LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

26/12

(Sáng)

08h30: Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phòng: A.402

 

10h15: Lễ ký kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Ban thường vụ đảng ủy

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phòng: A.402

 

10h15: Lễ ký kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Ban thường vụ đảng ủy

Phòng A.402

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.402

 

11h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Hội thảo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo trình độ sau đại học khối ngành pháp luật

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.402

 

 

11h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phòng: A.402

10h15: Lễ ký kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

10h30: Họp Ban thường vụ đảng ủy

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.402

 

 

11h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phòng: A.402

10h15: Lễ ký kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

10h30: Họp Ban thường vụ đảng ủy

Phòng A.207

 

11h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.402

 

 

11h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt.

TP: Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Trường, trưởng các Bộ môn

Phòng: A.402

 

08h30: Hội thảo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo trình độ sau đại học khối ngành pháp luật

TP: Theo Giấy mời

Phòng A.207

 

10h15: Lễ ý kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Trường, trưởng các Bộ môn

Phòng A.402

 

 

10h30: Họp Ban thường vụ đảng ủy

Phòng A.402

 

11h30: Họp Ban Giám hiệu: rà soát chuẩn bị HNVC, NLĐ năm 2022

TP: Trưởng phòng HCTH, TCCB, CTSV, TCKT, QT, Công đoàn

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về tình hình cơ sở 2.

Phòng A.207

14h00: Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Luật học năm 2022.

Phòng A.402

 

 

14h00: Nghe báo cáo về tình hình cơ sở 2.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Chủ tịch Hội đồng cơ sở nghiên cứu sinh.

Phòng: A.401

 

 

14h00: Nghe báo cáo về tình hình cơ sở 2.

TP: TP QT, TCKT, Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn quản lý dự án

Phòng A.207

 

14h00: Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Luật học năm 2022.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.402

Thứ Ba

27/12

(Sáng)

07h45: Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Hội trường A.403

 

07h45: Chủ trì Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Hội trường A.403

 

 

07h45: Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Hội trường A.403

 

07h45: Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Hội trường A.403

 

Đi công tác nước ngoài đến hết 30/12/2022

 

07h45: Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022.

TP: Đảng ủy, BGH, toàn thể viên chức, người lao động trong Trường và theo Giấy mời.

Hội trường A.403

CHIỀU

Đi công tác và tham Hội nghị Hội luật gia Trung ương Việt Nam tại Hải Phòng

Làm việc tại Trường

13h30: Chủ trì họp hội đồng lương thường xuyên.

Phòng: A.207

14h00: Tham gia Hội đồng luận án tiến sĩ

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

 

13h30: Chủ trì họp hội đồng lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Tư

28/12

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi công tác Cần Thơ đến hết ngày 30/12/2022

09h00: Chủ trì Gặp mặt Ban liên lạc hưu trí

Phòng A.207

10h00: Chủ trì họp Hội đồng kỷ luật sinh viên lớp VB2 K21A, K21B, lớp 4537 Khóa 45 Phân hieeujtaij tỉnh Đắck Lắck

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì Gặp mặt Ban liên lạc hưu trí

TP:Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, đại diện Công đoàn Trường, đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và Ban liên lạc hưu trí.

Phòng A.207

10h00: Chủ trì họp Hội đồng kỷ luật sinh viên lớp VB2 K21A, K21B, lớp 4537 Khóa 45 Phân hieeujtaij tỉnh Đắck Lắck.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, ĐBCLĐT&KT, Đoàn TN, Hội SV; cán bộ quản lý lớp VB2 K21A, K21B, lớp 4537, Phân hiệu họp trực tuyến; Phòng CTSV chuẩn bị

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ vừa làm vừa học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Năm

29/12

(Sáng)

08h30: Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại Đảng ủy Khối

08h30: Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại Đảng ủy Khối

 

08h30: Họp Ban điều hành chất lượng cao.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Ban điều hành chất lượng cao.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

14h30: Hội thảo về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo  sau khối ngành pháp luật.

Phòng A.207

 

14h30: Hội thảo về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo  sau khối ngành pháp luật.

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.207

Thứ Sáu

30/12

(Sáng)

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

 

CHIỀU

13h30: Bảo vệ cấp Thành phố đề tài NCKH " Nghiên cứu xây dựng mô hình Chính quyền đô thị TPHN"

Sở KH&CNTPHN

 

Dự Bảo vệ cấp Thành phố đề tài NCKH " Nghiên cứu xây dựng mô hình Chính quyền đô thị TPHN"

Sở KH&CNTPHN

 

 

 

 

Thứ Bảy

31/11

(Sáng)

 

08h30: Bảo vệ cấp Thành phố đề tài NCKH " Nghiên cứu đề xuất phân cấp phân quyền ở TPHN"

Phòng A.402

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/ 01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU