LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

17/10

(Sáng)

08h00: Họp đánh giá kết quả điều tra, khảo sát và hoàn thiện báo cáo tổng hợp 02 đề tài NCKH cấp Thành phố.

Phòng A.211

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

Phòng: A.401

 

10h00: Chủ trì Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác đào tạo

TP: theo Quyết định

Phòng: A. 401

 

 

08h30:  Chủ trì Họp rà soát chuẩn bị cho ngày 20/10

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị hội nghị công tác pháp chế và tập huấn cán bộ thanh tra - pháp chế.

Phòng: A.207

 

08h00: Họp đánh giá kết quả điều tra, khảo sát và hoàn thiện báo cáo tổng hợp 02 đề tài NCKH cấp Thành phố.

TP: chủ  nhiệm, thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập (mời đ/c Ngọ Văn Nhân dự)

Phòng A.211

 

08h30:   Chủ trì Họp rà soát chuẩn bị cho ngày 20/10

TP:  Tổ nữ Công, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, đại diện lãnh đạo công đoàn, TP HCTH

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

09h30: Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị hội nghị công tác pháp chế và tập huấn cán bộ thanh tra - pháp chế. TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phòng Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Bí thư đoàn thanh niên

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Ban xây dựng, sửa đổi các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác đào tạo

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

CHIỀU

13h30: Tham dự Tọa đàm tại UB đối ngoại của QH về dự án Luật hàm, cấp Ngoại giao.

UBĐN Quốc hội

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Tiếp đoàn kiểm tra ông tác giáo dục quốc phòng và an ninh trê địa bàn Quận Đống Đa năm 2022.

Phòng: A. 402

 

 

14h00: Chủ trì Họp Giao ban công tác CĐS và chuẩn bị App HLU-Connect cho sinh viên khóa mới.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì Họp Giao ban công tác CĐS và chuẩn bị App HLU-Connect cho sinh viên khóa mới.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo: QT, TCKT, HCTH, CTSV, ĐTĐH.

Phòng: A.207

 

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra ông tác giáo dục quốc phòng và an ninh trê địa bàn Quận Đống Đa năm 2022.

TP: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TCCB, ban chỉ huy quân sự và Theo triệu tập.

Phòng: A. 402

Thứ Ba

18/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

08h30: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

8h00: Dự khai mạc Hội thảo cấp trường "Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học vào hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội"

Phòng: A402

08h30: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp nghe báo cáo tiến độ và triển khai KH đào tạo trình độ đại học

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

 

 

10h00: Họp nghe báo cáo tiến độ và triển khai KH đào tạo trình độ đại học.

TP: theo Quyết dịnh

Phòng: A.207

 

 

8h00: Hội thảo cấp trường "Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học vào hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Giấy mời và viên chức, người học quan tâm

Phòng: A402

CHIỀU

13h30: Tham dự Hội đồng luận án tiến sĩ.

Phòng A.402

 

16h00: Dự họp Ban điều hành mạng lưới mạng các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

Phòng A.211

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khoá 44, 45 và 46. 

Phòng: A. 207

15h00: Chủ trì Họp xét chọn Thủ khoa trúng tuyển Khóa 47

TP: :Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; Phòng Đào tạo đại học, Cán bộ quản lý Khóa của phòng Công tác sinh viên

Phòng: A. 207

 

15h30:  Chủ trì họp triển khai thu học phí học kỳ 1(2022-2023)

TP: lãnh đạo và chuyên viên phu trach phòng TCKT, ĐTSĐH, ĐTĐH, CTSV, TTCNTT

Phòng: A. 207

14h00:  Dự Hội thảo "Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu", Ủy ban kinh tế Quốc hội.

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khoá 44,45 và 46. 

TP: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT; TP Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A. 401

15h00:  Họp xét chọn Thủ khoa trúng tuyển Khóa 47

TP: :Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; Phòng Đào tạo đại học, Cán bộ quản lý Khóa của phòng Công tác sinh viên

Phòng: A. 207

 

15h30:  Họp triển khai thu học phí học kỳ 1(2022-2023)

TP: lãnh đạo và chuyên viên phu trach phòng TCKT, ĐTSĐH, ĐTĐH, CTSV, TTCNTT

Phòng: A. 207

 

 

16h00: Dự họp Ban điều hành mạng lưới mạng các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

TP: Mời đ/c Trần Kim Liễu và đ/c Hoàng Ly Anh dự

Phòng A.211

 

Thứ Tư

19/10

(Sáng)

08h00: Chúc mừng ngày 20/10 và tổ chức sinh nhật viên chức tháng 9, 10

Hội trường A.403

 

10h00: Làm việc với cấp ủy 02 chi bộ sinh viên.

Phòng A.401

08h00:  Chúc mừng ngày 20/10 và tổ chức sinh nhật viên chức tháng 9, 10

Hội trường A.403

 

10h00: Nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng và Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của Bộ GDĐT tại Trường ĐHLHN và tập huấn thanh tra pháp chế của Trường.

Phòng: A.207

 

08h00: Chúc mừng ngày 20/10 và tổ chức sinh nhật viên chức tháng 9, 10

Hội trường A.403

 

09h00: Góp ý dự thảo Đề án “Ban hành chương trình hành động Quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

Bộ Tư pháp

08h00: Chúc mừng ngày 20/10 và tổ chức sinh nhật viên chức tháng 9, 10

Hội trường A.403

 

10h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng và   Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của Bộ GDĐT tại Trường ĐHLHN và tập huấn thanh tra pháp chế của Trường.

Phòng: A.207

 

08h00: Chúc mừng ngày 20/10 và tổ chức sinh nhật viên chức tháng 9, 10

Hội trường A.403

 

08h45:  Chủ trì Hội thảo khoa học: “Đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em trong giai đại dịch Covid-19 tại Việt Nam”

Phòng A.402

 

10h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng và Hội nghị tập huấn công tác pháp chế  của Bộ GDĐT tại Trường ĐHLHN và tập huấn thanh tra pháp chế của Trường.

Phòng: A.207

 

08h00: Chúc mừng ngày 20/10 và tổ chức sinh nhật viên chức tháng 9, 10

TP: Đảng ủy, thường trực Hội đồng Trường, toàn thể viên chức, người lao động.

Hội trường A.403

 

08h45:  Chủ trì Hội thảo khoa học: “Đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em trong giai đại dịch Covid-19 tại Việt Nam”

TP: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban nữ công Trường, Đại diện tổ nữ công đơn vị, lãnh đạo các đơn vị, đại diện các bộ môn, các tác giả chuyên đề. Phân hiệu dự trực tuyến.

Phòng A.402

 

10h00: họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng và  Hội nghị tập huấn công tác pháp chế  của Bộ GDĐT tại Trường ĐHLHN và tập huấn thanh tra pháp chế của Trường

TP: HCTH, CTSV, QT, TCKT, TCCB, ĐTĐH, Thanh tra

Phòng A.207

 

08h00: Hội thảo Khoa học “ Đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam”

TP: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công Trường; đại diện tổ nữ công đơn vị; lãnh đạo cá đơn vị, đại diện các bộ môn, các tác giả chuyên đề; Phân hiệu dự trực tuyến.

Phòng: A. 402

 

10h00: Làm việc với cấp ủy 02 chi bộ sinh viên.

TP: Mời đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, thường vụ đảng ủy dự.

Phòng A.401

CHIỀU

 

13h00: Giảng dạy Khóa 47 chuyên đề “tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian vừa qua”

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp với NCS và học viên cao học tham gia Hội thảo KH quốc tế “Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”

Phòng: A.401

Đi công tác tại Phân hiệu đến hết 20/10/2022

14h00: Họp ban tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2022

Phòng A.207

 

15h30: Nghe báo cáo về công tác chỉnh lý tài liệu

Phòng A.207

14h00: Họp ban tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2022

TP Theo QĐ, mời TP Quản trị dự cùng

Phòng A.207

 

15h30: Nghe báo cáo về công tác chỉnh lý tài liệu

TP: lãnh đạo Phòng HCTH và chuyên viên có liên quan.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp với NCS và học viên cao học tham gia Hội thảo KH quốc tế “Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐT Sau đại học, Phòng Quản lý KH &TSTC, Phòng Tài chính kế toán, các học viên và NCS

Phòng: A.401

Thứ Năm

20/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Phát biểu chào mừng Hội nghị tập  huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

Phòng A.403

08h30: Họp Ban điều hành chương trình LKĐT.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Khai giảng Khóa 47 tại Phân hiệu.

 

08h00: Dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

Hội trường A.403

 

 

08h00: Chủ trì Khai giảng Khóa 47 tại Phân hiệu.

TP: theo Quyết định

 

08h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

TP: lãnh đạo, viên chức Phòng Thanh tra và cán bộ thanh tra pháp chế kiêm nhiệm và giảng viên có nhu cầu.

Hội trường A.403

 

08h30: Họp Ban điều hành chương trình LKĐT.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Hội nghị công tác năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

 

14h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

Hội trường A.403

14h00: Chủ trì Hội nghị công tác năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

TP: theo Quyết định

 

14h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

TP: lãnh đạo, viên chức Phòng Thanh tra và cán bộ thanh tra pháp chế kiêm nhiệm và giảng viên có nhu cầu.

Hội trường A.403

Thứ Sáu

21/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

[Hoãn] 08h30: Họp về chương trình LKĐT.

Phòng A.207

[Hoãn] 08h30: Họp về chương trình LKĐT.

Phòng A.207

[Hoãn] 08h30: Họp về chương trình LKĐT.

Phòng A.207

08h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

Hội trường A.403

08h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

TP: lãnh đạo, viên chức Phòng Thanh tra và cán bộ thanh tra pháp chế kiêm nhiệm và giảng viên có nhu cầu.

Hội trường A.403

 

[hoãn] 08h30:Họp về chương trình LKĐT.

TP: thành viên Ban Điều hành

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

Hội trường A.403

14h00: Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2022.

TP: lãnh đạo, viên chức Phòng Thanh tra và cán bộ thanh tra pháp chế kiêm nhiệm và giảng viên có nhu cầu.

Hội trường A.403

Thứ Bảy

22/10

(Sáng)

 

 

08h00: Tập huấn công tác thanh tra.

Vĩnh Phúc

08h00: Tập huấn công tác thanh tra.

Vĩnh Phúc

08h00: Chủ trì Tập huấn công tác thanh tra.

Vĩnh Phúc

08h00: Tập huấn công tác thanh tra.

TP: Theo Kế hoạch

TP: Theo Quyết định

Vĩnh Phúc

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

23/ 10

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phòng A.402

08h30: Dự Lễ khai giảng sinh viên Khóa 47 hệ chính quy (niên khóa 2022-2026)

Hội trường A. 403

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phòng A.402

08h30: Chủ trì Lễ khai giảng sinh viên Khóa 47 hệ chính quy (niên khóa 2022-2026)

Hội trường A.403

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phòng A.402

08h30: Dự Lễ khai giảng sinh viên Khóa 47 hệ chính quy (niên khóa 2022-2026)

Hội trường A.403

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phòng A.402

08h30: Dự Lễ khai giảng sinh viên Khóa 47 hệ chính quy (niên khóa 2022-2026)

Hội trường A.403

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phòng A.402

08h30: Dự Lễ khai giảng sinh viên Khóa 47 hệ chính quy (niên khóa 2022-2026)

Hội trường A.403

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

08h30: Lễ khai giảng sinh viên Khóa 47 hệ chính quy (niên khóa 2022-2026)

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, lãnh đạo các Bộ môn và sinh viên được triệu tập 

Hội trường A.403

 

CHIỀU