LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

12/12

(Sáng)

Đi công tác Khánh Hòa đến hết ngày 13/12.

Đi công tác  nước ngoài đến hết ngày 14/12/2022

Đi công tác  nước ngoài đến hết ngày 14/12/2022

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

08h30: Dự hội nghị tập huấn của Bộ Giáo dục đào tạo.

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

13h30: Họp kiện toàn Hội sinh viên.

Phòng A.402

 

14h30: Họp kiểm điểm.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

13h30: Họp kiện toàn Hội sinh viên.

TP: đại diện Hội sinh viên TP Hà Nội, thường trực Đoàn trường, thường trực Hội sinh viên, Ban thư ký, Ban chấp hành Hội sinh viên

Phòng A.402

 

14h30: Họp kiểm điểm.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

13/12

(Sáng)

 

 

 

10h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

Phòng A.207

08h30: Họp rút kinh nghiệm kê khai vượt giờ đề hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật phần mềm quản lý đào tạo.

Phòng A.207

 

08h30: Họp rút kinh nghiệm kê khai vượt giờ đề hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật phần mềm quản lý đào tạo.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, TCCB, ĐTĐH, Trung tâm CNTT; đại diện các khoa chuyên môn (mỗi khoa cử 1 đại diện)

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

TP: TP Quản trị, Đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

17h00: báo cáo lãnh đạo Bộ về thiết kế và một số gói thầu của Dự án cơ sở 2 ĐHLHN.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị viên chức năm 2022.

Phòng A.207

15h30: Họp rà soát công tác ISO.

Phòng A.207

17h00: báo cáo lãnh đạo Bộ về thiết kế và một số gói thầu của Dự án cơ sở 2 ĐHLHN.

TP: TP Quản trị, Đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị viên chức năm 2022.

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, TCCB, CTSV, Công đoàn.

Phòng A.207

 

15h30: Họp rà soát công tác ISO.

TP: Trưởng phòng HCTH và chuyên viên phụ trách.

Phòng A.207

Thứ Tư

14/12

(Sáng)

Hoàn thiện Đề tài “Mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội” để nghiệp thu cấp TP từ ngày 14-16/12/2022

Phòng Tiếp khách

08h00: Họp rà soát hoàn thiện đề tài.

Phòng A.211

 

 

Dự Hội nghị viên chức Khoa PLHS.

Phòng A.207

 

08h00: Dự giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị năm 2023.

Phòng A.207 trực tuyến

Dự hội nghị viên chức với Trung tâm TTTV

08h00: Họp rà soát hoàn thiện đề tài.

Phòng A.211

Hoàn thiện Đề tài “Mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội” để nghiệp thu cấp TP từ ngày 14-16/12/2022.

TP: Chủ nhiệm, thư ý và các thành viên

Phòng Tiếp khách

 

08h00: Họp rà soát hoàn thiện đề tài.

TP: Chủ nhiệm, thư ý và các thành viên

Phòng A.211

 

08h00: Dự giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị năm 2023.

Tp: Tp QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TQCKT

Phòng A.207 trực tuyến

CHIỀU

 

Đi công tác Quảng Bình đến ngày 15/12/2022.

 

 

Dự Hội nghị viên chức Phòng Đào tạo đại học.

 

14h00: Dự gặp và làm việc với lớp CLC Luật kinh tế Khóa 1.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

14h00: Dự gặp và làm việc với lớp CLC Luật kinh tế Khóa 1.

TP: Cán bộ chủ chốt Khoa PLKT, đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV, cán bộ quản lý Khóa 47 lớp CLC.

Phòng A.402

Thứ Năm

15/12

(Sáng)

 

09h00: Hoàn thiện Đề tài “Đề xuất phân cấp phân quyền ở Thành phố Hà Nội” để nghiệm thu cấp thành phố

Phòng A.207

10h00: Chủ trì Họp về chuẩn bị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Luật học

Phòng A.207h

08h00: Tọa đàm về đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học Đại học Sư phạm

 

09h00: Hoàn thiện Đề tài “Đề xuất phân cấp phân quyền ở Thành phố Hà Nội” để nghiệm thu cấp thành phố

TP: Chủ nhiệm, thư ý và các thành viên

Phòng A.207

 

10h00: Họp về chuẩn bị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Luật học
Thành phần: Lãnh đạo Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên Đỗ Thị Hiển, Nguyễn Thị Thu.

Phòng A.207

08h00: Nhập học cao học khóa 30 đợt 2 năm 2022 tại Phân hiệu.

CHIỀU

 

 

14h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

Phòng A.207

Dự Hội nghị viên chức Khoa Pháp luật quốc tế

14h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

Phòng A.207

Dự Hội nghị viên chức Khoa Lý luận chính trị

14h00: Dự sơ kết tình hình thực hiện NQ 19-NQ/TW

Trụ sở Ban kinh tế trung ương

 

[hoãn] 16h00: Họp giao ban công tác CĐS.

Phòng A.211

[hoãn] 16h00: Họp giao ban công tác CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng A.211

14h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

TP: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TVQLDA.

Phòng A.207

Thứ Sáu

16/12

(Sáng)

 

08h30: Nghe báo cáo chuẩn bị  nội dung tài liệu báo cáo Hội đồng Trường.

Phòng A.207

08h00 (cả ngày): Chủ trì Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật.

Phòng A.402

Dự Hội nghị viên chức Phòng ĐBCLĐT&KT

09h00: Dự họp kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ.

Phòng 106, nhà N6, Bộ Tư pháp

08h30: Dự Hội nghị viên chức Phòng QLKH&TSTC

08h00 (cả ngày): Chủ trì Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật.

TP: theo danh sách cử giảng viên của các khoa chuyên môn và theo giấy mời.

Phòng A.402

 

08h30: Nghe báo cáo chuẩn bị  nội dung tài liệu báo cáo Hội đồng Trường.

TP: TP: TCCB, HCTH, TCKT, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, HTQT, CTSV, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

 

09h00: Dự họp kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ.

TP: đại diện Phòng QLKH và đ/c Phạm Thị Hằng - thư ký đề tài

Phòng 106, nhà N6, Bộ Tư pháp

 

Cả ngày 16/12/2022 : nhập học cao học khóa 30 đợt 2 năm 2022.

Hội trường A.403

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45 và 46.

Phòng A.401

Dự Hội nghị viên chức Khoa Pháp luật dân sự.

Dự Hội nghị viên chức Khoa Lý luận chính trị

Dự Hội nghị viên chức Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45 và 46.

TP: Theo Quyết định, Phân hiệu dự Họp trực tuyến 

Phòng A.401

Thứ Bảy

17/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/ 12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU