LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

12/9

(Sáng)

09h00:  Chủ trì Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

08h30: Chủ trì Họp rà soát công việc phòng HCTH.

Phòng A.207

 

09h30: Chủ trì Họp rà soát công tác văn thư lưu trữ với phòng HCTH.

Phòng A.207

 

 

08h30: Chủ trì Họp rà soát công việc phòng HCTH.

TP: Toàn thể viên chức Phòng HCTH (Lãnh đạo phòng chuẩn bị báo cáo)

Phòng A.207

 

09h00:  Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: thư ký và chuyên viên được triệu tập

Phòng A.401

 

09h30: Họp rà soát công tác văn thư lưu trữ với phòng HCTH.

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, Trưởng  các đơn  vị: TCKTT, Quản  trịị, chuyên viên văn thư, lưu trữ.

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

15h00: Ban chấp hành Đảng ủy nghe UBKT Đảng ủy báo cáo.

Phòng A.207

 

14h000: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

15h00: Ban chấp hành Đảng ủy nghe UBKT Đảng ủy báo cáo.

Phòng A.207

 

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ, Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ

Phòng A.401

15h00: Ban chấp hành Đảng ủy nghe UBKT Đảng ủy báo cáo

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

15h00: Ban chấp hành Đảng ủy nghe UBKT Đảng ủy báo cáo.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

15h00: Ban chấp hành Đảng ủy nghe UBKT Đảng ủy báo cáo.

Phòng A.207

 

 

 

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ, Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ

TP: TP: HTQT, TCKT, QT, HCTH; 01 Phó Khoa PLDS, PTP CTSV, Bí thư ĐTN, 

Phòng A.401

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

 

Thứ Ba

13/9

(Sáng)

08h00: Dự Hội thảo tại TW Hội Luật gia Việt Nam “góp ý dự thảo luật thanh tra”

09h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

8h00: Chủ trì Phiên giao dịch việc làm

Địa điểm: A403 và sảnh tầng 4

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng thanh lý tài sản. nội dung: thanh lý sách thư viện.

Phòng A.401

 

09h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì họp Nhóm 4, nhóm 6 Tự đánh giá cơ sở Giáo dụcvà Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị của nhóm 4 

 Phòng A.402

 

09h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

 

8h00: Phiên giao dịch việc làm

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Khoa PLKT, Khoa PLDS, Khoa PLHS, Khoa PLHCNN, Khoa PLQT, Khoa PLTMQT, Khoa NNPL, Viện Luật SS, ĐTN, HSV. Toàn thể viên chức Phòng CTSV. Giảng viển và sinh viên quan tâm.

Địa điểm: A403 và sảnh tầng 4

08h00: Họp Nhóm 4, nhóm 6 Tự đánh giá cơ sở Giáo dục và Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị của nhóm 4 

TP: toàn thể thành viên 2 nhóm và thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị của nhóm 4 

 Phòng A.207

 

09h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu lập pháp.

TP: TP: HCTH, TCCB, CTSV, TCKT, QT, QLKH.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Hội đồng thanh lý tài sản. nội dung: thanh lý sách thư viện.

Phòng A.401

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh K28B

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00:  Dự họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tư pháp

14h00:  Dự họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tư pháp

14h00: Họp nhóm 1 báo cáo tự đánh giá.

Phòng A.401

14h00: Họp với nhóm tự đánh giá do PHT Tô Văn Hòa phụ trách.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì họp về bảo hộ SHTT của Trường.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng A.207

 

14h00: Họp về bảo hộ SHTT của Trường

TP: Đại diện lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, HCTH, TCKT, PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến

Phòng A.207

 

15h30: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng A.207

 

14h00: Họp nhóm 1 báo cáo tự đánh giá.

TP: Theo QĐ, mời đ/c Tạ Thị Thu Hiền - CV Phòng TCCB dự.

Phòng A.401

 

14h00: Họp với nhóm tự đánh giá do PHT Tô Văn Hòa phụ trách.

TP: Theo QĐ

Phòng A.402

Thứ Tư

14/9

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

08h30: Họp với nhóm tự đánh giá do PHT Lê Đình Nghị phụ trách

Phòng A.207

08h00:  Họp Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

08h30: Họp với nhóm tự đánh giá do PHT Lê Đình Nghị phụ trách

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

CHIỀU

 

15h30: Họp rà soát Hội thảo ngày thứ 5-6 

Phòng: A.401

 

 

13h30: Chủ trì Tiếp Đoàn Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ và Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.211

 

13h45: Dự Buổi nói chuyện của Bà Kathi Vidal, Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ, Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, USPTO với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về chủ đề: Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và vai trò của Sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng.

Phòng A.402

 

 

 

 

 

15h30: Họp rà soát Hội thảo ngày thứ 5-6 

Phòng: A.401

13h30: Tiếp Đoàn Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ và Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Lãnh đạo Khoa Pháp luật Dân sự, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí.

Phòng A.211

 

13h45: Dự Buổi nói chuyện của Bà Kathi Vidal, Thứ trưởng Bộ Thương Mại phụ trách về Sở Hữu trí tuệ, Giám đốc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, USPTO với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về chủ đề: Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và vai trò của Sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng.

TP: Lãnh đạo Khoa Pháp luật Dân sự, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí; các giảng viên luật sở hữu trí tuệ và các giảng viên, sinh viên khác quan tâm.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch

Phòng A.402

 

15h30: Họp rà soát Hội thảo ngày thứ 5-6

TP: Thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng: A.401

Thứ Năm

15/9

(Sáng)

07h45 (cả ngày):  Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội. 

- Hội thảo 1: Thực trạng phân cấp, phân quyền tại TP Hà Nội

- Hội thảo 2: Quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp phân cấp, phân quyền ở Tp Hà Nội

Phòng A.402

 

07h45 (cả ngày):  Chủ trì Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội. 

- Hội thảo 1: Thực trạng phân cấp, phân quyền tại TP Hà Nội

- Hội thảo 2: Quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp phân cấp, phân quyền ở Tp Hà Nội

Phòng A.402

 

08h30 (Cả ngày):  Hội nghị hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022

Crystal Ballroom, tầng 6 Khách sạn Lotte, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

07h45: Đồng Chủ trì Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội. 

- Hội thảo 1: Thực trạng phân cấp, phân quyền tại TP Hà Nội

- Hội thảo 2: Quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp phân cấp, phân quyền ở Tp Hà Nội

Phòng A.402

 

08h30:  Hội nghị hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022

TP: Trưởng phòng HTQT tham dự cùng.

Crystal Ballroom, tầng 6 Khách sạn Lotte, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

 

07h45 (cả ngày):   Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội. 

- Hội thảo 1: Thực trạng phân cấp, phân quyền tại TP Hà Nội.

- Hội thảo 2: Quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp phân cấp, phân quyền ở Tp Hà Nội

TP: Các thành viên đề tài và theo Giấy mời; các Khoa chuyên môn và Khoa lý luận chính trị cử 02 đại biểu/đơn vị; các giảng viên quan tâm.

Phòng A.402

 

 

14h00: Dự trao học bổng tài trợ của hãng luật LNT & Partners cho sinh viên.

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy khóa 47.

Phòng A.207

 

16h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy khóa 47.

Phòng A.207

14h00: Làm việc với nhóm tự đánh giá do PHT Vũ Thị Lan Anh phụ trách.

Phòng A.401

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy khóa 47.

Phòng A.207

Đi công tác TPHCM đến hết ngày 16/9

14h00: Dự trao học bổng tài trợ của hãng luật LNT & Partners cho sinh viên 

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH, Khoa PL Dân sự, Kinh tế, TMQT và sinh viên được triệu tập

Phòng A.207

14h00: Làm việc với nhóm tự đánh giá do PHT Vũ Thị Lan Anh phụ trách.

TP: Theo QĐ

Phòng A.401

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy khóa 47.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

16/9

(Sáng)

08h00 (cả ngày): Chủ trì  Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội

- Hội thảo 1: Thực trạng tổ chức và hoạt động của mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội

- Hội thảo 2: Mô hình và giải pháp xây dựng  chính quyền đô thị TP Hà Nội

Phòng A.402

08h00 (cả ngày): Dự  Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội

- Hội thảo 1: Thực trạng tổ chức và hoạt động của mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội

- Hội thảo 2: Mô hình và giải pháp xây dựng  chính quyền đô thị TP Hà Nội

Phòng A.402

 

 

10h30Nghe Phòng Đào tạo đại học báo cáo về công tác đào tạo.

Phòng A.207

08h00: Dự khai mạc Cuộc thi “các chuẩn mực quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên và những vấn đề đặt ra đối với việt nam” - lớp k6 tư pháp đối với người chưa thành niên.

Phòng A.403

 

 

10h30Nghe Phòng Đào tạo đại học báo cáo về công tác đào tạo.

Phòng A.207

 

08h00: Dự Họp giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị dự án năm 2023.

Bộ Tư pháp

 

10h30Nghe Phòng Đào tạo đại học báo cáo về công tác đào tạo.

Phòng A.207

 

08h00 (cả ngày):  Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố Hà Nội

- Hội thảo 1: Thực trạng tổ chức và hoạt động của mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội

- Hội thảo 2: Mô hình và giải pháp xây dựng  chính quyền đô thị TP Hà Nội

TP: Các thành viên đề tài và theo Giấy mời, các giảng viên quan tâm.

Phòng A.402

08h00: Cuộc thi “các chuẩn mực quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên và những vấn đề đặt ra đối với việt nam” - lớp k6 tư pháp đối với người chưa thành niên.

TP: Giảng viên, sinh viên lớp Tư pháp đối với người chưa thành niên Khoá 6 

Phòng A.403

 

10h30: Nghe Phòng Đào tạo đại học báo cáo về công tác đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH

Phòng A.207

 

CHIỀU

[HOÃN] 14h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

 

16h30Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

[HOÃN]14h00: Chủ trì  họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

16h30Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

[HOÃN]14h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

16h30Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

[HOÃN]14h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

16h30Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

16h30Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

[HOÃN]14h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

TP: Trưởng các đơn vị, các Tổ chức Chính trị xã hội thuộc Trường.

Phòng A.402

 

16h30Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường, Ban Chủ nhiệm Khoa PLKT và theo Giấy mời.

Phòng A.402

Thứ Bảy

17/9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/ 9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU