LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

24/10

(Sáng)

08h00:  Dự họp tại Thành ủy Hà Nội

08h00: Họp Ban giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h00: Làm việc với Cục KHTC về dán án cơ sở 2.

Bộ Tư pháp

08h00: Họp Ban giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h00: Làm việc với Cục KHTC về dán án cơ sở 2.

Bộ Tư pháp

 

10h00: Họp về văn bằng của sinh viên K1 văn bằng 2 mở tại Trường Đại học Hoa Lư - Ninh Bình.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h00: Họp về văn bằng của sinh viên K1 văn bằng 2 mở tại Trường Đại học Hoa Lư - Ninh Bình.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Ban giám hiệu.

- Báo cáo Kế hoạch triển khai Đề án 1156 (TP: HCTH, TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, CNTT, QT, TTTVPL,  QLKH&TSTC, TT TT Thư viện, TCKT)

- Kế hoạch của Trường tổ chức  ngày PLVN và các hoạt động ngày truyền thống của Trường (TP: Phòng HCTH, Phòng CTSV, Trung tâm TTTV, Trung tâm CNTT)

Phòng A.207

09h00: Làm việc với Cục KHTC về dán án cơ sở 2.

TP: Tp Quản trị, đ.c Lê Thị Thu hiền - PTP TCKT, Ban tư vấn quản lý dự án

Bộ Tư pháp

 

10h00: Họp về văn bằng của sinh viên K1 văn bằng 2 mở tại Trường Đại học Hoa Lư - Ninh Bình.

TP:Lãnh đạo Phòng Thanh tra, Phòng Đào tạo đại học. Chuyên viên phụ trách xác minh văn bằng của Phòng Thanh tra và chuyên viên quản lý lớp của Phòng Đào tạo đại học.

Phòng A.207

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng: A. 401

 

16h00: Họp báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về hoạt động hợp tác quốc tế tại Bộ Tư pháp

 

16h30: Họp các thành viên HĐ XD chuẩn CTĐT ngành luật và các ban trực thuộc là viên chức HLU

Phòng A.207

 

16h30: Họp các thành viên HĐ XD chuẩn CTĐT ngành luật và các ban trực thuộc là viên chức HLU

Phòng A.207

14h00: Họp về công tác ISO

Phòng A.207

 

15h30: Họp về công tác chỉnh lý tài liệu

Phòng A.207

 

16h30: Họp các thành viên HĐ XD chuẩn CTĐT ngành luật và các ban trực thuộc là viên chức HLU

Phòng A.207

 

17h00: Họp Ban chuyên môn, tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT ĐH.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

Phòng: A. 401

 

14h00: Họp về công tác ISO

Tp: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng HCTH

Phòng A.207

 

15h30: Họp về công tác chỉnh lý tài liệu

Tp: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng HCTH

Phòng A.207

 

16h30: Họp các thành viên HĐ XD chuẩn CTĐT ngành luật và các ban trực thuộc là viên chức HLU

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

17h00: Họp Ban chuyên môn, tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT ĐH.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

25/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH.

Phòng: A.211

08h30: Nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì họp làm việc các vấn đề liên quan đến giảm trừ cố vấn học tập đối với giảng viên.

Phòng: A.207

08h30: Hội đồng thạc sĩ luật

 

 

08h30: Nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án cơ sở 2.

Tp: Trưởng Phòng Quản trị, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn quản lý dự án.

Phòng A.207

 

 

08h30: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH.

Phòng: A.211

 

10h00: Chủ trì họp làm việc các vấn đề liên quan đến giảm trừ cố vấn học tập đối với giảng viên.

TP: tập thể lãnh đạo Phòng TCCB, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, Khoa PLHS

Phòng: A.207

CHIỀU

16h00: Chủ trì họp triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Phòng: A.211

 

17h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ về dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Họp Hội đồng chứng chỉ ngoại ngữ.

TP: Theo QĐ, mời đại diện lãnh đạo Phòng ĐTSĐ dự cùng.

Phòng A.211

 

16h30: Chủ trì họp với Học viện quốc tế của Hội Luật gia Liên Bang Nga.

Phòng: A.402

17h30: tiếp ông Henning Borchers, cán bộ phụ trách văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của FES Berlin.

Phòng: A.211

14h00: Họp Ban Tổ chức cuộc thi spirit of law.

Phòng A.207

 

17h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ về dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Họp Ban Tổ chức cuộc thi spirit of law.

Phòng A.207

 

16h30: họp với Học viện quốc tế của Hội Luật gia Liên Bang Nga.

TP: Trưởng phòng HTQT, QLKH&TSTC; đại diện Chi Hội luât gia Trường

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Ban Tổ chức cuộc thi spirit of law.

TP: Theo Quyết định, đại diện lãnh đạo: Phòng HCTH, CTSV, Đoàn Thanh niên

Phòng A.207

 

17h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ về dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh

TP: Tp Quản trị, Ban Tư vấn quản lý dự án

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

17h30: tiếp ông Henning Borchers, cán bộ phụ trách văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của FES Berlin.

TP:đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, Lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế, Đại diện Trung tâm Pháp luật Đức.Ông Henning Borchers, cán bộ phụ trách văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Trụ sợ chính của Viện FES, Ông Axel Blaschke, Trưởng Đại diện Viện FES Việt Nam. Bà Trần Hồng Hạnh, Điều phối viên Viện FES Việt Nam.Bà Trần Hồng Hạnh, Điều phối viên Viện FES Việt Nam.

Phòng: A.211

 

16h00: Họp triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

TP: Chủ nhiệm, Thư ký và các đồng chí được triệu tập theo Quyết định.

Phòng: A.211

Thứ Tư

26/10

(Sáng)

08h00: Họp Ban chấp hành đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

 

 

08h30: Chủ trì họp với Lãnh đạo TTTVPL

Phòng: A.211

 

 

 

08h00: Họp Ban chấp hành đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

 

09h30: Họp chuẩn bị đoàn công tác tại Australia.

Phòng: A.401

 

09h30: Họp chuẩn bị đoàn công tác tại Australia.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng HTQT.

Phòng: A.401

 

08h30: Chủ trì họp với Lãnh đạo TTTVPL

Phòng: A.211

CHIỀU

 

13h00: Chủ trì họp Đề tài NCKH cấp Thành phố tại Vĩnh Phúc

(đến hết ngày 28/10)

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế cho NCS.

Phòng: A.402

 

17h00: Họp phụ huynh và sinh viên Lớp LKĐT K47

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Đoàn công tác đi Australia do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì.

Phòng họp số 1-BTP.

13h00: Chủ trì họp Đề tài NCKH cấp Thành phố.

TP: các đ/c được triệu tập và theo Quyết định

(đến hết ngày 28/10)

 

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế cho NCS.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

 

Thứ Năm

27/10

(Sáng)

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

10h00: Nghe báo cáo về chương trình tổ chức ngày truyền thống Trường ĐHLHN và đêm chung kết cuộc thi Spirit of Law.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về chương trình tổ chức ngày truyền thống Trường ĐHLHN và đêm chung kết cuộc thi Spirit of Law.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

10h00: Nghe báo cáo về chương trình tổ chức ngày truyền thống Trường ĐHLHN và đêm chung kết cuộc thi Spirit of Law.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về chương trình tổ chức ngày truyền thống Trường ĐHLHN và đêm chung kết cuộc thi Spirit of Law.

TP: TP: HCTH, CTSV, TCCB, TCKT

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

 

18h30: Dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Tay Ban Nha tại bảo tàng Mỹ thuật.

66 Nguyễn Thái học

14h00: Họp thẩm định "Các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật".

Bộ Tư pháp

14h00: Hội đồng chấm chuyên đề NCS

 

Thứ Sáu

28/10

(Sáng)

 

08h30: Chủ trì họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

08h00 : Dự Hội thảo Khoa học cấp Trường "cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với tư pháp quốc té Việt Nam"

Phòng: A.402

08h30 : Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

08h30 : Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

08h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

08h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu:

- Xin chủ trương và lựa chọn phương án chống dột mái HT 403 (Phòng QT chuẩn bị)

- về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: (hoãn) Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường.

Phòng: A. 401

 

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng chống tội phạm"

Phòng: A. 207

14h00:Họp rà soát công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy.

Phòng: A.207

14h00: (hoãn) Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường.

TP: các chủ nhiệm đề tài, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC và chuyên viên chuyên quản

Phòng: A. 401

 

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng chống tội phạm"

TP: tho Quyết định

Phòng: A. 207

 

14h00:Họp rà soát công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy.

TP:UBKT Đảng ủy, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, đ/c Nguyễn Văn Quang, đ/c Trần Anh Tuấn, đ/c Nguyễn Bá Bình, đ/c Hương (VP Đảng ủy), Bí thư các chi bộ: Khoa LKT, Phòng HCTH, Khoa PLQT, Khoa PLDS, Trung tâm TVPL, Phòng TCCB, Khoa PLHS, Phòng ĐTĐH, Khoa PLTMQT, Khoa LLCT, Trung tâm TTTV, Phòng Quản trị, Khoa PLHCNN, Phòng CTSV, Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Phòng HTQT, Bộ môn GDTC, Phòng QLKH&TSTC, Chi bộ CNTT, Chi bộ sinh viên số 1, Chi bộ sinh viên số 2.

Phòng: A.207

Thứ Bảy

29/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

30/ 10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU