LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

07/11

(Sáng)

10h00: Dự họp Chi bộ Khoa PLQT

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Họp rà soát công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

10h00: Dự họp Chi bộ Khoa PLQT

Phòng A.402

08h30: Chủ trì Họp rà soát công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy.

TP:UBKT Đảng ủy, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, đ/c Nguyễn Văn Quang, đ/c Trần Anh Tuấn, đ/c Nguyễn Bá Bình, đ/c Hương (VP Đảng ủy), Bí thư các chi bộ: Khoa LKT, Phòng HCTH, Khoa PLQT, Khoa PLDS, Trung tâm TVPL, Phòng TCCB, Khoa PLHS, Phòng ĐTĐH, Khoa PLTMQT, Khoa LLCT, Trung tâm TTTV, Phòng Quản trị, Khoa PLHCNN, Phòng CTSV, Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Phòng HTQT, Bộ môn GDTC, Phòng QLKH&TSTC, Chi bộ CNTT, Chi bộ sinh viên số 1, Chi bộ sinh viên số 2.

Phòng: A.207

 

10h00: Dự họp Chi bộ Khoa PLQT về việc thi hành kỷ luật Đảng viên.

TP: Toàn bộ chi bộ Khoa PLQT, tổ kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng viên của Đảng ủy.

Phòng A.402

CHIỀU

13h30: Họp triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Phòng A.402

13h30: Họp triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Phòng A.402

14h00: Dự Ngày Hội pháp luật thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên năm 2022.

Phòng A.403

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xây dựng CTĐT và Ban xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Luật của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ tịch hội đồng luận văn thạc sỹ

 

13h30: Họp triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Phòng A.402

15h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.402

 

 

 

13h30: Họp triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xây dựng CTĐT và Ban xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Luật của Trường ĐH Luật Hà Nội.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

15h00: họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH, phòng CTSV, Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.402

Thứ Ba

08/11

(Sáng)

Đi công tác Thái Nguyên

08h30: Chủ trì  họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A. 207

 

08h30: Họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A. 207

 

10h00: (hoãn) Họp Ban chuyên môn Sau đại học Hội đồng XD chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A. 207

 

10h00: Họp về quy trình thanh toán và các khoản thu ngoài học phí đối với công tác đào tạo.

Phòng A.211

 

08h30: Họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A. 207

10h00: Họp về triển khai MOU với các đối tác của Trường tại Úc.

Phòng A.402

11h00: Họp về phần mềm cổng thông tin điện tử

Phòng: A402

 

 

 

08h30: Chủ trì  họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

 TP: Trưởng phòng  HCTH, TCCB, CTSV, TCKT, QT, TTCNTT, Công đoàn,  ĐTN

Phòng: A. 207

 

10h00: Họp về quy trình thanh toán và các khoản thu ngoài học phí đối với công tác đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng TC-KT, ĐTĐH, ĐTSĐH (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

Phòng A.211

 

10h00: (hoãn)Họp Ban chuyên môn Sau đại học Hội đồng XD chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật.

TP: Theo QĐ, mời ban thư ký

Phòng A.207

10h00: Họp về triển khai MOU với các đối tác của Trường tại Úc.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phụ trách Phòng HTQT; đại diện lãnh đạo: Phòng TCCB, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, HCTH; chuyên viên phụ trách truyền thông Phòng HCTH

Phòng A.402

 

11h00: Họp về phần mềm cổng thông tin điện tử

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo và chuyên viên liên quan: Trung tâm CNTT, Phòng HCTH, tổ CĐS

Phòng: A402

CHIỀU

14h00: Dự Hội đồng luận văn thạc sĩ

14h00: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo.

Phòng A.207

 

 

14h00: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì họp ban chuyên môn và tổ giúp việc chương trình đào tạo đại học.

Phòng: A.402

 

16h00: Chủ trì  Họp báo cáo về việc đăng kí Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 2023

Phòng: A.402

 

14h00: Chủ trì họp ban chuyên môn và tổ giúp việc chương trình đào tạo đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A. 402

 

14h00: Nghe báo cáo về chương trình liên kết đào tạo.

TP: Ban điều hành

Phòng A.207

 

16h00: Chủ trì  Họp báo cáo về việc đăng kí Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 2023

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A. 402

Thứ Tư

09/11

(Sáng)

08h30: Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h30: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

11h00:Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo trong khuôn khổ 02 Đề tài cấp Thành phố.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

09h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h30: Tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.211

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

TP: Ủy ban kiểm tra, mời đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân 

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy.

Tp: Theo QĐ

Phòng A.207

 

09h30: Tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Ngoại ngữ

Phòng A.211

 

11h00:Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo trong khuôn khổ 02 Đề tài cấp Thành phố.

TP: BCN Đề tài và các thành viên được triệu tập

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Hội đồng Luận văn thạc sĩ

16h00: Chủ trì  họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A. 207

14h00: Chủ trì Họp triển khai tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế”

Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp nghe báo cáo tiến độ công tác đấu thầu 4 CTĐT và minh chứng phục vụ đánh giá cơ sở GDĐH.

Phòng A.211

 

 

 

 

[hoãn] 15h00: Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường

Phòng: A.207

 

[hoãn] 16h00: Chủ trì Làm việc với CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học

Phòng: A.207

 

14h00: Họp nghe báo cáo tiến độ công tác đấu thầu 4 CTĐT và minh chứng phục vụ đánh giá cơ sở GDĐH.

TP: Phòng ĐBCLĐT&KT, đại diện lãnh đạo Phòng TCKT, Quản trị

Phòng A.211

 

14h00: Chủ trì Họp triển khai tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

15h00: Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường

TP: các chủ nhiệm đề tài, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC và chuyên viên chuyên quản

Phòng: A.401

 

16h00: Chủ trì Làm việc với CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.401

 

16h00: Họp rà soát chuẩn bị cho Buổi Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

TP: Trưởng Phòng: TCCB, HCTH, CTSV, QT, TCKT; Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Phòng: A. 207

Thứ Năm

10/11

(Sáng)

08h00: Chủ trì Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường

Phòng: A.402

 

09h00: Chủ trì Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.403

08h00: Chủ trì Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường

Phòng: A.402

 

09h00: Chủ trì Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.403

 

 

08h00: Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường

Phòng: A.402

 

09h00: Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.403

 

08h00: Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường

Phòng: A.402

 

09h00: Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.403

 

08h00: Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường

Phòng: A.402

 

09h00: Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.403

 

08h00: Chủ trì gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường

TP: ĐU, BGH, Trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

09h00: Gặp mặt tri ân 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHN và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

TP: ĐU, BGH, Toàn thể viên chức người lao động trong Trường

Phòng: A.403

CHIỀU

 

13h30 - 17h00: Giao lưu thể thao

 

13h30 - 17h00: Giao lưu thể thao

 

13h30 - 17h00: Giao lưu thể thao

 

13h30 - 17h00: Giao lưu thể thao

 

13h30 - 17h00: Giao lưu thể thao

 

13h30 - 16h00: Giao lưu thể thao.

TP: toàn thể viên chức Trường ĐHLHN

 

18h00: Gala dinner chào mừng 43 năm Ngày truyền thống Trường ĐHLHn và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Sáu

11/11

(Sáng)

07h30: Hội thảo “Chính sách và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô”.

Phòng A.402

07h30: Chủ trì Hội thảo “Chính sách và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô”.

Phòng A.402

08h30:  Họp Ban chuyên môn Sau đại học Hội đồng XD chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật.

08h00: Tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2022.

Hội trường A2, Trường Đại học kinh tế quốc dân

Làm việc tại Trường

07h30: Chủ trì Hội thảo “Chính sách và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô”.

TP: Theo Giấy mời

Phòng A.402

 

08h30: Họp Ban chuyên môn Sau đại học Hội đồng XD chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật.

TP: Theo QĐ, mời ban thư ký

Phòng A.207

 

CHIỀU

13h30: Chủ trì Hội thảo Góp ý báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở Thành phố Hà Nội” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội”.

Phòng A.402

 

16h00: Họp rút kinh nghiệm tổ chức ngày truyền thống 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.207

13h30: Chủ trì Hội thảo Góp ý báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở Thành phố Hà Nội” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội”.

Phòng A.402

 

14h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng A.207

 

16h00: Họp rút kinh nghiệm tổ chức ngày truyền thống 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.207

 

14h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. 

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

16h00: Họp rút kinh nghiệm tổ chức ngày truyền thống 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng A.207

 

16h00: Họp rút kinh nghiệm tổ chức ngày truyền thống 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng A.207

 

16h00: Họp rút kinh nghiệm tổ chức ngày truyền thống 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.207

13h30: Hội thảo Góp ý báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở Thành phố Hà Nội” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội”.

Tp: Theo Giấy mời

Phòng A.402

 

14h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h00: Họp rút kinh nghiệm tổ chức ngày truyền thống 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

TP: TP: TCCB, HCTH, TCKT, QT, CNTT, CTSV, Các Khoa chuyên môn, BMGDTC, Phân hiệu (trực tuyến), Chủ tịch Công đoàn, ĐTN, thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

Thứ Bảy

12/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

Đi công tác Phân hiệu Đắk Lắk đến hết ngày 14/11.