LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

21/11

(Sáng)

07h30: Hội ý Ban Chủ nhiệm đề tài và nhóm thư ký 02 đề tài cấp Thành phố.

Phòng A.207 

 

Đi công tác Thụy Điển đến hết ngày 25/11/2022

07h30: Hội ý Ban Chủ nhiệm đề tài và nhóm thư ký 02 đề tài cấp Thành phố.

Phòng A.207 

 

08h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức toàn Trường

Phòng: A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức toàn Trường

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức toàn Trường

Phòng: A.207

 

07h30: Hội ý Ban Chủ nhiệm đề tài và nhóm thư ký 02 đề tài cấp Thành phố.

Phòng A.207 

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức toàn Trường

Phòng: A.207

 

09h30: Họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

08h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức toàn Trường

Phòng: A.207

10h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

16h00: Báo cáo Bộ trưởng về phương án bản vẽ thiết kế thi công giai đoạn 2 dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh.

Hội trường A. BTP

14h00: Chủ trì Họp về công tác Tổ chức cán bộ Khoa Ngoại Ngữ Pháp lý

Phòng: A.207

 

 

16h00: Báo cáo Bộ trưởng về phương án bản vẽ thiết kế thi công giai đoạn 2 dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh.

Hội trường A. BTP

 

 

 

14h00: Họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp về công tác Tổ chức cán bộ Khoa Ngoại Ngữ Pháp lý

TP: các đ/c được triệu tập

Phòng: A.207

16h00: Báo cáo Bộ trưởng về phương án bản vẽ thiết kế thi công giai đoạn 2 dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh.

TP: Lãnh đạo Phòng Qt, TCKT và Tư vấn QLDA

Hội trường A. BTP

Thứ Ba

22/11

(Sáng)

 

08h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tài chính - Kế toán, Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng chuyên đề tiến sĩ.

Làm việc tại Trường

08h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tài chính - Kế toán, Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì Họp rà soát công tác Phòng HCTH.

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.207

 

11h00: Chủ trì Gặp mặt đoàn sinh viên tham dự Giải thưởng SV NCKH Eureka lần thứ 24 năm 2022

Phòng: A.207

08h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tài chính - Kế toán, Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

mời đ/c Nguyễn Sơn Tùng - PTP CTSV và đ/c Dương Phòng CTSV.

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì Họp rà soát công tác Phòng HCTH.

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, đ/c Trần Danh Phú (Phòng HCTH chuẩn bị báo cáo)

Phòng: A.207

 

10h00: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH, phòng CTSV, Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.207

 

08h00: Hội thảo Hoàn thiện PL thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

Phòng: A.402

Khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho viên chức, người lao động vào ngày thứ Ba, thứ Tư  (ngày 22, 23/11/2022 ) tại tầng 1 ,2 nhà E 

 

11h00: Chủ trì Gặp mặt đoàn sinh viên tham dự Giải thưởng SV NCKH Eureka lần thứ 24 năm 2022

TP:Đại diện lãnh đạo P.QLKH &TSTC, đoàn tham gia Giải thưởng SV NCKH lần thứ
24 năm 2022, chuyên viên chuyên quản P.QLKH&TSTC.

Phòng: A.207

CHIỀU

 

14h00: Hiệu trưởng tiếp viên chức và người lao động

Phòng: A.205

 

13h30:  Chủ trì Họp Hội đồng sáng kiến

Phòng: A.207

 

13h30:  Họp Hội đồng sáng kiến

Phòng: A.207

 

15h00:  Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì Họp về Kế hoạch NCKH 2023

Phòng: A.207

 

17h00:  Chủ trì Làm việc với CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học

Phòng: A.207

 

13h30:  Chủ trì Họp Hội đồng sáng kiến

TP: Theo Quyết định  

Phòng: A.207

 

15h00:  Chủ trì Làm việc với các chủ nhiệm đề tài thuộc sản phẩm chào mừng 45 năm thành lập Trường

TP: các chủ nhiệm đề tài, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC và chuyên viên chuyên quản

Phòng: A.207

16h00:  Chủ trì Họp về Kế hoạch NCKH 2023.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

17h00: Làm việc với CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

 

Thứ Tư

23/11

(Sáng)

 

09h00: Chủ trì họp Hội đồng thi đua - khen thưởng,

Phòng: A. 207

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 (2021 - 2022) cho sinh viên khóa 44, 45 và 46.

Phòng: A.402

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.402

09h00: Chủ trì họp Hội đồng thi đua - khen thưởng,

Phòng: A. 207

08h00: Khảo sát chuẩn Chương trình Đào tạo tại TPHCM đến hết ngày 25/12/2022

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 (2021 - 2022) cho sinh viên khóa 44, 45 và 46.

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT; Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên. (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A. 207

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng, TP: Theo Quyết định

Phòng: A. 207

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Họp với BCH Đoàn trường.

Phòng A.402

 

 

14h00: Họp với BCH Đoàn trường.

TP: BCH Đoàn trường, Bí thư chi bộ sinh viên số 1 và số 2 

Phòng A.402

Thứ Năm

24/11

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

08h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên đối với viên chức

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

 

09h00 Phiên 2: Kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

 

08h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên đối với viên chức

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

09h00 Phiên 2: Kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

Làm việc tại Trường

14h30: Chủ trì họp trù bị cho buổi làm việc với đoàn công tác ĐH Arizona.

Phòng: A.211

14h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên đối với 02 viên chức

 Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

 

15h30 Phiên 2: Kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.207

 

 

 

 

14h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên đối với 02 viên chức

 Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

15h30 Phiên 2: Kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

TP: theo Quyết định, Lãnh đạo Phân hiệu họp trực tuyến.

Phòng: A207

 

14h30: Chủ trì họp trù bị cho buổi làm việc với đoàn công tác ĐH Arizona.

TP: Ban Điều hành CTLK Arizona

Phòng: A.211

Thứ Sáu

25/11

(Sáng)

 

09h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023

Phòng: A.207

09h30:  Chủ trì Họp HĐTS xét tuyển NCS đợt 3.2022.

Phòng: A.207

 

 

09h00: (hoãn) Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023.

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp HĐTS xét tuyển NCS đợt 3.2022.

Phòng: A.207

09h00: (hoãn) Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023.

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp HĐTS xét tuyển NCS đợt 3.2022.

Phòng: A.207

 

09h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp HĐTS xét tuyển NCS đợt 3.2022..

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.207

Thứ Bảy

26/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU