LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

28/11

(Sáng)

08h00: Họp rà soát đề tài khoa học cấp Thành phố.

Phòng A.207

08h00: Họp rà soát đề tài khoa học cấp Thành phố.

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp xã giao với Đại học Arizona Hoa Kỳ

Phòng: A.211

 

09h30: Làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước.

Phòng A.402

09h00: Tiếp xã giao với Đại học Arizona Hoa Kỳ

Phòng: A.211

 

09h30: Làm việc với Đại học Arizona Hoa Kỳ

Phòng: A.207

 

09h00: Tiếp xã giao với Đại học Arizona Hoa Kỳ

Phòng: A.211

 

09h30: Làm việc với Đại học Arizona Hoa Kỳ

Phòng: A.207

 

09h30: Làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước.

Phòng A.402

08h00: Họp rà soát đề tài khoa học cấp Thành phố.

Phòng A.207

 

08h40: Họp chuẩn bị Hội thảo góp ý dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật trình độ đại học.

Phòng: A.402

 

 

08h00: Họp rà soát đề tài khoa học cấp Thành phố.

TP: Chủ nhiệm, thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp xã giao với Đại học Arizona Hoa Kỳ

TP: TP HTQT, lãnh đạo Phòng ĐTĐH

Phòng: A.211

 

09h30: Làm việc với Đại học Arizona Hoa Kỳ.

TP: Các thành viên Ban điều hành CTLK Arizona, các thành viên đoàn công tác Arizona Hoa Kỳ.

Phòng: A.207

 

08h40: Họp chuẩn bị hội thảo góp ý dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật trình độ đại học.

TP: Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Đại diện Đoàn Thanh niên, các thành viên Ban chuyên môn xây dựng CCTĐT trình độ đại học là người trong trường, Tổ giúp việc Ban chuyên môn xây dựng CCTĐT khối ngành pháp luật trình độ đại học.

Phòng: A.402

 

09h30: Làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước.

TP: lãnh đạo Phòng QT, TCKT, Ban Tư vấn quản lý dự án.

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023

Phòng: A.207

 

16h30: Dự Họp đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên của Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng A207

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu

khoa học năm 2023

Phòng: A.207

 

14h30: Chủ trì tiếp Đoàn Giáo sư Gabe Goodwin, Phó Hiệu trưởng Trường Luật Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Phòng: A.211

 

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu

khoa học năm 2023

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023

Tp: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h30: Chủ trì tiếp Đoàn Giáo sư Gabe Goodwin, Phó Hiệu trưởng Trường Luật Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí, Phòng đào tạo đại học và Khoa đào tạo sau đại học.

Phòng: A.211

Thứ Ba

29/11

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội trường A.402

08h00: Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội trường A.402

08h00: Dự Hội nghị triển khai công tác Hội thẩm nhân dân, tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội

Tòa Án NDTPHN, Đại Kim, Hoàng Mai

 

11h00: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới tạp chí luật học.

Phòng A.211

08h00: Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội trường A.402

 

09h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên đối với viên chức Phòng TCCB và Phân hiệu

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

10h00 Phiên 2: Kiêm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng Tiếp khách

 

 

08h00: Hội thảo Góp ý dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật trình độ đại học.

Phòng A.207

 

11h00: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới tạp chí luật học.

Phòng A.211

08h00: Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị, các tổ  chức đoàn thể

Hội trường A.402

 

08h00: Hội thảo góp ý dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật trình độ đại học.

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, thành viên Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật, thành viên các ban của Hội đồng và theo giấy mời.

Phòng A.207

09h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên đối với viên chức Phòng TCCB và Phân hiệu

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

10h00 Phiên 2: Kiêm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.401

11h00: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới tạp chí luật học.

TP: lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Tạp chí luật học và đại diện lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.211

CHIỀU

14h00: Dự họp kiểm điểm chi bộ và Đảng viên Khoa Pháp luật quốc tế.

Văn phòng Khoa

16h00: Làm việc tại Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì  Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học quốc tế Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”

Phòng: A.211

 

14h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTĐH nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023.

Phòng Tiếp khách

 

15h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023.

Phòng Tiếp khách

 

16h00: Chủ trì Họp nghe báo cáo tiến độ công tác đấu thầu 4 CTĐT và minh chứng phục vụ đánh giá cơ sở GDĐH.

Phòng Tiếp khách

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên đối với 02 viên chức Phòng QLKH&TSTC

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

16h00 Phiên 2: Kiêm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì  Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội thảo KH quốc tế “Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”

TP: Ban tổ chức Hội thảo

Phòng: A.211

 

16h00: Chủ trì Họp nghe báo cáo tiến độ công tác đấu thầu 4 CTĐT và minh chứng phục vụ đánh giá cơ sở GDĐH.

TP: Phòng ĐBCLĐT&KT, thành viên các nhóm

Phòng: A.401

 

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên đối với 02 viên chức Phòng QLKH&TSTC

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

16h00 Phiên 2: Kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.207

 

14h00: Tổ kiểm tra làm việc với chi ủy 02 chị bộ sinh viên.

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên.

Phòng A.211

 

Khoa PL HS Hội thảo A.402

Thứ Tư

30/11

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị tại Học viện Báo chí và tuyên truyền.

 

08h30Thông qua biên bản kiểm toán.

Phòng A.207

08h00 (cả ngày): Chủ trì Hội thảo khoa học quốc tế: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Phòng: A. 402

08h00: Họp giao ban Quí IV về công tác tuyển sinh và đào tọa Khối đại học và CĐ Sư phạm.

Trực tuyến

 

 

08h00: Nghe báo cáo hoàn thiện Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGDĐH.

Phòng A.207

 

10h30: Họp rà soát tổ chức Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học năm 2022.

Phòng A.211

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học quốc tế: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên có

quan tâm đến hội thảo

Phòng: A.402 (Cả ngày)

 

08h30Thông qua biên bản kiểm toán.

TP: TP Quản trị, Phòng TCKT; đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, đ/c Nguyễn Quang Tuyến - PCT Hội đồng Trường, Ban Tư vấn Quản lý dự án; đại diện Cục Kế hoạch - Tài chính.

Phòng A.207

 

10h30: Họp rà soát tổ chức Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng HCTH.

Phòng A.211

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Hội đồng Đề tài nghiên cứu khoa học.

14h00: Nghe báo cáo hoàn thiện Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGDĐH.

Phòng A.207

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên đối với viên chức Phòng HTQT

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

16h00 Phiên 2: Kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì báo cáo hoàn thiện Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGDĐH.

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 (2021 - 2022) cho sinh viên khóa 44, 45 và 46.

Phòng: A.211

 

16h00: Chủ trì Họp về quy trình thanh toán và các khoản thu ngoài học phí đối với công tác đào tạo

Phòng: A. 211

14h00: Chủ trì Hội thảo “Chuyển đổi số ở trường Đại học hiện nay - Thực trạng và giải pháp"

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Hội thảo “Chuyển đổi số ở trường Đại học hiện nay - Thực trạng và giải pháp"

TP: Theo Giấy mời

Phòng: A.402

14h00: Nghe báo cáo hoàn thiện Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGDĐH.

TP: lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, các nhóm báo cáo tự đánh giá.

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên đối với viên chức Phòng HTQT

Phiên 1: Kiểm tra, xem xét văn bằng chứng chỉ về hồ sơ viên chức

15h00 Phiên 2: Kiêm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 (2021 - 2022) cho sinh viên khóa 44, 45 và 46.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.211

 

16h00: Chủ trì Họp về quy trình thanh toán và các khoản thu ngoài học phí đối với công tác đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng TC-KT, ĐTĐH, ĐTSĐH (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.211

Thứ Năm

01/12

(Sáng)

08h00: Chủ trì Họp kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022.

Tp: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00:  Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì  họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

15h30: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu

 Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

 Phòng: A.207

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

 Phòng: A.207

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

 Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị

TP: Trưởng các đơn vị

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

- Về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị).

- Báo cáo Đề án đổi mới Tạp chí luật học (Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí chuẩn bị)

 Phòng: A.207

Thứ Sáu

02/12

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị tập huấn tại Bộ Tư pháp.

Hội trường Đa năng

08h00: Dự Hội nghị tập huấn tại Bộ Tư pháp.

Hội trường Đa năng

10h00: Làm việc với một số nhà thầu cơ sở 2

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

[hoãn] 08h30:  Chủ trì Họp về khen thưởng đột xuất đối với sinh viên.

Phòng: A.401

 

[hoãn] 09h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng CTSV Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

Phòng: A.401

 

 

09h00:Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát.

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

 

[hoãn] 08h30:  Họp về khen thưởng đột xuất đối với sinh viên.

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV, đại diện BCH Đoàn TN, Hội SV, đại diện lãnh đạo Khoa PLKT, Khoa PLTMQT, Khoa PLDS

Phòng: A.401

[hoãn] 09h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng CTSV Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

Phòng: A.401

 

10h00: Làm việc với một số nhà thầu cơ sở 2

TP: TP: Quản trị, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP phòng TCKT, các đ/c chuyên quản P.QTri

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2022.

Phòng: A.402

16h00: Chủ trì Họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

16h30:Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2022.

Phòng: A.402

14h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2022.

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2022.

Phòng: A.402

14h00: Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2022.

TP: Theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng: A.402

 

16h00: Họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Bảy

03/11

(Sáng)

 

 

 

08h00: Dự Lễ khai giảng Lớp VB2 tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/ 12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU