LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

14/11

(Sáng)

08h00: Họp triển khai 02 đề tài cấp TP.

Phòng A.211

09h30: Dự Lễ trao tặng 50 suất học bổng của Quốc hội Bang Hessen cho các sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và sách chuyên ngành luật.

Phòng: A.402

 

 

Đi công tác phân hiệu đến hết ngày 14/11/2022

09h30: Dự Lễ trao tặng 50 suất học bổng của Quốc hội Bang Hessen cho các sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và sách chuyên ngành luật.

Phòng: A.402

 

08h00: Dự quy trình kiện toàn lãnh đạo BM Luật Dân sự

Phòng: A.207

 

08h00: Họp triển khai 02 đề tài cấp TP.

TP: Thành viên được triệu tập

Phòng A.211

08h00: Họp triển khai 02 đề tài cấp TP.

TP: Thành viên được triệu tập

Phòng A.211

09h30: Lễ trao tặng 50 suất học bổng của Quốc hội Bang Hessen cho các sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và sách chuyên ngành luật.

TP: TS. Kambiz Ghawami - Chủ tịch WUS Đức, TS Bùi Công Thọ - Trưởng Văn phòng Đại diện Bang Hessen tại Việt Nam,  Ông Phạm Việt Cường – Chánh Văn phòng Đại diện Bang Hessen tại Việt Nam,   Đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế; Báo Pháp luật Việt Nam,   Đại diện Vụ Giáo dục Đại học; Đại diện Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế; Trưởng phòng: CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, các khoa chuyên môn, HCTH; Đại diện Trung tâm Pháp luật Đức; Đại diện các Phòng, Ban có liên quan; Các sinh viên được nhận học bổng

Phòng: A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì Họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

Phòng: A.402

 

 

14h00: Dự quy trình kiện toàn lãnh đạo BM  Luật HN&GĐ

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

15/11

(Sáng)

09h00: Chủ trì  họp Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Phòng: A. 207

 

09h30: Chủ trì  họp Đảng ủy

Phòng: A. 207

 

 

08h00:Họp về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

9h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A. 207

 

09h30: Họp  Đảng ủy

Phòng: A. 207

 

 

09h00: Dự Buổi Bộ trưởng tiếp bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc.

Phòng Tiếp khách quốc tế, Bộ Tư pháp

 

09h30: Lễ khởi động Dự án “tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026” do Liên hợp quốc tài trợ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

08h00:Họp về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A. 207

 

09h30: Họp  Đảng ủy

Phòng: A. 207

 

 

08h00: Họp rà soát công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy.

Phòng A.402

 

09h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A. 207

 

09h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng: A. 207

 

 

 

 

08h00:Họp về tình hình dự án cơ sở 2.

TP: TP: QT, TCKT, Đ/c Nguyễn Quang Tuyến - PCT Hội đồng Trường, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

08h00: Họp rà soát công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy. TP: UBKT Đảng ủy, đ/c Hương (VP Đảng ủy), Bí thư các chi bộ: Phòng ĐTDH, Khoa PLTMQT, Khoa PLQT, Khoa LLCT, Phòng QT, Phòng ĐTSĐH, Phòng HTQT, Trung tâm TVPL, Phòng QLKH&TSTC, Bộ môn GDTC

Phòng A.402

 

09h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A. 207

 

09h30: Họp  Đảng ủy

Phòng: A. 207

 

CHIỀU

14h30: Họp triển khai thực hiện Đề án 1156.

Phòng A.207

 

14h30: Họp triển khai thực hiện Đề án 1156.

Phòng A.207

 

15h30: Dự Gặp mặt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tư pháp.

14h30: Họp triển khai thực hiện Đề án 1156.

Phòng A.207

 

16h15:  Chủ trì tiếp các giáo sư Ấn Độ

Phòng: A.211

[hoãn] 14h00: Họp triển khai thực hiện Đề án 1156.

Phòng A.207

 

[hoãn] 15h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTĐH

Phòng: A.207

14h30: Họp triển khai thực hiện Đề án 1156.

Phòng A.207

 

 

16h00: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Thanh tra Bộ Tư pháp.

Hội trường Đa năng, BTP

14h30: Họp triển khai thực hiện Đề án 1156.

TP: TP: TCCB, HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, QLKH&TSTC, HTQT, TVPL, CNTT, TCKT, Thư viện, CTSV, ĐBCLĐT, TTra, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

 

16h15:  Chủ trì tiếp các giáo sư Ấn Độ

 TP: Đại diện lãnh đạo P. HTQT, QLKH

Phòng: A.211

Thứ Tư

16/11

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến quan triệt Nghị quyết của Bộ chính trị.

Phòng A.207

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến quan triệt Nghị quyết của Bộ chính trị.

Phòng A.207

09h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

 

 

 

 

08h00: Họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến quan triệt Nghị quyết của Bộ chính trị.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

07h00: Dự quy trình kiện toàn lãnh đạo BM TTHCM

Phòng: A.402

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến quan triệt Nghị quyết của Bộ chính trị.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

 

 

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến quan triệt Nghị quyết của Bộ chính trị.

TP: Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

 

 

CHIỀU

 

14h00: Họp Hội nghị trưởng đơn vị để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.402

 

15h00: Chủ trì họp Đảng uỷ để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A. 207

 

14h00: Họp Hội nghị trưởng đơn vị để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Đảng uỷ để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A. 207

 

16h30: Chủ trì họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

14h00: Họp Hội nghị trưởng đơn vị để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Đảng uỷ để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A. 207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

14h00: Họp Hội nghị trưởng đơn vị để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Đảng uỷ để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A. 207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

14h00: Họp Hội nghị trưởng đơn vị để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Đảng uỷ để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A. 207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

14h00: Họp Hội nghị trưởng đơn vị để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

TP:  Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội CBC Trường.

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Đảng uỷ để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A. 207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ

Phòng: A. 207

Thứ Năm

17/11

(Sáng)

08h30: Họp Đoàn đi công tác Thụy Điển.

Phòng A.211

08h30: Họp đánh giá viên chức toàn Trường.

Phòng A.207

08h30: Họp đánh giá viên chức toàn Trường.

Phòng A.207

 

11h00: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong tư pháp quốc tế”

Phòng: A. 207

 

08h30: Họp đánh giá viên chức toàn Trường.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp đánh giá viên chức toàn Trường.

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.207

08h30: Họp đánh giá viên chức toàn Trường.

TP: lãnh đạo và chuyên viên Phòng TCCB có liên quan (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH, phòng CTSV, Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.207

 

11h00: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong tư pháp quốc tế”

TP: theo quyết định

Phòng: A. 207

CHIỀU

 

 

Làm việc tại Trường

13h00: Họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

 

14h00: Dự Buổi nói chuyện về chủ đề “Nâng cao năng lực chuyên sâu về tư pháp người chưa thành niên”.

Phòng A.402

 

15h00:  Họp hội đồng thẩm định hồ sơ đề tài cấp Thành phố.

14h00: Chủ trì họp về quy trình thanh toán và các khoản thu ngoài học phí đối với công tác đào tạo.

Phòng: A.211

[hoãn] 14h00: Họp ban tổ chức hội thảo chuyển đổi số tại trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp.

Phòng A.207

14h00:  Họp Ban chuyên môn xây dựng dự thảo Chuẩn CTĐT trình độ ĐH khối ngành PL

Phòng A.207

15h00: Họp nhóm 4, nhóm 6, tự đánh giá cơ sở đào tạo.

Phòng: A.207

14h00: Dự Buổi nói chuyện về chủ đề “Nâng cao năng lực chuyên sâu về tư pháp người chưa thành niên”.

TP: Giảng viên Khoa Pháp luật Hình sự, các Khoa chuyên môn và theo Giấy mời

Phòng A.402

 

[hoãn] 14h00: Họp ban tổ chức hội thảo chuyển đổi số tại trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h00:  Họp Ban chuyên môn xây dựng dự thảo Chuẩn CTĐT trình độ ĐH khối ngành PL

TP: theo quyết định

(cô Khuất Thị Thu Hạnh dự họp ghi biên bản).

Phòng A.207

14h00: Họp về quy trình thanh toán và các khoản thu ngoài học phí đối với công tác đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng TC-KT, ĐTĐH, ĐTSĐH (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.211

 

15h00: Họp nhóm 4, nhóm 6, tự đánh giá cơ sở đào tạo. TP: các thành viên của 2 nhóm.

Phòng: A.207

Thứ Sáu

18/11

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Tọa đàm khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong tư pháp quốc tế”

Phòng: A.402

 

08h00: Họp với các Trường Cao đẳng Luật về công tác hướng dẫn tuyển sinh, đào tạo, và xây dựng phương án phát triển các.

Trực tuyến A.207

08h00: Họp về công tác tổ chức cán bộ với Khoa PLHCNN.

Phòng A.502

08h30: Dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

08h00: Họp về công tác tổ chức cán bộ với Khoa PLHCNN.

P: Theo thông báo của Phòng TCCB, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.502

08h00: Tọa đàm khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong tư pháp quốc tế”

Tp: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Phòng: A.402

 

CHIỀU

16h00: Chủ trì Họp Hội đồng trường để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.207

 

16h00:  Họp Hội đồng trường để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.207

 

15h00: Họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

 

16h00:  Họp Hội đồng trường để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.207

16h00:  Họp Hội đồng trường để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.207

 

[hoãn] 14h00: Họp về đảm bảo tài liệu ngành luật tại Thư viện Phân hiệu.

Phòng A.207

16h00:  Họp Hội đồng trường để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

Phòng: A.207

 

[hoãn] 14h00: Họp về đảm bảo tài liệu ngành luật tại Thư viện Phân hiệu.

TP: Đại diện lãnh đạo TTTV, Phân hiệu, Phòng ĐBCLĐT, TCKT, chuyên viên phụ trách học liệu và đ/c Vũ Thị Lương (Phân hiệu trực tuyến)

Phòng A.207

16h00:  Họp Hội đồng trường để nhận xét, đánh giá viên chức quản lý cấp Vụ.

TP: các đ/c Hội đồng Trường

Phòng: A.207

 

 

Thứ Bảy

19/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU