LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

19/12

(Sáng)

07h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

Phòng 201 TT Hội nghị Quốc Tế

07h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

Phòng 201 TT Hội nghị Quốc Tế

09h00: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt đông của Tạp chí.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì làm việc về báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Phòng A.402

08h0: Họp về công tác liên kết xuất bản.

Phòng: A.207

 

09h00: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt đông của Tạp chí.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì làm việc về báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

TP: Các nhóm viết báo cáo tự đánh giá

Phòng A.402

 

08h00: Họp về công tác liên kết xuất bản.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng: TCKT, Quản trị; Kỹ sư Nguyễn Tiến Định (P. Quản trị), chuyên viên Nguyễn Thị Hải Đường.

Phòng: A.207

09h00: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt đông của Tạp chí.

TP: Lãnh đạo P. QLKH&TSTC, Phó TBT Tạp chí Luật học, Trưởng Phòng TCCB và BTV Hoàng Quỳnh Hoa

Phòng A.207

10h00: Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH. 

Phòng: A.207

CHIỀU

13h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

TT Hội nghị Quốc Tế

13h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

TT Hội nghị Quốc Tế

13h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

TT Hội nghị Quốc Tế

13h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

TT Hội nghị Quốc Tế

13h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

TT Hội nghị Quốc Tế

13h30: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

TP: Lãnh đạo cấp Phòng, viên chức là Chuyên viên chính và tương đương  trở lên (TTCNTT chuẩn bị)

Trực tuyến Hội trường A.403

Thứ Ba

20/12

(Sáng)

11h00: Chủ trì họp Họp Thường trực Hội đồng trường

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

11h00: Họp Họp Thường trực Hội đồng trường

Phòng: A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

08h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về chuẩn bị nội dung họp Hội đồng trường và chuẩn bị Hội nghị viên chức:

TP: Trưởng phòng: TCCB, HCTH, TCKT, QT, CTSV, Chủ tịch Công đoàn Trường

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

15h00: Dự Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba và gặp mặt 45 năm Ngày thành lập Tạp chí dân chủ và Pháp luật.

Học viện Tư pháp

14h00: Tiếp và làm việc với đại học Đông Phần Lan.

Phòng A.211

 

15h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 28

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 28

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 28

Phòng: A.207

17h00: Dự Buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp với BGD&ĐT về tình hình phối hợp thực hiện công tác pháp chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14h00: Tiếp và làm việc với đại học Đông Phần Lan.

TP: Đại diện lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước

Phòng A.211

 

15h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 28.

TP: theo Quyết địnhPhòng: A.207

Thứ Tư

21/12

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.401

 

09h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.401

08h00: Phát biểu Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.207

 

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.401

 

09h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A.401

09h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A.401

08h00: Chủ trì Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A.401

07h45: Chủ trì Hội thảo quốc tế: “Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng chống tội phạm”

Phòng: A.402

 

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.401

 

09h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A.401

07h45: Chủ trì Hội thảo quốc tế: “Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng chống tội phạm”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời

Phòng: A.402

 

08h00: Chủ trì Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.207

 

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy

TP: Các Đảng ủy viên.

Phòng: A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

13h15: Chủ trì Lễ Khai giảng Khóa học ngắn hạn cho sinh viên Luật, Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Họp với Công ty Vinno, chạy demo phần mềm quản lý Tạp chí Luật học

Phòng: A.401

14h00: Làm việc với các đơn vị về việc chọn đơn vị thực hiện đánh giá ngoài Chất lượng CSGDĐH.

Phòng A.207

13h15: Lễ Khai giảng Khóa học ngắn hạn cho sinh viên Luật, Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

Phòng A.402

13h30: Họp đoàn đi công tác Đài Loan.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

14h45: Làm việc với đoàn sinh viên của Đại học Chicago. 

Phòng A.402

14h00:  Họp với Công ty Vinno, chạy demo phần mềm quản lý Tạp chí Luật học

Phòng: A.401

 

 

 

13h15: Lễ Khai giảng Khóa học ngắn hạn cho sinh viên Luật, Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Ts. Hoàng Ly Anh, Quyền Trưởng Phòng Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí, đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học.

Phòng A.402

14h00: Làm việc với các đơn vị về việc chọn đơn vị thực hiện đánh giá ngoài Chất lượng CSGDĐH.

TP: Lãnh đạo P. ĐBCLĐT&KT, TP QT, TP TCKT

Phòng A.207

14h00:  Họp với Công ty Vinno, chạy demo phần mềm quản lý Tạp chí Luật học

TP: lãnh đạo Tạp chí; đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Giám đốc Trung tâm CNTT; toàn thể BTV, chuyên viên Tạp chí Luật học.

Phòng: A.401

Thứ Năm

22/12

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h45:  Dự buổi Tiếp đại diện giảng viên, sinh viên Trường Luật, Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

Phòng Tiếp khách, Bộ Tư pháp

08h00: Nghe báo cáo về phương án tuyển sinh năm 2023.

Phòng A.207

09h30: Chủ trì tập huấn cố vấn học tập Khóa 47 " trao đổi công tác chuyên môn và triển khai đăng ký học tập K47 năm học 2022-2023"

Phòng A.207

10h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài của TS Ngọ Văn Nhân chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

  Phòng A.1206

08h00: Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/121989 -22/12/2022).

Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB Trường năm 2022.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Minh Đoan. Chủ tịch Hội CCB Trường

TP: Toàn thể Hội viên Hội CCB và Đại biểu, khách theo Giấy mời;

Các hội viên Phân hiệu Dự trực tuyến.

Phòng: A.402

 

08h30: Nghe báo cáo về phương án tuyển sinh năm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH

Phòng A.207

 

09h30: Tập huấn cố vấn học tập Khóa 47 " trao đổi công tác chuyên môn và triển khai đăng ký học tập K47 năm học 2022-2023"

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Các Khoa chuyên môn, Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV; TTCNTT, Phòng TCCB , cố vấn học tập K47, cán bộ quản lý K47 của phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, trợ lý quản lý K47 của các Khoa, Bộ môn, Viện, chuyên viên kế hoahj Phòng ĐTĐH.

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài của TS Ngọ Văn Nhân chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

  Phòng A.1206

CHIỀU

 

13h00: Tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Hàn quốc.

Trường Liên cấp quốc tế Hàn Quốc

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp kiện toàn lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học từ bước 1- 5.

Phòng A.207

13h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài của TS Nguyễn Văn Khoa chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

  Phòng A.1206

 

13h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài của TS Nguyễn Văn Khoa chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

 Phòng A.1206

14h00: Họp kiện toàn lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học từ bước 1- 5.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.207

14h00: Tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Hàn quốc.

Trường Liên cấp quốc tế Hàn Quốc

Thứ Sáu

23/12

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: (hoãn) Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2.

Phòng A.207

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30:(hoãn) Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: (hoãn) Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Tham dự phiên họp thứ 4 của Hội đồng khoa học.

Nhà Quốc Hội ,Ba Đình , Hà Nội

 

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: (hoãn) Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

TP: TP: HCTH, TCCB, ĐTĐH, TCKT, QT

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng trường.

Phòng: A.402

14h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng: A.402

14h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng: A.402

14h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng: A.402

 

 

14h00: Họp Hội đồng trường.

TP: Các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí được triệp tập

Phòng: A.402

Thứ Bảy

24/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/ 12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU