LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

29/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

10h00: Họp về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân Dự án CS 2.

Phòng A.207

08h30:  Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP:  Ban Tổ chức hội thảo (theo Quyết định) và Giấy mời.

Phòng A.401

 

08h30: Chủ trì bàn phương án thuê đơn vị làm dịch vụ thực hiện công việc phục vụ, quản lý đóng, mở hội

trường, phòng học từ năm học mới 2022 - 2023.

Phòng A.207

10h00: Họp về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân Dự án CS 2.

Phòng A.207

 

09h00: Tham gia đoàn chúc mừng của Bộ Tư pháp đối với nguyên lãnh đạo Bộ.

 

 

 

08h30:  Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức hội thảo cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP:  Ban tổ chức hội thảo (theo Quyết định) và Giấy mời.

Phòng A.401

 

08h30:  Bàn phương án thuê đơn vị làm dịch vụ thực hiện công việc phục vụ, quản lý đóng, mở hội trường, phòng học từ năm học mới 2022 - 2023.

TP: Trưởng Phòng QT, Trưởng phòng TC - KT, Đại diện LĐ Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng ĐTĐH  đ/c Phan Huy Long, PTP QT;

Phòng: A.207

 

10h00: Họp về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân Dự án CS 2.

TP: TP: TCKT, QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Định - Kỹ sư Phòng QT và đơn vị tư vấn quản lý dự án

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

13h45: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (xem xét nội dung Bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022)

Phòng A.207

16h00Chủ trì họp xây dựng chương trình bồi dưỡng cho Sở Nội vụ Đà Nẵng

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Bộ Tư pháp

16h00: Chủ trì họp xây dựng chương trình bồi dưỡng cho Sở Nội vụ Đà Nẵng

Phòng: A.402

13h45: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (xem xét nội dung Bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022)

Phòng A.207

 

15h30:  Chủ trì Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

Phòng: A.207

 

 

13h45: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (xem xét nội dung Bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022)

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h00: Họp xây dựng chương trình bồi dưỡng cho Sở Nội vụ Đà Nẵng

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh và PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa PLKT, PLDS, PLQT, PL TMQT, PL HCNN, PLHS, Viện LSS, Trung tâm TVPL, Phòng TCKT

Phòng: A.402

15h30:  Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

TP: Thường trực Ban chuyên môn (Các thành viên của ban là người trong trường), Tổ giúp việc

Phòng A.207

Thứ Ba

30/8

(Sáng)

08h30: Học tập Nghị quyết tại Đảng Ủy Khối

Trường ĐH Thủy Lợi 175 đường Tây Sơn

08h30: Chủ trì Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2022

Phòng A.207

 

10h15: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

08h00: Hội đồng đánh giá luận án TS. 

Phòng A.402

 

10h15: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

08h30: Học tập Nghị quyết tại Đảng Ủy Khối

Trường ĐH Thủy Lợi 175 đường Tây Sơn

 

10h15: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì demo phần mềm quản lý Tạp chí.

Phòng A.401

 

08h30: Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2022

Phòng A.207

 

10h15: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

 

08h30: Chủ trì Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2022.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội: Chủ tịch Công đoàn, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh; đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức nghỉ hưu và 05 viên chức nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2022: ông Phùng Trung Tập, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Nguyễn Phương Lan, bà Kiều Thị Thanh, ông Phí Văn Định.

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì demo phần mềm quản lý Tạp chí.

TP: Q.Tr. Phòng QLKH&TSTC; PTP Nguyễn Hoàng Lan; Giám đốc TTCNTT; Trưởng phòng:  Quản trị; Tài chính- Kế toán; đại diện đơn vị xây dựng phần mềm; BTV Nguyễn Thị Thu.

Phòng A.207

 

08h30: Học tập Nghị quyết tại Đảng Ủy Khối.

TP: Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị; Thường Vụ Đảng ủy

Trường ĐH Thủy Lợi 175 đường Tây Sơn

 

10h15: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

14h00: Họp Hội đồng tư vấn chuẩn chương trình.

Phòng A.207

14h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp.

Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

[hoãn] 14h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên VB2 chính quy.

Phòng A.401

14h00: Họp đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phòng A.402

 

15h30: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng A.402

 

[hoãn] 14h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên VB2 chính quy.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, Thanh tra; Cô Phạm Thị Huyền (Khoa PLKT), Cô Cao Thanh Huyền (Khoa PLHS), cán bộ quản lý lớp và đại diện BCS lớp K20DVB2CQ

Phòng A.401

14h00: Họp đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, TP: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Quản lý khoa học và TSTC, HTQT, TCKT, Trưởng khoa PLKT, Trưởng khoa PLHCNN.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng tư vấn chuẩn chương trình.

TP: Theo Quyết định, mời Ban thư ký dự cùng

Phòng A.207

15h30: Họp giao ban công tác CĐS. TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng A.402

Thứ Tư

31/8

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội đồng BVLATS tại Học viện Hồ Chí MInh.

09h00: Chủ trì họp giao ban các nhà thầu Dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

 

 

08h00: Chủ trì Hội thảo “ đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Chương trình đào tạo ngành Luật, chuyên ngành Luật Sở hữu trí tuệ”

Phòng A.402

09h00: Họp giao ban các nhà thầu Dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

08h00: Tham dự Buổi làm việc báo cáo Bộ trưởng về việc tổ chức lễ Mit-ting cấp quốc gia hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam.

Phòng họp số 2, Nhà N1, Bộ Tư pháp

08h00: Chủ trì Hội thảo “ đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Chương trình đào tạo ngành Luật, chuyên ngành Luật Sở hữu trí tuệ”

Phòng A.402

 

08h15: Tọa Đàm khoa học “Phương pháp viết tổng quan nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Luật HN và kinh nghiệm từ thực tiễn một số trường ĐH ở Việt Nam”

Phòng A.207

09h00: Họp giao ban các nhà thầu Dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

TP: TP QT, đại diện lãnh đạo Phòng TCKT, kỹ sư xây dựng Phòng QT

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Năm

01/9

(Sáng)

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

CHIỀU

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Thứ Sáu

02/9

(Sáng)

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

CHIỀU

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Nghỉ Lễ 

Thứ Bảy

03/9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/ 9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU