LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

31/10

(Sáng)

08h30: tham dự họp chi bộ Khoa PLQT

 

10h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

10h30: Họp đề tài NCKH cấp thành phố.

Phòng A.211

10h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Làm việc với lãnh đạo Tạp chí Luật học.

Phòng A.211

08h30: Chủ trì Hội thảo cấp trường "Pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0".

Phòng A.402

 

10h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng chống tội phạm"

Phòng: A. 207

 

10h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH, phòng CTSV, Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.207

 

08h30: Làm việc với lãnh đạo Tạp chí Luật học.

TP: Lãnh đạo tạp chí Luật học.

Phòng A.211

 

08h30: Hội thảo cấp trường "Pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0".

Chủ trì: TS. Lê Đình Nghị, PGS.TS Vũ Thị Hải Yến

TP: Theo Giấy mời

Phòng A.402

09h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng chống tội phạm"

TP: theo Quyết định

Phòng: A. 207

 

10h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h30: Họp đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: Chủ nhiệm, thư ký đề tài và các đồng chí được triệu tập theo Quyết định

Phòng A.211

CHIỀU

 

15h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

15h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

[hoãn] 14h00:  Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường.

Phòng: A. 207

 

[hoãn] 14h00:  Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường.

TP: các chủ nhiệm đề tài, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC và chuyên viên chuyên quản

Phòng: A. 207

 

15h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, kỹ sư Phòng Quản trị, Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

Thứ Ba

01/11

(Sáng)

08h00: Làm việc tại Sở khoa học công nghệ Hà Nội

 

 

 

12h30: Chủ trì Tiếp Đoàn công tác Đại học Briston, Vương quốc Anh

Phòng A.211

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 05/11/2022

 

12h30: Chủ trì Tiếp Đoàn công tác Đại học Briston, Vương quốc Anh.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế

Phòng A.211

CHIỀU

14h00: Làm việc tại Sở khoa học công nghệ Hà Nội

 

16h00: Họp với thư ký và các thành viên được triệu tập của 02 đề tài trong khuôn khổ cấp TP.

Phòng A.207

13h30: Dự công bố Quyết định kiểm toán dự án cơ sở 2.

Trụ sở Kiểm toán Nhà nước

17h00: Họp phụ huynh và sinh viên Lớp LKĐT K47.

Phòng: A.402

13h30: Dự công bố Quyết định kiểm toán dự án cơ sở 2.

Trụ sở Kiểm toán Nhà nước

 

13h30: Dự công bố Quyết định kiểm toán dự án cơ sở 2.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, kỹ sư Phòng Quản trị, Tư vấn QLDA.

Trụ sở Kiểm toán Nhà nước

 

17h00: Họp phụ huynh và sinh viên Lớp LKĐT K47.

TP: Ban điều hành LKĐT

Phòng: A.402

Thứ Tư

02/11

(Sáng)

08h00: Làm việc tại Sở khoa học công nghệ Hà Nội

08h30: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán NN.

Phòng A.207

08h30: Tham dự Buổi làm việc của lãnh đạo Bộ với Đoàn Pháp.

Phòng Tiếp khách, nhà N1, BTP

09h10: Dự cuộc họp kỹ thuật về định hướng kế hoạch hợp tác giai đoạn tới và chuẩn bị cho các hoạt động cụ thể năm 2023.

Hội trường A, nhà N1, BTP

08h00:  Họp Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

08h30: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán NN.

TP: TP: Quản trị; đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Chủ trì họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

 

14h00: Họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị.

TP: Trưởng các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị xã hội thuộc Trường

Phòng: A.402

Thứ Năm

03/11

(Sáng)

08h00: Họp tại Hội đồng lý luận Trung ương.

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị dự án năm 2023.

Phòng A.207

[hoãn] 08h30: Nghe báo cáo về chương trình LKĐT.

Phòng: A.207

 

 

[hoãn] 08h30: Nghe báo cáo về chương trình LKĐT.

Phòng: A.207

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị dự án năm 2023.

Phòng A.207

[hoãn] 08h30: Nghe báo cáo về chương trình LKĐT.

Phòng: A.207

 

 

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị dự án năm 2023.

TP: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Thu hiền - PTP TCKT

Phòng A.207

[hoãn] 08h30: Họp báo cáo HT về chương trình LKĐT.

TP: Ban Điều hành chương trình

Phòng: A.207

CHIỀU

 

16h30: Họp lãnh đạo các đội về việc triển khai cuộc thi Spirit of Law.

Phòng: A.207

14h00: Họp về dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

Bộ Tư pháp

16h30: Họp lãnh đạo các đội về việc triển khai cuộc thi Spirit of Law.

Phòng: A.207

16h30: Họp lãnh đạo các đội về việc triển khai cuộc thi Spirit of Law.

Phòng: A.207

16h30: Họp lãnh đạo các đội về việc triển khai cuộc thi Spirit of Law.

Phòng: A.207

 

16h30: Họp lãnh đạo các đội về việc triển khai cuộc thi Spirit of Law

TP: Theo Giấy mời

Phòng: A.207

Thứ Sáu

04/11

(Sáng)

 

 

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra của BTP về tuân thủ quy định về hợp tác pháp luật và tư pháp.

Phòng  A.207

Làm việc tại Trường

 

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra của BTP về tuân thủ quy định về hợp tác pháp luật và tư pháp.

TP: TP HTQT, trưởng phòng TCCB, QLKH, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Thường vụ ĐU

Phòng  A.207

 

CHIỀU

15h00: Họp chuẩn bị đoàn công tác tại Thụy Điển

Phòng A.207

17h30: Dự Chung kết và trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật toàn quốc năm 2022.

Hội trường A.403

17h30: Dự Chung kết và trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật toàn quốc năm 2022.

Hội trường A.403

 

 

17h30: Dự Chung kết và trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật toàn quốc năm 2022.

Hội trường A.403

17h30: Dự Chung kết và trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật toàn quốc năm 2022.

Hội trường A.403

 

15h00: Họp chuẩn bị đoàn công tác tại Thụy Điển

Phòng A.207

 

17h30: Chung kết và trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật toàn quốc năm 2022.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung

tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, Đoàn thanh niên và theo giấy mời.

Hội trường A.403

Thứ Bảy

05/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

17h30:  Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022

TP: Theo triệu tập

Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.