LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

19/9

(Sáng)

08h30:  chủ trì Họp tổng kết các Hội thảo của 2 đề tài NCKH cấp thành phố

Phòng: A.207

 

09h30:  Chủ trì họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Đảng ủy Khối tại Trường.

Phòng: A.207

 

 

 

08h30:  Họp tổng kết các Hội thảo của 2 đề tài NCKH cấp thành phố

Phòng: A.207

 

11h00:  Chủ trì tiếp xã giao GS. Michel Grimaldi, chuyên gia phụ trách Quỹ lục địa của Pháp và đại diện Đại sứ Pháp

Phòng: A.211

 

08h30:  Chủ trì họp triển khai công việc năm học 2022-2023

Phòng: A.402

 

09h30: Chủ trì họp Ban điều hành Chất lượng cao.

Phòng: A.402

 

 

08h30:  Họp tổng kết các Hội thảo của 2 đề tài NCKH cấp thành phố

Phòng: A.207

 

9h30: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.401

 

08h30:  Họp tổng kết các Hội thảo của 2 đề tài NCKH cấp thành phố

TP: Chủ nhiệm Đề tài, thư ký Đề tài và các đ/ được triệu tập

Phòng: A.207

 

08h30:  Họp triển khai công việc năm học 2022-2023.

TP: Toàn bộ Phòng CTSV dự và chuẩn bị báo cáo

Phòng: A.402

 

08h30: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng: A.401

 

09h30:  Chủ trì họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Đảng ủy Khối tại Trường.

TP: Ban Thường Vụ Đảng ủy, VPĐU, đại diện Phòng HCTH, Bí thư Đoàn TN

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì họp Ban điều hành Chất lượng cao.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

 

 

11h00:  Tiếp xã giao GS. Michel Grimaldi, chuyên gia phụ trách Quỹ lục địa của Pháp và đại diện Đại sứ Pháp

TP: Đại diện Vụ HTQT-BTP, đại diện Vụ PLDSKT- BTP, đại diện lãnh đạo: phòng Hợp tác quốc tế,  khoa PLDS; phòng QLKH & trị sự tạp chí

Phòng: A.211

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Toạ đàm khoa học về chủ đề “Chứng cứ trong xét xử dân sự”.

Phòng A.402

 

16h30: Dự buổi tiếp xã giao GS. Michel Grimaldi, chuyên gia phụ trách Quỹ Luật lục địa của Pháp tại Bộ Tư pháp

 Bộ Tư pháp 58 – 60 Trần Phú, Hà Nội

14h00: Họp về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì họp về tổ chức nhập học cho sinh viên Khóa 47.

Phòng: A.207

 

 

15h30: Họp UBKT Đảng ủy.

Phòng: A.401

15h00: Họp về tổ chức nhập học cho  sinh viên Khóa 47.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng Phòng QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, kỹ sư Phòng Quản trị.

Phòng A.207

 

15h30: Họp UBKT Đảng ủy.

TP: Theo QD

Phòng: A.401

 

15h00: Chủ trì họp về tổ chức nhập học cho sinh viên Khóa 47.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, CTSV, Thanh tra, CNTT, HCTH, QT, TCKT, Trạm Y tế.

Phòng: A.207

Thứ Ba

20/9

(Sáng)

08h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng A.402

 

08h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng A.402

 

08h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng A.402

 

08h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng A.402

 

08h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

TP: Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường, Trưởng các Tổ chức Chính trị - xã hội thuộc Trường, Trưởng và phó trưởng bộ môn chuyên môn

Phòng A.402

CHIỀU

13h30: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Phòng A.403

 

17h00: Đi công tác Côn Đảo đến hết ngày 22/9/2022

 

13h30: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Phòng A.403

13h30: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Phòng A.403

 

13h30: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Phòng A.403

 

13h30: Dự Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Phòng A.403

13h30: Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ HN

Báo cáo viên: đ/c Nguyễn Anh Dũng – Thứ trương Bộ Thông tin Truyền thông.

TP: Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐ Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng ; cán bộ phụ trách tuyên giáo, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN và  Chủ tịch Hội Sinh viên các Trường ĐH, CĐ HN, cấp ủy các chi bộ và các đảng viên 02 chi bộ: HCTH và CNTT .

Phòng A.403

Thứ Tư

21/9

(Sáng)

Đi công tác Côn Đảo đến hết ngày 22/9/2022

08h30: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban Giám hiệu:

- Phòng HCTH báo cáo Kế hoạch tổ chức ngày truyền thống Trường ĐHLHN, ngày 20/11 và ngày Pháp luật Việt Nam (Trưởng phòng:HCTH, TCB, CTSV, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Công đoàn);

- Phòng TCCB báo cáo về công tác cán bộ (TP: lãnh đạo Phòng TCCB);

- Phòng ĐBCLĐT&KT xin ý kiến BGH về kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dụ năm học 2022-2023 (TP: Lãnh dạo và 2 chuyên viên Phòng ĐBCLĐT&KT)

Phòng: A.207

CHIỀU

 

Đi công tác Côn Đảo đến hết ngày 22/9/2022

14h00: Làm việc với đơn vị thiết kế nội thất cơ sở 2.

Phòng A.207

14h00: Làm việc với đơn vị thiết kế nội thất cơ sở 2.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng A.211

 

14h00: Làm việc với đơn vị thiết kế nội thất cơ sở 2.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì họp về xây dựng quy định miễn học, miễn thi Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên trình độ Đại học

Phòng A.402

 

15h30Họp về việc kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin thư viện.

TP: Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Tổ chức cán bộ, cấp uỷ và ban chấp hành công đoàn Trung tâm.

Phòng: A.401

 

16h30Nghe báo cáo về việc thiết kế Thư viện cơ sở Bắc Ninh.

TP: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện, đại diện lãnh đạo Phòng

Quản trị, mời đ/c Nguyễn Tiến Định (Phòng Quản trị), đơn vị tư vấn thiết kế

Phòng: A.401

 

14h00: Làm việc với đơn vị thiết kế nội thất cơ sở 2;.

TP: BGH, TP TCKT, TP QT, mời đ/c Nguyễn Qung Tuyến - PCT Hội đồng Trường, bà Phạm Thị Mai - PGĐ TTTTV.

Phòng A.207

15h30: Chủ trì họp về xây dựng quy định miễn học, miễn thi Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên trình độ Đại học.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, trưởng Khoa NNPL, Tổ trưởng tổ Tiếng anh, GĐ.TTCNTT (Phòng ĐTĐH chuẩn bị)

Phòng A.402

 

15h30: Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Năm

22/9

(Sáng)

Đi công tác Côn Đảo đến hết ngày 22/9/2022

09h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở 2.

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Hội thảo "Đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo ngành luật, chuyên ngành luật thi hành án dân sự".

Phòng A.207

 

08h30: Làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về công tác đào tạo.

Phòng A.211

 

 

 

08h00: Chủ trì Họp giao ban triển khai công tác chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.401

̣09h30: Họp Nhóm 4 Tự đánh giá CSĐT. TP: Toàn thể nhóm 4, chuyên gia. A.401 (các thành viên chuẩn bị nội dung như đã phân công)

Phòng A.401

 

08h00:  Hội thảo cấp Trường “Công ước Singapore về hoà giải và khả năng gia nhập của Việt Nam

Phòng: A.402

 

08h00: Họp giao ban triển khai công tác chỉnh lý tài liệu.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng HCTH, lãnh đạo Phòng TCKT, Phòng QT, đơn vị tư vấn chỉnh lý tài liệu (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung).

Phòng: A.401

08h00: Chủ trì Hội thảo "Đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo ngành luật, chuyên ngành luật thi hành án dân sự".

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.207

08h30: làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về công tác đào tạo.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, đại diện lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng A.211

 

09h30: Họp Nhóm 4 Tự đánh giá CSĐT.

TP: Toàn thể nhóm 4, chuyên gia (các thành viên chuẩn bị nội dung như đã phân công)

Phòng A.401

 

09h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở 2.

TP: Hiệu trưởng, TP TCKT, TP QT, Kỹ sư xd phòng QT

Bắc Ninh

CHIỀU

 

Đi công tác Côn Đảo đến hết ngày 22/9/2022

Làm việc tại Trường

13h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài

Phòng: A.402

 

Làm việc tại Trường

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp chuẩn bị triển khai từ điển Luật học

Phòng: A.207

14h00: Họp nhóm 6 Tự đánh giá CSĐT. TP: Toàn thể nhóm 6, chuyên gia.  (các thành viên chuẩn bị nội dung như đã phân công)

Phòng: A.207

13h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A.402

 

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp chuẩn bị triển khai tự điển Luật học

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan phòng QLKH&TSTC và Thư viện. (Phòng QLKH&TSTC  chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

 

14h00: Họp nhóm 6 Tự đánh giá CSĐT.

TP: Toàn thể nhóm 6, chuyên gia (các thành viên chuẩn bị nội dung như đã phân công)

Phòng: A.207

Thứ Sáu

23/9

(Sáng)

 

 

08h00: Dự họp Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022

Văn phòng Chính phủ

 

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Tập huấn cho Ban xây dựng chuẩn trình độ đại học.

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì Họp chuẩn bị triển khai công tác xét thi đua cuối năm.

Phòng: A.207

 

08h00: Tập huấn cho Ban xây dựng chuẩn trình độ đại học.

TP: Ban xây dựng chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, Ban thư ký của Hội đồng tư vấn (kết hợp trực tuyến)

Phòng A.402

08h30: Chủ trì Họp chuẩn bị triển khai công tác xét thi đua cuối năm.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng HCTH

Phòng: A.207

 

CHIỀU

[HOÃN] 14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

[HOÃN]14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

[HOÃN]14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

14h00: Họp tại Bộ Tư pháp (TP HTQT dự cùng)

 

[HOÃN]14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

[HOÃN]14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

[HOÃN]14h00: Họp Hội đồng Trường.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Bảy

24/9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/ 9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU