LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8/8  ĐẾN 13/8/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

8/8

(Sáng)

8h30: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy nghe UBKT báo cáo

Phòng: A.207

8h30: Họp Thường vụ Đảng ủy nghe UBKT báo cáo

Phòng: A.207

 

9h30: Họp Ban giám hiệu nghe Phòng ĐBCLĐT&KT báo cáo về tự đánh giá chương trình đào tạo

Phòng: A.207

 

 

Nghỉ phép

8h30: Họp Thường vụ Đảng ủy nghe UBKT báo cáo

Phòng: A.207

 

9h30: Họp Ban giám hiệu nghe Phòng ĐBCLĐT&KT báo cáo về tự đánh giá chương trình đào tạo

Phòng: A.207

 

8h30: Họp Thường vụ Đảng ủy nghe UBKT báo cáo

Phòng: A.207

 

9h30: Họp Ban giám hiệu nghe Phòng ĐBCLĐT&KT báo cáo về tự đánh giá chương trình đào tạo

Phòng: A.207

 

8h30: Họp Thường vụ Đảng ủy nghe UBKT báo cáo

Phòng: A.207

 

9h30: Họp Ban giám hiệu nghe Phòng ĐBCLĐT&KT báo cáo về tự đánh giá chương trình đào tạo

Phòng: A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp chuẩn bị báo cáo TT Đặng Hoàng Oanh về việc thanh lý hợp đồng với công ty 36.55

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì làm việc với Công ty Thành An 665

Phòng: A.207

Nghỉ phép

14h00: Dự họp chuẩn bị báo cáo TT Đặng Hoàng Oanh về việc thanh lý hợp đồng với công ty 36.55

Phòng: A207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp chuẩn bị báo cáo TT Đặng Hoàng Oanh về việc thanh lý hợp đồng với công ty 36.55

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT, đ/c Hiền - PTP TCKT, các kỹ sư phòng Quản trị, Tư vấn QLDA

Phòng: A.207

 

15h00: Làm việc với Công ty Thành An 665

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT, đ/c Hiền - PTP TCKT, các kỹ sư phòng Quản trị, Tư vấn QLDA

Phòng: A.207

Thứ Ba

09/8

(Sáng)

7h30: Dự Đại hội chi bộ mẫu Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Phòng: A402

7h30: Dự Đại hội chi bộ mẫu Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Phòng: A402

 

10h00: Tiếp GS. Elizabeth Porter- Hiệu trưởng Trường Luật và GS. Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á Đại học Washington, Hoa Kỳ để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Trường

Phòng: A.211

7h30: Dự Đại hội chi bộ mẫu Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Phòng: A402

 

10h00: Chủ trì tiếp GS. Elizabeth Porter- Hiệu trưởng Trường Luật và GS. Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á Đại học Washington, Hoa Kỳ để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Trường

Phòng: A.211

7h30: Dự Đại hội chi bộ mẫu Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Phòng: A402

 

 

7h30: Dự Đại hội chi bộ mẫu Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Phòng: A402

7h30: Đại hội chi bộ mẫu Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

TP: Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ

Phòng: A402

 

10h00: Tiếp GS. Elizabeth Porter- Hiệu trưởng Trường Luật và GS. Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á Đại học Washington, Hoa Kỳ để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Trường

TP: Đại diện lãnh đạo: HTQT, QLKH&TSTC, Khoa Pháp luật dân sự

Phòng: A.211

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A207

14h00: Dự họp Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với các đơn vị về Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng họp số 1 - BTP

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A207

 

16h00: Họp triển khai 02 đề tài trọng điểm và sách chuyên khảo về hệ thống pháp luật Việt Nam chào mừng 45 năm thành lập Trường

Phòng: A207

14h00: Dự họp Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với các đơn vị về Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng họp số 1 - BTP

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A207

 

16h00: Chủ trì họp triển khai 02 đề tài trọng điểm và sách chuyên khảo về hệ thống pháp luật Việt Nam chào mừng 45 năm thành lập Trường

Phòng: A211

14h00: Họp Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên

Phòng: A207

 

14h00: Dự họp Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với các đơn vị về Dự án cơ sở 2 của Trường

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT; đc Hiền – PTP TCKT, các kỹ sư Phòng Quản trị, đơn vị tư vấn QLDA

Phòng họp số 1 – BTP

 

16h00: Họp triển khai 02 đề tài trọng điểm và sách chuyên khảo về hệ thống pháp luật Việt Nam chào mừng 45 năm thành lập Trường

TP: các chủ nhiệm đề tại, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC và các chuyên viên liên quan

Phòng: A211

Thứ Tư

10/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h15: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì Hội nghị “Chia sẻ kinh ngiệm biên soạn Bộ từ điển Luật học”

Phòng: A.402

9h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h15: Họp Ban giám hiệu

- Công tác cán bộ

- Tổ xác minh báo cáo

- Công tác khai thác, sử dụng tài sản công

- Báo cáo về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

Phòng: A.207

 

8h00: Hội nghị “Chia sẻ kinh ngiệm biên soạn Bộ từ điển Luật học”

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: BTC, diễn giá, khách mời, các trưởng nhóm nghiên cứu; GS, PGS, TS, giảng viên chính, chuyên gia, nhà khoa học quan tâm

Phòng: A.402

CHIỀU

14h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng - BTP

 

14h00: Chủ trì Hội đồng góp ý đề cương tiến sĩ.

 

16h00: Chủ trì họp Ban Tổ chức Hội thảo cấp trường “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng: A401

14h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng - BTP

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác chuyển đổi số

Phòng: A207

14h00: Họp giao ban công tác chuyển đổi số

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có luên quan của TT CNTT, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản trị, TCKT

Phòng: A207

 

15h30: Họp Ban Tổ chức Hội thảo cấp trường “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A401

 

Thứ Năm

11/8

(Sáng)

8h00: Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

9h00Họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục (Phiên 1)

Phòng: A207

9h00: Dự buổi Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo

Phòng tiếp khách quốc tế - BTP

9h00: Họp Hội dồng Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phiên 1)

Phòng: 207

8h30-11h30: Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng kỹ năng viết tổng quan về tình hình nghiên cứu luận văn, luận án, đề tài khoa học

Phòng: A402

9h00: Họp Hội dồng Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phiên 1)

TP: theo QĐ

Phòng: A207

CHIỀU

14h00: Dự Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ

Học viện Chính trị QG HCM

 

14h00: Dự buổi Lãnh đạo Bộ tiếp Đại sứ Phần Lan

Phòng tiếp khách quốc tế - BTP

 

14h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương 04 đề tài nghiên cứu ứng dụng về CBQT

Phòng: A401

 

14h00: Hội đồng duyệt đề cương 04 đề tài nghiên cứu ứng dụng về CBQT

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: theo QĐ

Phòng: A401

Thứ Sáu

12/8

(Sáng)

8h30: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: A.402

8h30: Chủ trì họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: A.402

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A207

11h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp đại học

Phòng: A.207

 

 

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A207

11h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp đại học

Phòng: A.207

8h30: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: A.402

 

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A207

11h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp đại học

Phòng: A.207

8h30: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: A.402

 

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A207

11h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp đại học

Phòng: A.207

8h30: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A.402

10h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh cao học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A207

11h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

14h00: họp Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: họp Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: họp Đảng ủy

Phòng: 1

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

15h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A207

14h00: họp Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: họp Đảng ủy

Phòng: A.207

14h00: (hoãn) Họp các Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục tại đơn vị

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A402

 

14h00: Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng kỹ năng viết tổng quan về tình hình nghiên cứu luận văn, luận án, đề tài khoa học

Phòng: A402

 

14h00: họp Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: họp Đảng ủy

Phòng: A.207

Thứ Bảy

13/8

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/8

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU