LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

26/9

(Sáng)

08h00:  Chủ trì Họp đề tài NCKH cấp thành phố

Phòng: A.401

 

 

 

 

Làm việc tại Trường

08h30: Họp về nhập học cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo.

Phòng A.402

 

10h30:   Họp để nghe báo cáo về việc triển khai xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Tạp chí Luật học

Phòng: A.207

08h30: Chủ trì họp về nhập học cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo.

Phòng A.402

 

 

10h00: Họp về xây dựng Kế hoạch tuần công dân cho sinh viên.

Phòng A.402

08h00:  Họp đề tài NCKH cấp thành phố

Phòng: A.401

 

10h30:  Chủ trì  Họp để nghe báo cáo về việc triển khai xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Tạp chí Luật học

Phòng: A.207

 

09h30: Họp về triển khai đánh giá sơ bộ các đề tài NCKH năm 2021

Phòng: A.207

 

 

 

08h00:  Họp đề tài NCKH cấp thành phố

TP: Thư Ký đề tài và các Đ/c được triệu tập

Phòng: A.401

 

10h30:  Họp để nghe báo cáo về việc triển khai xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Tạp chí Luật học

TP: Mời PHT Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo  và chuyen viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

 

09h30: Họp về triển khai đánh giá sơ bộ các đề tài NCKH năm 2021

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

 

08h30: Chủ trì họp về nhập học cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo.

TP: Trưởng phòng: ĐTĐH, CTSV, HTQT, HCTH, QT, TCKT, CNTT, Thanh tra, Trạm Y tế.

Phòng A.402

 

10h00: Họp về xây dựng Kế hoạch tuần công dân cho sinh viên.

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV và chuyên viên có liên quan của Phòng CTSV.

Phòng A.402

CHIỀU

14h00: Làm việc với UBND, HĐND Quận Hoàn Kiếm. 

 

16h30: Chủ trì họp Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

16h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

14h00: Tiếp giảng viên dài hạn của Đại học Arizona Hoa Kỳ.

Phòng A.211

16h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

15h00: Làm việc với Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - Bộ Y tế.

Phòng A.401

 

16h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp triển khai các hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam.

Phòng: A.207

 

15h00: Họp giao ban triển khai công tác chỉnh lý tài liệu.

Phòng: A.207

 

16h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Họp triển khai các hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam. TP: Trưởng phòng: Phòng HCTH, Trung tâm CNTT, QLKH, CTSV, TCCB, TCKT.

Phòng: A.207

 

14h00: Tiếp giảng viên dài hạn của Đại học Arizona Hoa Kỳ.

TP: TP: HTQT, ĐTĐH, QT, Điều phối viên Vp liên kết đào tạo.

Phòng A.211

 

15h00: Họp giao ban triển khai công tác chỉnh lý tài liệu.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng HCTH, lãnh đạo Phòng TCKT, Phòng QT, đơn vị tư vấn chỉnh lý tài liệu (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung).

Phòng: A.207

 

16h30: Họp Hội đồng Trường.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Ba

27/9

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp nhóm đề tài.

Phòng A.211

10h00: Chủ trì họp triển khai cuộc thi Spirit of law.

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Bộ trưởng tiếp tân đại sứ Hungary.

Bộ Tư pháp

08h00: Họp về rà soát kế hoạch giảng dạy hệ vừa học vừa làm.

Phòng A.207

 

10h00: Họp triển khai cuộc thi Spirit of law.

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.401

09h00:  Họp về việc kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin thư viện.

Phòng: A.401

10h00: Họp triển khai cuộc thi Spirit of law.

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT; đại diện lãnh đạo phòng QT, TCKT, HCTH

Phòng: A.401

 

09h00:  Họp về việc kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin thư viện.

TP: Trung tâm Thông tin Thư viện, Phòng Tô chức cán bộ Cấp ủy và BCH Công đoàn

Phòng: A.401

 

08h30: Họp về rà soát kế hoạch giảng dạy hệ vừa học vừa làm.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSSH và chuyên viên có liên quan của Phòng ĐTĐH.

Phòng A.207

 

10h00: Họp triển khai cuộc thi Sprit of law.

TP: Trưởng phòng: HCTH, TCKT, CTSV, Bí thư ĐTN và theo Giấy mời (trực tiếp kết hợp trực tuyến).

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì họp nhóm đề tài.

TP: Theo triệu tập

Phòng A.211

CHIỀU

14h00: Dự họp Chi bộ Khoa PLQT.

Phòng A.401

14h00: Dự Lễ trao bằng Tiến sĩ của đồng chí Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó trưởng Khoa PLTMQT.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp chuẩn bị tổ chức Lễ mit tinh hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Bộ Tư pháp

14h00: Dự Hội nghị chi bộ khoa PLQT. 

Phòng A.401

 

16h00:  Nghe báo cáo về việc thiết kế Thư viện cơ sở Bắc Ninh.

Phòng: A.401

 

14h00: Dự Hội nghị chi bộ khoa PLQT. TP: Đoàn kiểm tra Đảng ủy. Chi bộ khoa PLQT.

TP: Đoàn kiểm tra Đảng ủy. Chi bộ khoa PLQT

Phòng A.401

14h00: Dự Lễ trao bằng Tiến sĩ của đồng chí Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó trưởng Khoa PLTMQT.

TP: Đ/c Nguyễn Bá Bình - TK PLTMQT, đ/c Trần Ngọc Định - TP TCCB, đ/c Phan Lan Hương - PTP HTQT

Phòng A.207 

 

16h00:  Nghe báo cáo về việc thiết kế Thư viện cơ sở Bắc Ninh.

TP: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện, đại diện lãnh đạo Phòng

Quản trị, mời đ/c Nguyễn Tiến Định (Phòng Quản trị), đơn vị tư vấn thiết kế

Phòng: A.401

Thứ Tư

28/9

(Sáng)

08h00: Dự họp tại Ủy ban đối ngoại Quốc hội.

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

07h00: làm việc tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

08h00: Dự Hội thảo của Phân hiệu

10h00: Họp chuẩn bị triển khai công tác xét thi đua cuối năm. 

Phòng A.207

10h00: Họp chuẩn bị triển khai công tác xét thi đua cuối năm.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng HCTH, TP TCCB.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

14h00: Dự Họp tại Bộ Tư pháp.

14h00: Làm việc trực tuyến với các trường Cao đằng luật về một số nhiệm vụ trọng tâm Quí IV/2022.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Làm việc với Vụ Pháp luật chung về công tác đào tạo.

Phòng A.211

13h30: Họp Ủy ban kiểm tra.

Phòng A.207

 

15h00: Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

Phòng A.207

 

16h30: Chủ trì họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.207

15h00: Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

TP: Thường trực Ban chuyên môn (Các thành viên của ban là người trong trường), Tổ giúp việc.

Phòng A.207

 

14h00: Làm việc với Vụ Pháp luật chung về công tác đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, đại diện lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng A.211

 

16h30: Họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Năm

29/9

(Sáng)

08h00: Tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi Bộ Phân hiệu.

[hoãn] 08h30: Nghe các nhóm báo cáo về báo cáo tự đánh giá cơ sở GDĐH.

Phòng A.402

 

[hoãn] 10h30: Chủ trì Họp Ban chủ nhiệm, thư ký đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

[hoãn] 08h30: Nghe các nhóm báo cáo về báo cáo tự đánh giá cơ sở GDĐH.

Phòng A.402

09h00: Họp về chương trình khám sức khỏe cho sinh viên.

Phòng A.207

 

10h15: Họp về công tác quản lý sau đại học.

Phòng A.207

 

[Hoãn] 08h30: Nghe các nhóm báo cáo về báo cáo tự đánh giá cơ sở GDĐH.

Phòng A.402

 

[hoãn] 10h30: Họp Ban chủ nhiệm, thư ký đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

08h00: Tọa đàm về nhà nước pháp quyền tại Quỹ Hòa bình và Phát triển.

Quỹ Hòa bình và Phát triển

 

10h30: Chủ trì Họp chuẩn bị tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học 2022.

Phòng: A.207

[hoãn] 08h30: Nghe các nhóm báo cáo về báo cáo tự đánh giá cơ sở GDĐH.

TP: Thành viên các nhóm tự đánh giá, lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT và KT

Phòng A.402

 

[hoãn] 10h30: Họp Ban chủ nhiệm, thư ký đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

TP: Chủ nhiệm, thư ký và các thành viên tham gia đề tài, lãnh đạo Phòng QLKH.

Phòng A.207

10h30: Họp chuẩn bị tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học 2022

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH và TCKT

Phòng: A.207

 

09h00: Họp về chương trình khám sức khỏe cho sinh viên.

Tp: TP: Y tế, QT, TCKT

Phòng A.207

10h15: Họp về công tác quản lý sau đại học.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng SĐH.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

15h00: Họp về triển khai Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

15h30: Chủ trì  Họp về việc triển khai xây dựng Bộ Từ điển Luật học của Trường

Phòng: A.401

 

 

 

15h00: Họp về triển khai Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

TP: TP: QT, TCKT, ban Tư vấn quản lý dự án

Phòng A.207

 

15h30: Họp về việc triển khai xây dựng Bộ Từ điển Luật học của Trường

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thư viện và chuyên viên chuyên quản của 2 đơn vị.

Phòng: A.207

Thứ Sáu

30/9

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng.

Phòng A.403

 

11h00: Họp phổ biến, quán triệt kiểm điểm một số nội dung về công tác bảo vệ BMNN và ANM, tổ chức cán bộ.

Phòng A.401

08h00: Dự Khai mạc Hội thảo “Hành trình khát vọng vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay"

Phòng A.207

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng.

Phòng A.403

 

11h00: Họp phổ biến, quán triệt kiểm điểm một số nội dung về công tác bảo vệ BMNN và ANM, tổ chức cán bộ.

Phòng A.401

08h00: Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn CTĐT.

Phòng A.401

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng.

Phòng A.403

 

11h00: Họp phổ biến, quán triệt kiểm điểm một số nội dung về công tác bảo vệ BMNN và ANM, tổ chức cán bộ.

Phòng A.401

08h00: Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn CTĐT.

Phòng A.401

08h00: Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng.

Phòng A.403

 

11h00: Họp phổ biến, quán triệt kiểm điểm một số nội dung về công tác bảo vệ BMNN và ANM, tổ chức cán bộ.

Phòng A.401

08h00: Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn CTĐT.

Phòng A.401


 

[hoãn] 11h00: Họp cho ý kiến về danh mục giáo trình sử dụng cho các chương trình đào tạo

Phòng: A.401

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng.

Phòng A.403

 

11h00: Họp phổ biến, quán triệt kiểm điểm một số nội dung về công tác bảo vệ BMNN và ANM, tổ chức cán bộ.

Phòng A.401

 

 

 

 

08h00: Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn CTĐT.

TP: Theo QĐ, đại diện Ban Thư ký, 02 Ban chuyên môn.

Phòng A.401

 

[hoãn] 11h00: Họp cho ý kiến về danh mục giáo trình sử dụng cho các chương trình đào tạo

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC.

Phòng: A.207

08h00: Hội thảo “Hành trình khát vọng vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay"

Phòng A.207

 

08h00: Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng.

TP: Theo Thông báo

Phòng A.403

 

08h00: Hội thảo cấp Trường Pháp luật quốc tế trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”.

Phòng A.402

 

11h00: Họp phổ biến, quán triệt kiểm điểm một số nội dung về công tác bảo vệ BMNN và ANM, tổ chức cán bộ.

TP: Ban thường vụ Đảng uyrm Thường trực Hội đồng Trường, BGH, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng HCTH, Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH, HTQT, ĐBCLĐT&KT, CNTT.

Phòng A.401

 

14h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

14h00: Dự Cuộc thi chung kết và trao giải thưởng cuộc thi hòa giải thương mại quốc tế.

Phòng A.403

 

15h00: Dự họp  Báo cáo tại  họp giao ban lãnh đạo Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

 

14h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

14h00: Dự họp hội đồng tại Học viện CTQGHCM

 

 

14h00: Cuộc thi chung kết và trao giải thưởng cuộc thi hòa giải thương mại quốc tế.

Tp: Theo Giấy mời

Phòng A.403

 

14h30: Họp Ban Thường Vụ Đảng ủy

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy.

TP: các đ/c Đảng ủy viên, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.207

Thứ Bảy

01/9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

02/ 9

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU