LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

22/8

(Sáng)

08h30: Tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Phòng A.402

08h30: Chủ trì tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Phòng A.402

08h30: Tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Phòng A.402

08h30: Tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Phòng A.402

 

09h45:  Chủ trì Họp Ban điều hành CLC (triển khai kế hoạch ngoại khóa và trải nghiệm thực tế)

Phòng: A.207

 

08h30: Tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Phòng A.402

08h30: Tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; Trưởng phòng: HCTH, TCCB, HTQT, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, QT, TCKT; Trưởng các Khoa chuyên môn. (trang phục: nữ áo dài, Nam: áo trắng, complet, cà vạt)

Phòng A.402

 

09h45:  Họp Ban điều hành CLC (triển khai kế hoạch ngoại khóa và trải nghiệm thực tế)

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

16h00: Dự  Đại hội Chi bộ Phòng TCCB

 Phòng: A.402

 

 

14h00: Dự Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Hội trường A – BTP

 

14h00: Họp tại Bộ Giáo dục Đào tạo.

14h00: Họp rà soát chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm học.

Phòng A.207

15h00: Chủ trì họp về bảo hộ SHTT của Trường.

 Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp rà soát chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm học.

TP: Trưởng Phòng HCTH, ĐTĐH, TCKT, QT, TCCB, CTSV và đ/c Phạm Quý Đạt (Viện LSS)

Phòng A.207

 

14h00: Đại hội chi bộ Phòng HTQT.

Phòng A.401

15h00: Họp về bảo hộ SHTT của Trường.

TP: Đại diện lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, HCTH, TCKT, PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến 

 Phòng: A.207

Thứ Ba

23/8

(Sáng)

07h30: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai công tác năm học 2022-2023.

Hội trường A.403

07h30: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai công tác năm học 2022-2023.

Hội trường A.403

07h30: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai công tác năm học 2022-2023.

Hội trường A.403

07h30: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai công tác năm học 2022-2023.

Hội trường A.403

08h00: Lấy ý kiến vào nội dung dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Bộ Tư pháp  

07h30: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai công tác năm học 2022-2023.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường, toàn bộ viên chức người lao động trong Trường và theo Giấy mời, Phân hiệu (trực tuyến).

Hội trường A.403

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Đi công tác Nghệ An.

14h30: Họp Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật

Phòng: A.211

14h00: Dự đại hội chi bộ Phòng CTSV.

Phòng A.401

 

14h00: Chủ trì Họp giao ban công tác CĐS.

Phòng A.207

 

16h00: Chủ trì Họp UBKT Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

14h00: Chủ trì Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH phụ trách cổng TTĐT. 

Phòng A.207

14h30: Họp Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật

TP: theo QĐ, Ban thư ký cử người tham gia

Phòng: A.211

16h00: Chủ trì Họp UBKT Đảng ủy.

TP: các đ/c UBKT Đảng ủy

Phòng A.207

 

14h00: Đại hội chi bộ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí, Viện Luật so sánh, Thanh tra.

Phòng A.402

Thứ Tư

24/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Dự lễ Kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào

Cửa Lò – Nghệ An

 

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

 

08h30:  Dự Đại hội chi bộ TTTTV

Phòng A. 402

 

08h30:   Đại hội chi bộ TTTTV

Phòng A.402

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam –Lào mở rộng lần thứ V.

Cửa Lò – Nghệ An

16h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp luật Việt - Đức năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: Chủ trì  họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên

Phòng A.401

 

14h00: Chủ trì Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

Phòng A.207

 

14h00: Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

TP: Thường trực Ban chuyên môn (Các thành viên của ban là người trong trường), Tổ giúp việc.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

16h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp luật Việt - Đức năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Thứ Năm

25/8

(Sáng)

08h00: dự Hội nghị tham gia góp ý vào 3 Dự thảo văn bản về công tác đảng viên.

Thành Ủy HN- Số 9 Ngô Quyền -HK-HN

08h00 (cả ngày): Dự các hoạt động bên lề Kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào.

Cửa Lò – Nghệ An

 

[hoãn] 08h00:  dự Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học giáo dục quốc gia tại Bộ Giáo dục Đào tạo.

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra về bảo hiểm xã hội

Phòng: A.211

16h00:  Chủ trì họp Hội đồng sức khỏe K46.

Phòng: A.211

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra về bảo hiểm xã hội

Chủ tri: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: đại diện lãnh đạo phòng CTSV, TTCNTT, ĐTĐH, TCKT

Phòng: A.211

16h00:  Họp Hội đồng sức khỏe K46

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: đại diện lãnh đạo phòng CTSV, TTCNTT, ĐTĐH, TCKT

(Trạm Y tế chuẩn bị)

Phòng: A.211

Thứ Sáu

26/8

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì Họp rà soát ký thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu lập pháp và đón lãnh đạo Quốc hội.

Phòng A.207

 

10h30: Chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Trung tâm hội nghị Quốc gia

08h00: Họp rà soát ký thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu lập pháp và đón lãnh đạo Quốc hội.

Phòng A.207

 

09h00:  Chủ trì họp Ban tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng: A.207

 

10h30: Chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Trung tâm hội nghị Quốc gia

 

08h00:  Chủ trì Họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS.

Phòng A.401

 

08h00: Họp rà soát ký thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu lập pháp và đón lãnh đạo Quốc hội.

Phòng A.207

 

 

08h00: Họp rà soát ký thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu lập pháp và đón lãnh đạo Quốc hội.

Phòng A.207

08h00: Họp rà soát ký thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu lập pháp và đón lãnh đạo Quốc hội.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, CTSV, HCTH, QLKH, TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH.

Phòng A.207

09h00:  Họp Ban tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đạihọc Luật Hà Nội”

TP: theo Quyết định và Giấy mời

Phòng: A207

08h00:  Họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

10h30: Chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

TP; Trưởng Phòng HTQT

Trung tâm hội nghị Quốc gia

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp VLVH; xét tốt nghiệp các lớp, các Khóa hình thức đào tạo chính quy, VLVH.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp VLVH; xét tốt nghiệp các lớp, các Khóa hình thức đào tạo chính quy, VLVH.

Phòng A.207

16h30: Gặp mặt GS Simon.

TP: TP HTQT, HCTH Điều phối TTPL Đức,

Phòng A.211

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp VLVH; xét tốt nghiệp các lớp, các Khóa hình thức đào tạo chính quy, VLVH.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp VLVH; xét tốt nghiệp các lớp, các Khóa hình thức đào tạo chính quy, VLVH.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp VLVH; xét tốt nghiệp các lớp, các Khóa hình thức đào tạo chính quy, VLVH.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h30: gặp mặt GS Simon.

TP: TP HTQT, HCTH Điều phối TTPL Đức,

Phòng A.211

 

Thứ Bảy

27/8

(Sáng)

 

Tham dự Lễ bế giảng và phát bằng các lớp VLVH.

Tham dự Lễ bế giảng và phát bằng các lớp VLVH.

Tham dự Lễ bế giảng và phát bằng các lớp VLVH.

Tham dự Lễ bế giảng và phát bằng các lớp VLVH.

Tham dự Lễ bế giảng và phát bằng các lớp VLVH.

TP: Theo Kế hoạch

 

CHIỀU

 

 

 

 

Tham dự Lễ bế giảng và phát bằng các lớp VLVH.

 

 

Chủ Nhật

28/ 8

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU