LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/7 ĐẾN 24/7/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

18/7

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Phòng: A.402

 

10h30: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

11h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A402

8h00: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

11h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A402

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Phòng: A.402

 

11h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A402

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

11h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A402

8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

11h00: Họp Đảng ủy

Phòng: 

 

 

8h00: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Trưởng, phó các bộ môn; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội (Phân hiệu: Lãnh đạo Phân hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, bộ môn của Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

11h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A402

CHIỀU

14h00: Khảo sát thực tế tại Phường Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

14h00: Dự họp Cục Kế hoạch – Tài chính báo cáo phương án xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng TCKT cùng dự

Bộ Tư pháp

 

15h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học Khóa 47

Phòng: A.207

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học Khóa 47

Phòng: A.207

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học Khóa 47

Phòng: A.207

13h30: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tập huấn văn hoá tổ chức tại Hải phòng

Phòng: A.402

14h00: Khảo sát thực tế tại Phường Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học Khóa 47

Phòng: A.207

13h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tập huấn văn hoá tổ chức tại Hải phòng

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: BTC, Ban hậu cần (các đầu mối báo cáo công việc)

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học Khóa 47

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Ba

19/7

(Sáng)

8h00: Dự họp Hội nghị  toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2022

Bộ Tư pháp

 

8h00: Dự họp Hội nghị  toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2022

Bộ Tư pháp

8h00: Dự họp Hội nghị  toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2022

Bộ Tư pháp

8h00: Dự họp Hội nghị  toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2022

Bộ Tư pháp

Chủ trì Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Trường

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

CHIỀU

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

 

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

 

8h00: Chủ trì Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

 

Thứ Tư

20/7

(Sáng)

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

 

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Trường

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/7

(Sáng)

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

 

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Dự Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Tập huấn văn hóa tổ chức, tri ân Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (từ ngày 19/7 đến hết ngày 21/7)

TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Trường

Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/7

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Dự họp về Đề án tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật tại Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

14h00: Khảo sát thực tế tại Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Khảo sát thực tế tại Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Thứ Bảy

23/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/ 7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU