LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/7 ĐẾN 31/7/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

25/7

(Sáng)

08h00:  Chủ trì họp đánh giá tiến độ 02 đề tài NCKH cấp Thành Phố

Phòng A.402

 

 

 

9h00: Nghe báo cáo công tác đón đoàn kiểm tra về công tác đào tạo

Phòng: A402

9h00: Dự họp rà soát công tác đón đoàn kiểm tra về công tác đào tạo

Phòng: A402

 

9h00: Dự họp rà soát công tác đón đoàn kiểm tra về công tác đào tạo

Phòng: A402

10h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương giáo trình Quản lý tài sản trí tuệ

Phòng : A.401 và trực tuyến

11h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương giáo trình Phương pháp điều tra xã hội học

Phòng : A.401 và trực tuyến

08h00:  Chủ trì họp đánh giá tiến độ 02 đề tài NCKH cấp Thành Phố

Phòng A.402

9h00: Chủ trì họp rà soát công tác đón đoàn kiểm tra về công tác đào tạo

Phòng: A.402

 

10h30:  Chủ trì Họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.402

 

08h00:  Chủ trì họp đánh giá tiến độ 02 đề tài NCKH cấp Thành Phố.

TP: Thư ký đề tài và các thành viên tham gia xây dựng Đề tài

Phòng A.207

 

9h00: Họp rà soát công tác đón đoàn kiểm tra về công tác đào tạo

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của: Phòng Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, Công nghệ thông tin, TCCB, HCTH, TCKT, Trung tâm TT Thư viện; Lãnh đạo và viên chức có liên quan của các đơn vị chuyên môn và bộ môn trực thuộc (các đơn vị báo cáo tình hình chuẩn bị)

Phòng: A.402

10h30:  Chủ trì Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT.

Phòng A.402

10h00: Hội đồng duyệt đề cương giáo trình Quản lý tài sản trí tuệ

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng : A.401 và trực tuyến

11h00:  Hội đồng duyệt đề cương giáo trình Phương pháp điều tra xã hội học

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng : A.401 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Học viện Tư pháp

Học viện Tư pháp

16h00: Họp với lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học.

Phòng A.211

14h00: Dự họp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì

Bộ Tư pháp

14h00: Khảo sát tại địa bàn phường Dịch Vọng - Cầu Giấy.

 

15h30:  Chủ trì Họp triển khai 02 đề tài trọng điểm và sách chuyên khảo về hệ thống pháp luật Việt Nam chào mừng 45 năm thành lập Trường.

Phòng: A.207

 

16h30:  Chủ trì Họp về việc triển khai 04 đề tài ứng dụng trọng điểm về công bố quốc tế

Phòng: A.207

 

14h00: Họp với lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học.

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

Phòng A.211

14h00: Khảo sát tại địa bàn phường Dịch Vọng - Cầu Giấy

TP: Thư ký đề tài và các thành viên được triệu tập.

 

15h30:  Chủ trì Họp triển khai 02 đề tài trọng điểm và sách chuyên khảo về hệ thống pháp luật Việt Nam chào mừng 45 năm thành lập Trường.

TP: Các chủ nhiệm đề tài (PHT Vũ Thị Lan Anh, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang), lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; và chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Trà My

Phòng: A.207

 

16h30:  Chủ trì Họp về việc triển khai 04 đề tài ứng dụng trọng điểm về công bố quốc tế.

TP: Các chủ nhiệm đề tài, Q.TP phòng QLKH&TSTC; chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, Hoàng Quỳnh Hoa

Phòng: A.207

Thứ Ba

26/7

(Sáng)

8h15: Dự tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường

Phòng: A.402

8h15: Chủ trì tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường

Phòng: A.402

 

8h15: Dự tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường

Phòng: A.402

 

10h00: Chủ trì họp tổ chức xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Phòng: A.207

 

8h15: Dự tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường

Phòng: A.402

 

10h00: Họp tổ chức xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Phòng: A.207

 

8h15: Dự tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường

Phòng: A.402

10h00: Họp UBKT đảng ủy khối.

 

 

 

 

8h15: Tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường (đến hết ngày 26/7/2022)

TP: Chủ tịch HĐT, BGH, Lãnh đạo Phòng: Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, HCTH; trưởng Phòng TCCB; trưởng các đơn vị chuyên môn

Chú ý: Các đơn vị thuộc Trường thường trực làm việc khi được yêu cầu

Phòng: A.402

 

10h00: Họp tổ chức xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT

Phòng: A.207

 

CHIỀU

14h00: Khảo sát tại địa bàn phường Dịch Vọng - Cầu Giấy

 

14h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phân hiệu về khai thác tài sản công và quy hoạch cây xanh của Phân hiệu

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì Họp Ban thư ký Hội đồng xây dựng chuẩn chương trình Khối ngành PL.

Phòng A.401 và trực tuyến

 

 

 

15h30:  Chủ trì Họp tổ xác minh thông tin.

Phòng A.402

 

14h00: Làm việc với Lãnh đạo Phân hiệu về khai thác tài sản công và quy hoạch cây xanh của Phân hiệu (Phân hiệu họp trực tuyến).

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phân hiệu, Đại diện lãnh đạo: Quản trị, TCKT, HCTH, 

Phòng: A.207

14h00:  Họp Ban thư ký Hội đồng xây dựng chuẩn chương trình Khối ngành PL

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

 Phòng A.401 và trực tuyến

 

15h30:  Họp tổ xác minh thông tin.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.402

Thứ Tư

27/7

(Sáng)

10h00: Chủ trì họp chỉ đạo thực hiện hội thảo và khảo sát 02 đề tài cấp thành phố

Phòng: A.211

8h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp & Hội đồng tuyển sinh VLVH

Phòng A.401

 

9h30: Chủ trì Họp chuẩn bị tổ chức cuộc thi Spirit of Law.

Phòng A.401

8h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp & Hội đồng tuyển sinh VLVH

Phòng A.401

8h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp & Hội đồng tuyển sinh VLVH

Phòng A.401

 

9h30: Họp chuẩn bị tổ chức cuộc thi Spirit of Law.

Phòng A.401

8h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp & Hội đồng tuyển sinh VLVH

Phòng A.401

10h00: Họp chỉ đạo thực hiện hội thảo và khảo sát 02 đề tài cấp thành phố

Phòng: A.211

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp & Hội đồng tuyển sinh VLVH

TP: Theo QĐ

Phòng A.401

 

9h30: Họp chuẩn bị tổ chức cuộc thi Spirit of Law.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng: HCTH, CTSV, ĐTN, Quản trị, HSV, TCKT ĐTĐH, Viện Luật so sánh, các Khoa: PLKT, PLQT, TMQT, PLHS, PLDS, HCNN, Ngoại ngữ pháp lý, Phân hiệu (dự trực tuyến)

Phòng A.401

10h00: Họp chỉ đạo thực hiện hội thảo và khảo sát 02 đề tài cấp thành phố

TP: theo triệu tập

Phòng: A.211

CHIỀU

 

16h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

16h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương tháng 7.

Phòng A.401

 

16h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

[HOÃN] 14h00:  Chủ trì Họp về triển khai công tác giảng dạy Blended learning.

Phòng A.402

[HOÃN] 16h00:  Chủ trì họp Ban sửa đổi Quy chế sinh viên

Phòng: A.207

 

16h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

14h00:  Chủ trì Họp UBKT đảng ủy.

Phòng: A.207

 

16h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

 

[HOÃN] 14h00:  Họp về triển khai công tác giảng dạy Blended learning.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TTCNTT; đại diện lãnh đạo Khoa chuyên môn/ Phân hiệu, lãnh đạo Bộ môn; chuyên viên kế hoạch Phòng ĐTĐH.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương tháng 7.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

14h00:  Họp UBKT đảng ủy.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: các đ/c UBKT đảng

Phòng A.207

16h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: BGH, Lãnh đạo phòng: Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH; Đại diện Lãnh đạo: ĐBCLĐT&KT, TCCB, HCTH, Quản trị, Trưởng: TCKT, QlKH&TSTC, CNTT và các đơn vị chuyên môn

Phòng: A402

[HOÃN]16h00:  Họp Ban sửa đổi Quy chế sinh viên.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

Thứ Năm

28/7

(Sáng)

8h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Làm việc tại Trường

[HOÃN] 08h30: Họp với lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

Phòng A.211

8h00: Họp Ban soạn thảo Luật hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[HOÃN] 8h00:  Chủ trì họp Ban sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ Đại học.

Phòng: A.207

 

[HOÃN] 08h00:  Họp Ban sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ Đại học.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

[HOÃN] 14h00:  PHT Vũ Thị Lan Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.211

 

CHIỀU

Đi công tác Quảng Trị đến hết ngày 30/7

14h00:  Dự Họp tổng kết công tác tổ chức tập huấn về văn hóa tổ chức tại Cát Bà (19-21/7/2022).

Phòng A.402

 

15h30: Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế

Phòng A.207

14h00: Họp tham vấn giữa UNICEF và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Tư pháp

 

 

14h00: Dự họp về Đề án tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật

Bộ Tư pháp

14h00:  Chủ trì họp tổng kết công tác tổ chức tập huấn về văn hóa tổ chức tại Cát Bà (19-21/7/2022).

Phòng: A.402

 

16h00: (hoãn) Chủ trì Họp triển khai công tác liên kết xuất bản

Phòng: A.402

 

16h00:  Chủ trì họp triển khai Bộ Từ điển Luật học của Trường

Phòng A.402

14h00:  Họp tổng kết công tác tổ chức tập huấn về văn hóa tổ chức tại Cát Bà (19-21/7/2022).

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Ban tổ chức, Ban hậu cần. Mời Hiệu trưởng dự họp. (BCH công đoàn chuẩn bị báo cáo)

Phòng A.402

16h00: (hoãn) Họp triển khai công tác liên kết xuất bản.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Đại diện Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC (đ/c Hoàng Ly Anh + Nguyễn Hoàng Lan) và chuyên viên: Nguyễn Thị Hải Đường; Trưởng phòng: TCKT và Quản trị; chuyên viên chuyên quản Phòng Quản trị.

Phòng A.402

16h00:  Họp triển khai Bộ Từ điển Luật học của Trường

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo và chuyên viên được giao phụ trách Phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo Thư viện.

Phòng A.402

 

15h30 Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế.

Chủ trì: HIệu trưởng

TP: Trưởng Phòng Quản trị, kỹ sư xây dựng Phòng QT.

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

29/7

(Sáng)

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 chính quy và xét tốt nghiệp hệ VLVH.

Phòng: A.207

 

 

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 chính quy và xét tốt nghiệp hệ VLVH

Phòng: A.207

 

 

8h30: Dự họp với Cục Kế hoạch - Tài chính về kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2023

Bộ Tư pháp

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 chính quy và xét tốt nghiệp hệ VLVH.

Phòng: 

 

08h30: Dự Kỷ niệm thành lập Cục SHTT (Cô Vũ Thị Hải Yến cùng dự).

Trung tâm 

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 chính quy và xét tốt nghiệp hệ VLVH. .

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

[HOÃN] 9h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

[HOÃN] 15h00: Dự họp giải trình đoàn kiểm tra Bộ GDĐT

Phòng: A.207

15h00: Dự họp giải trình đoàn kiểm tra Bộ GDĐT

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp giải trình Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A207

 

 

 

[HOÃN] 15h00: Họp về giải trình Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, HTQT, Quản trị

Phòng: A207

 

Thứ Bảy

30/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31/ 7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU