LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/8 ĐẾN 07/8/2022

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

01/8

(Sáng)

8h30: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

8h30: Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

8h30: Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

10h00: Họp về giải trình Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

8h30: Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

10h00: Họp về giải trình Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

8h30: Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì họp về giải trình Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A402

8h30: Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên

Phòng: A.207

 

10h00: Thành đoàn Hà Nội làm việc với thường trực Đảng ủy, Đoàn thanh niên về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ

TP: Thành đoàn Hà Nội, Thường trực Đảng uỷ, Đoàn TNCS

Phòng: A.207

 

10h00: Họp về giải trình Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, HTQT, Quản trị

Phòng: A402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với toàn thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

Phòng A.401

14h00:  Chủ  trì họp về triển khai công tác giảng dạy Blended learning.

Phòng: A402

 

14h00:  Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00:  Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

TP: Theo QĐ.

Phòng A.207

 

14h00:  Họp về triển khai công tác giảng dạy Blended learning.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TTCNTT; đại diện lãnh đạo Khoa chuyên môn/ Phân hiệu, lãnh đạo Bộ môn; chuyên viên kế hoạch Phòng ĐTĐH.

Phòng: A402

14h00: PHT Vũ Thị Lan Anh Làm việc với toàn thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

TP: Toàn thể viên chức Phòng HTQT

Phòng A.401

Thứ Ba

02/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ trì họp chuẩn bị báo cáo thứ trưởng Mai Lương Khôi và thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Dự án cơ sở 2

Phòng: A207

 

Làm việc tại Trường

10h00: Họp chuẩn bị báo cáo thứ trưởng Mai Lương Khôi và thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Dự án cơ sở 2

Phòng: A207

08h30: Họp giao ban công tác CĐS.

Phòng A.401

08h30: Họp giao ban công tác CĐS.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT.

Phòng A.401

10h00: Họp chuẩn bị báo cáo thứ trưởng Mai Lương Khôi và thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Dự án cơ sở 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng Quản trị, TCKT; đ/c Lê Thị Hiền - PTP TCKT, các kỹ sư Phòng Quản trị, Tư vấn QLDA

Phòng: A207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo Ngành luật

Đại học Kinh tế quốc dân

[HOÃN] 14h00:  Chủ trì họp Ban sửa đổi Quy chế sinh viên.

Phòng A.207

14h00: Dự họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo Ngành luật

Đại học Kinh tế quốc dân

16h00: Dự họp tại Cục Kế hoạch - Tài chính về mua sắm tài sản

Phòng họp số 1 - BTP

14h00: Dự họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo Ngành luật

Đại học Kinh tế quốc dân

[HOÃN] 14h00:  Họp Ban sửa đổi Quy chế sinh viên.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00: Họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo Ngành luật

TP: các PHT, ban thư ký

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Thứ Tư

03/8

(Sáng)

8h30: Dự Hội nghị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW

Hội trường K1- ĐH Sư phạm Hà Nội

9h00: Dự họp báo cáo về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2 của Trường

Hội trường đa năng - BTP

08h30: Dự Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ.

 

 

9h00: Dự họp báo cáo về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2 của Trường

Hội trường đa năng - BTP

8h30: Dự Hội nghị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW

Hội trường K1- ĐH Sư phạm Hà Nội

8h30: Hội nghị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW

TP: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Hội trường K1- ĐH Sư phạm Hà Nội

 

9h00: Họp báo cáo về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2 của Trường

TP: HT, PHT Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Quản trị, TCKT; đ/c Lê Thị Hiền - PTP TCKT, các kỹ sư Phòng Quản trị, Tư vấn QLDA, Tư vấn thiết kế

Hội trường đa năng - BTP

CHIỀU

 

14h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 1)

Phòng: A.403

14h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 1)

Phòng: A.403

14h00:  Chủ trì Làm việc với UNICEF bàn về kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án EU JULE.

Phòng: A.207

 

14h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 1)

Phòng: A.403

 

14h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 1)

Phòng: A.403

14h00: Làm việc với UNICEF bàn về kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án EU JULE.

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật Hình sự, mời PGS.TS Nguyễn Thị Lan - Khoa Pháp Luật Dân sự, PGS.TS. Đỗ Thị Phượng - Khoa Pháp luật Hình sự.

Phòng: A.207

 

14h00: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 1)

TP: Thường trực Đảng ủy, Đoàn thanh niên và đại biểu được triệu tập.

Phòng: A.403

Thứ Năm

04/8

(Sáng)

8h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 2)

Phòng: A.403

8h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 2)

Phòng: A.403

 

09h30:  Chủ trì Họp lãnh đạo với Đại học Arizona về các vấn đề của chương trình.

Phòng: A207 và trực tuyến

 

8h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 2)

Phòng: A.403

8h00: Dự Hội nghị về tự chủ đại học năm 2022 (cả ngày)

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

8h00: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên 2)

TP: Đảng uỷ, Đại diện lãnh đạo các đơn vị và các chi bộ, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, khách mời và sinh viên được triệu tập

Phòng: A.403

8h30: Huấn luyện Trung đội Tự vệ tại chỗ Trường Đâị học Luật Hà Nội năm 2022.

TP: Ban chỉ huy QS Trường, toàn thể Trung đội Tự vệ; đại diện Ban chỉ huy QS Quận Đống Đa và giáo viên hướng dẫn.

Phòng: A.402

09h30: Họp lãnh đạo với Đại học Arizona về các vấn đề của chương trình.

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: toàn bộ thành viên Ban điều hành CTLK Arizona

 Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Nghỉ phép

Làm việc tại Trường

 


 

 

 

Thứ Sáu

05/8

(Sáng)

08h30:  Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy nghe cấp ủy Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị báo cáo công tác chuẩn bị Đại Hội Chi Bộ mẫu.

Phòng: A207

08h30:  Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy nghe cấp ủy Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị báo cáo công tác chuẩn bị Đại Hội Chi Bộ mẫu.

Phòng: A207

 

 

 

 

 

 

 

08h30:   Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy nghe cấp ủy Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị báo cáo công tác chuẩn bị Đại Hội Chi Bộ mẫu.

Phòng: A207

9h00: Làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp về ký thỏa thuận hợp tác

Phòng: A.207

 

 

08h30:   Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy nghe cấp ủy Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị báo cáo công tác chuẩn bị Đại Hội Chi Bộ mẫu. mời đ/c Nguyễn Văn Quang và đ/c Trần Ngọc Định dự

Phòng: A207

 

9h00: Làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp về ký thỏa thuận hợp tác

TP: Đại diện Lãnh đạo: HCTH, QLKH&TSTC, TT TT Thư viện

Phòng: A.207

[HOÃN] 9h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

16h00: Dự Lễ Kỷ niệm 35 năm Thành lập Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp

Hội trường đa năng - BTP

 

 

 

 

14h00: Họp hội đồng đánh giá xét chọn đề tài NCKH SV tham gia giải thưởng Eureka lần thứ 24 năm 2022.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

15h00:  Họp triển khai 02 đề tài trọng điểm và sách chuyên khảo về hệ thống pháp luật Việt Nam chào mừng 45 năm thành lập Trường.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Các chủ nhiệm đề tài (PHT Vũ Thị Lan Anh, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang), lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; và chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Trà My

Phòng: A.207

16h00: Họp triển khai công tác liên kết xuất bản

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: đại diện Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC và chuyên viên: Nguyễn Thị Hải Đường; Trưởng phòng: TCKT và Quản trị; chuyên viên chuyên quản Phòng Quản trị.

Phòng: A.207

 

 

Thứ Bảy

06/8

(Sáng)

 

 

 

 

 

8h30: bế giảng Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy

TP: đại diện Đảng ủy, HĐT, Ban giám hiệu; Lãnh đạo và cán bộ quản lý sinh viên các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên

Phòng: A40-2

Lưu ý: 8h - Dâng hoa phòng Truyền thống 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/ 8

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU