LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

10/10

(Sáng)

Công tác tại Phân hiệu đến hết ngày 11/10/2022

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp đôn đốc thực hiện các KL thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Phòng: A.207

 

 

10h00:  Chủ trì Họp rà soát các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10, 11.

Phòng: A.207

 

 

08h00: Chủ trì họp đôn đốc thực hiện các KL thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thanh tra, Lãnh đạo: phòng HCTH, Phòng TCCB

Phòng: A.207

 

10h00:  Chủ trì Họp rà soát các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10, 11.

TP:  Đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng TCCB, CTSV, Phân hiệu (trực tuyến).

Phòng: A.207

CHIỀU

Công tác tại Phân hiệu đến hết ngày 11/10/2022

 

14h00: Dự Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lào.

14h00: Chủ trì tiếp Đoàn kiểm tra PCCC của Công an Quận Đống Đa.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì chạy thử đóng học phí online cho Khóa 47.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì chạy thử đóng học phí online cho Khóa 47.

TP: Lãnh đạo: TTCNTT, TCKt, ĐTĐH; Ngân hàng Liên Việt

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì tiếp Đoàn kiểm tra PCCC của Công an Quận Đống Đa.

TP: Lãnh đạo Phòng QT, tổ trưởng tổ điện

Phòng A.402

 

16h00: Tập huấn tiếp đón sinh viên

TP: Theo kế hoạch số 4025/KH-ĐHLHN

Hội trường A.403

Thứ Ba

11/10

(Sáng)

Công tác tại Phân hiệu đến hết ngày 11/10/2022

08h00: Phát biểu chào mừng sinh viên Khóa 47 nhập học.

Phòng A.403

 

09h00: Chủ trì họp với cá nhà thầu Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ Quý III

HT đa năng - BTP

 

09h00: Họp với cá nhà thầu Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ Quý III

HT đa năng - BTP

 

 

 

09h00: Họp với cá nhà thầu Dự án cơ sở 2.

Tp: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Hiền – PTP TCKT, đ/c Nguyễn Quang Tuyến – PCT Hội đồng Trường, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

Nhập học cho sinh viên Khóa 47 tại A.403 từ ngày 11/10-14/10

 

CHIỀU

Công tác tại Phân hiệu đến hết ngày 11/10/2022

14h00: Kiểm tra tiến độ dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

 

14h00: Kiểm tra tiến độ dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

14h00: Chủ trì  họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.401

14h00: Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.401

Thứ Tư

12/10

(Sáng)

08h00: Dự họp BCH TW Hội luật gia Việt Nam.

08h30: Tham dự Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội .

 

08h30: Chủ trì Họp tổng kết tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” và Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

Phòng: A.402

 

 

 

 

08h30: Chủ trì Họp tổng kết tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” và Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức.

TP: Ban tổ chức Hội thảo

Phòng: A.402

 

CHIỀU

 

 

 

16h00: Làm việc với 02 cấp ủy chi bộ sinh viên.

Phòng A.207

14h00: Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai về công tác cán bộ

Nhà N6, Bộ Tư pháp

 

 

 

15h00: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận viên chức Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ.

Phòng A.401

15h30:Sát hạch thông qua giảng thử chuyên môn

Phòng A.401

14h00: Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai về công tác cán bộ

TP: TP TCCB dự cùng

Nhà N6, Bộ Tư pháp

16h00: Làm việc với 02 cấp ủy chi bộ sinh viên.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận viên chức Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

15h30:Sát hạch thông qua giảng thử chuyên môn

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Năm

13/10

(Sáng)

[hoãn] 08h00: Họp đánh giá công tác điều tra, khảo sát và các nội dung của 02 đề tài NCKH cấp TP.

Phòng A.401

08h30: Nghe Ban tư vấn QLDA báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

10h30: Họp chuẩn bị cho công tác khai giảng.

Phòng A.207

11h00: Họp với toàn thể sinh viên lớp LKĐT khóa 45.

Phòng A.402

08h30: Nghe Ban tư vấn QLDA báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp triển khai đề tài cấp Bộ “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay.

Phòng A.402

 

 

10h30: Họp chuẩn bị cho công tác khai giảng.

Phòng A.207

[hoãn] 08h00: Họp đánh giá công tác điều tra, khảo sát và các nội dung của 02 đề tài NCKH cấp TP.

Phòng A.401

 

09h00:  Chủ trì Họp rà soát công tác thực hiện các báo cáo cuối năm, công tác khen thưởng cấp Bộ trở lên cuối năm.

Phòng: A.401

 

11h00: Họp UB kiểm tra

Phòng: A.401

[hoãn] 08h00: Họp đánh giá công tác điều tra, khảo sát và các nội dung của 02 đề tài NCKH cấp TP.

TP: Chủ nhiệm, thư ký 02 Đề tài, đ/c Ngọ Văn Nhân – Trưởng Khoa LLCT và các đồng chí được triệu tập.

Phòng A.207

 

08h30: Nghe Ban tư vấn QLDA báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

09h00:  Họp rà soát công tác thực hiện các báo cáo cuối năm, công tác khen thưởng cấp Bộ trở lên cuối năm.

TP: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan phòng HCTH; Trưởng Phòng TCCB.

Phòng: A.207

 

11h00: Họp với toàn thể sinh viên lớp LKĐT khóa 45.

TP: TP: HTQT, ĐTĐH, điều phối viên chương trình liên kết đào tạo

Phòng A.402

 

10h00: Họp triển khai đề tài cấp Bộ “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay.

TP:Thành viên và thư ký Đề tài, đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.401

 

10h30: Họp chuẩn bị cho công tác khai giảng.

TP: Trưởng Phòng HCTH, ĐTĐH, CTSV, QT, TCCB, TCKT, CNTT, Bí thư ĐTN, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

CHIỀU

 

15h30: Làm việc với 02 cấp ủy chi bộ sinh viên.

Phòng A.207

 

14h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2.

Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

14h00: Làm việc với TS. Oriol Solà Pardell (Tây Ban Nha) bàn về khả năng hợp tác

Phòng A.211

 

15h30: Chủ trì  Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”

Phòng: A.401

14h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2.

Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

14h00: Làm việc với chi bộ Khoa PLQT.

Phòng: A.207

 

 

15h30: Họp rà soát công tác ISO.

Phòng A.207

14h00: Làm việc với TS. Oriol Solà Pardell (Tây Ban Nha) bàn về khả năng hợp tác

TP: TP: HTQT, QLKH&TSTC, chuyên viên Phòng HTQT.

Phòng A.211

 

14h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Dự án cơ sở 2.

TP: Tp QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

 

14h00: Làm việc với chi bộ Khoa PLQT.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì  Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

15h30: Họp rà soát công tác ISO.

TP: TP HCTH, ban thư ký ISO, Ban tư vấn (trực tuyến)

Phòng A.207

Thứ Sáu

14/10

(Sáng)

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về việc rà soát báo cáo giám sát gửi ĐUK.

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về việc rà soát báo cáo giám sát gửi ĐUK.

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ.

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về việc rà soát báo cáo giám sát gửi ĐUK.

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về việc rà soát báo cáo giám sát gửi ĐUK.

Phòng A.207

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

10h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy về việc rà soát báo cáo giám sát gửi ĐUK.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

16h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

 

15h00: Nghe báo cáo về minh chứng phục vụ công tác đánh giá chất lượng CSGDĐH.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

15h00: Chủ trì họp báo cáo về minh chứng phục vụ công tác đánh giá chất lượng CSGDĐH.

Phòng A.207

[hoãn] 14h00: Họp rà soát chuẩn bị tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phòng A.401

 

15h00: họp báo cáo về minh chứng phục vụ công tác đánh giá chất lượng CSGDĐH. (dự trực tuyến)

Phòng A.207

[hoãn] 14h00: Họp rà soát chuẩn bị tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam.

TP: Ban vì sự tiến bộ PN, lãnh đạo công đoàn, ban nữ công, địa diện lãnh đạo: Phòng HCTH, CTSV, TCCB.

Phòng A.207

 

15h00: Nghe báo cáo về minh chứng phục vụ công tác đánh giá chất lượng CSGDĐH.

TP: Các nhóm tự đánh giá, lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, Trưởng các đơn vị: Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng TCCB, Phòng QLKH&TSTC, Phòng CTSV,Trạm Y tế, Trung tâm TVPL, Phòng Quản trị, Phòng TC-KT, Phòng HC-TH, Phòng HTQT, Trung tâm CNTT, Trung tâm TTTV (Phòng ĐBCLĐT&KT nội dung)

Phòng A.207

Thứ Bảy

15/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

Thi tuyển sinh cao học môn ngoại ngữ tại A402 và Trung tâm CNTT đến hết ngày 16/10/2022

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

16/ 10

(Sáng)

 

 

08h00: Chủ trì họp phụ huynh của CTLK Arizona.

TP: Ban Điều hành CTLK Arizona.

 Phòng A.402

 

 

08h00: Chủ trì họp phụ huynh của CTLK Arizona.

TP: Ban Điều hành CTLK Arizona.

 Phòng A.402

 

CHIỀU