LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/7/2022 ĐẾN 17/7/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

11/7

(Sáng)

8h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A402

 

8h00: Chủ trì làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A402

 

8h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A402

 

 

8h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A402

 

8h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Phòng: A402

 

8h00: Họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS TS Nguyễn Ngọc Hòa

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

8h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐT, Trưởng các đơn vị: HCTH, CNTT, TCCB, Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, HTQT

Phòng: A402

08h00: Tổ chức Nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh K28 và Cao học K30

TP: theo Kế hoạch

Hội trường A.403

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS TS Nguyễn Ngọc Hòa

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS TS Nguyễn Ngọc Hòa

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

Đoàn Thanh tra Bộ Công an làm việc về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng (đến hết ngày 12/7)

14h00: Họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS TS Nguyễn Ngọc Hòa

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

12/7

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Đoàn Thanh tra Bộ Công an làm việc về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng (đến hết ngày 12/7)

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.207

14h00: Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.207

Thứ Tư

13/7

(Sáng)

8h00: Làm việc với Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội

9h00: Chủ trì họp thương thảo phụ lục hợp đồng về các đơn giá phát sinh ngoài hợp đồng với các nhà Thầu Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

Đi công tác Hà Giang đến hết ngày 14/7

8h00: Chủ trì họp chuẩn bị công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và đào tạo

Phòng: A402

 

09h30: Chủ trì Họp về công tác thư viện

Phòng: A.402

 

8h00: Họp chuẩn bị công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và đào tạo

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo, chuyên viên liên quan của Phòng: Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, Quản trị, TCCB, TT Thông tin thư viện, TCKT; Lãnh đạo khoa chuyên môn phụ trách đào tạo sau đại học; Trưởng các bộ môn thuộc khoa, giảng viên, chuyên viên phụ trách minh chứng của khoa chuyên môn (Phòng ĐTSĐH, Phòng Thanh tra chuẩn bị danh mục minh chứng)

Phòng: A402

 

 

9h00: Họp thương thảo phụ lục hợp đồng về các đơn giá phát sinh ngoài hợp đồng với các nhà Thầu Dự án cơ sở 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng Quản trị, đ/c Hiền – PTP TCKT, kỹ sư xây dựng Phòng Quản trị, Ban tư vấn quản lý dự án và các nhà thầu

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì Họp về công tác thư viện

TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin thư viện.

Phòng: A.402

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp thương thảo phụ lục hợp đồng về các đơn giá phát sinh ngoài hợp đồng với các nhà Thầu Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207

 

16h00: Nghe báo cáo chuẩn bị tập huấn về văn hóa tổ chức tại Hải Phòng

Phòng: A211

14h00: Dự họp xây dựng Luật Hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác chuyển đổi số

Phòng: A401

16h00: Chủ trì nghe báo cáo chuẩn bị tập huấn về văn hóa tổ chức tại Hải Phòng

Phòng: A211

 

14h00: Họp thương thảo phụ lục hợp đồng về các đơn giá phát sinh ngoài hợp đồng với các nhà Thầu Dự án cơ sở 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng Quản trị, đ/c Hiền – PTP TCKT, kỹ sư xây dựng Phòng Quản trị, Ban tư vấn quản lý dự án và các nhà thầu

Phòng: A.207

 

14h00: Họp giao ban công tác chuyển đổi số

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản trị, Phòng TCKT

Phòng: A401

 

16h00: Báo cáo chuẩn bị tập huấn về văn hóa tổ chức tại Hải Phòng

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Thường vụ Công đoàn, Trưởng; Trưởng các đơn vị: HCTH, TCKT, TCCB

Phòng: A211

 

Thứ Năm

14/7

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp chạy thử phần mềm xét tuyển học bạ.

Phòng: A.402

9h00: Dự họp về tiến độ triển khai và tiến độ Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng Quản trị, đc Hiền - PTP TCKT, đ/c Sơn - Phòng Quản trị

Bộ Tư pháp

 

8h00: Dự họp chạy thử phần mềm xét tuyển học bạ.

Phòng: A.402

8h00: Chủ trì chạy thử phần mềm xét tuyển học bạ.

Phòng: A.402

9h30: Chủ trì họp BTC, Ban hậu cần chương trình tập huấn văn hóa tổ chức tại Hải Phòng

Phòng: A.402

8h00: Chạy thử phần mềm xét tuyển học bạ.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, phòng ĐTĐH.

Phòng: A.402

 

9h30: Họp BTC, Ban hậu cần chương trình tập huấn văn hóa tổ chức tại Hải Phòng

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Theo QĐ, Đại diện công ty tổ chức tour (Công đoàn liên hệ mời dự)

Phòng: A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

13h00: Dự họp kiểm tra tiến độ triển khai và tiến độ Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng Quản trị, đc Hiền - PTP TCKT, đ/c Sơn - Phòng Quản trị

Từ Sơn - Bắc Ninh

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp với sinh viên chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona

Trực tuyến

13h30: Chủ trì họp thử phần mềm xét tuyển học bạ.

Phòng: A.402

15h30: Chủ trì Hội đồng thẩm định tài liệu đề nghị thanh lọc.

 

Phòng: A.402

13h30: Chạy thử phần mềm xét tuyển học bạ.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, phòng ĐTĐH.

Phòng: A.402

15h30: Chủ trì Hội đồng thẩm định tài liệu đề nghị thanh lọc.

TP: theo Quyết định mời đ/c Hà Thị Ngọc TTTTTV dự họp

Phòng: A.402

14h00: Họp với sinh viên chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, cố vấn học tập, chuyên viên chuyên quản của:  ĐTĐH, HTQT, CTSV

Trực tuyến

Thứ Sáu

15/7

(Sáng)

8h00: Làm việc với Sở Y tế, Sở Văn hóa thể thao và dư lịch Hà Nội

8h00: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị cho giao ban công tác quý II để báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì làm việc về giải quyết nội dung hợp đồng gói thầu XL8- Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207

 

8h30: Dự họp rà soát công tác chuẩn bị cho giao ban công tác quý II để báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Phòng: A.207

 

8h30: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị cho giao ban công tác quý II để báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Phòng: A.207

 

10h00: Làm việc về giải quyết nội dung hợp đồng gói thầu XL8- Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207

8h30: Dự họp rà soát công tác chuẩn bị cho giao ban công tác quý II để báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Phòng: A.207

8h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho giao ban công tác quý II để báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Phòng: A.207

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, Trưởng các đơn vị: TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH

Phòng: A.207

 

10h00: Làm việc về giải quyết nội dung hợp đồng gói thầu XL8- Dự án cơ sở 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: Quản trị, TCKT, đc Hiền - PTP TCKT, Đại diện Cục KHTC, Ban tư vấn QLDA

Phòng: A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

16/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/ 7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU