với toàn bộ viên chức Phòng HTQT về việc triển khai nhiệm vụ HTQT trong thời gian tới.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại một số đơn vị thuộc Trường

14h00: Chủ trì Khảo sát tại địa bàn Huyện Đông Anh

14h00: Kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại một số đơn vị thuộc Trường

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện Lãnh đạo: HCTH, Thanh tra

14h00: Làm việc với toàn bộ viên chức Phòng HTQT về việc triển khai nhiệm vụ HTQT trong thời gian tới.

TP: Toàn bộ viên chức Phòng HTQT

Phòng A.207

Thứ Tư

06/7

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Nghỉ phép đến hết Ngày 08/7/2022

08h00: Họp giao ban công tác CĐS.

Phòng A.207

08h00: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT.

 Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Dự cuộc họp của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về công tác chuẩn bị cho Buổi làm việc của Chủ tịch nước với Ban cán sự Đảng BTP

Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ An ninh mạng tại một số đơn vị thuộc Trường

14h00: Kiểm tra công tác bảo vệ An ninh mạng tại một số đơn vị thuộc Trường

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Đại diện Lãnh đạo: CNTT, HCTH, Thanh tra

Thứ Năm

07/7

(Sáng)

8h00: Làm việc với các Sở của Thành phố Hà Nội (cả ngày)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

14h00: Dự Buổi làm việc của Chủ tịch nước với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp

Hội trường A-BTP

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

Thứ Sáu

08/7

(Sáng)

10h00: Họp rà soát các công tác chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Bộ Công an

Phòng: A207

10h00: Họp rà soát các công tác chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Bộ Công an

Phòng: A207

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm các trường trung cấp luật

TP. Thái Nguyên

10h00: Họp rà soát các công tác chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Bộ Công an (Trực tuyến)

10h00: Họp rà soát các công tác chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Bộ Công an

Phòng: A207

10h00: Họp rà soát các công tác chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Bộ Công an

TP: Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TCCB, CNTT, Quản trị, ĐTĐH, ĐTSĐH, HTQT, Thanh tra, TCKT

Phòng: A207

CHIỀU

14h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng - BTP

14h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng - BTP

 

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Bảy

09/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU