LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

02/01

(Sáng)

Nghỉ bù Tết Dương lịch

Nghỉ bù Tết Dương lịch

Nghỉ bù Tết Dương lịch

Nghỉ bù Tết Dương lịch

Nghỉ bù Tết Dương lịch

Nghỉ bù Tết Dương lịch

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

03/01

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

  Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

16h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS

Phòng A.207

16h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng TCKT, phòng QT, phòng HCTH

Phòng A.207

Thứ Tư

04/01

(Sáng)

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2022.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài “Những tác động pháp lý của nước biển dâng trong luật biển quốc tế - Liên hệ với Việt Nam do ThS. Trần Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

Phòng A.401

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2022.

Phòng A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Dự hội thảo quốc tế về Luật Hợp tác xã (cả ngày)  

Bộ KHĐT

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2022.

Phòng A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Dự Hội nghị công tác năm của Quỹ HBPT

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2022.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Trưởng ban nữ công, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Khoa PLHS, Khoa PLQT, Khoa PLHC-NN, Khoa NNPL, và các ông bà nghỉ hưu theo giấy mời

Phòng A.207

 

10h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Những tác động pháp lý của nước biển dâng trong luật biển quốc tế - Liên hệ với Việt Nam do ThS. Trần Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

Phòng A401

CHIỀU

 

14h00: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” do PGS.TS. Đặng Thị Vân làm chủ nhiệm

Phòng A401

 

15h30: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài “Gắn kết với tổ chức của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội do PGS.TS. Đặng Thanh Nga làm chủ nhiệm.

Phòng A401

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của các Trường Cao đẳng luật.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng TCKT, phòng QT, phòng HCTH

Phòng A.207

14h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” do PGS.TS. Đặng Thị Vân làm chủ nhiệm.

TP: Theo Quyết định

Phòng A401

 

15h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Gắn kết với tổ chức của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội do PGS.TS. Đặng Thanh Nga làm chủ nhiệm.

TP: Theo Quyết định

Phòng A401

Thứ Năm

05/01

(Sáng)

08h00: Dự Hội thảo tại Hội đồng Lý luận Trung ương.

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì tiếp và làm việc với Trường Luật, Đại học Monash, Australia.

Phòng: A.211

Làm việc tại Trường

09h00: Tiếp và làm việc với Trường Luật, Đại học Monash, Australia.

Phòng: A.211

09h00: Chủ trì tiếp và làm việc với Trường Luật, Đại học Monash, Australia.

TP: Phó Hiệu trưởng   Tô Văn Hòa, Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng  Đào tạo  Đại học.

Phòng: A.211

 

08h00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.  

Phòng: A.402

CHIỀU

 

14h00: Dự họp tại thành ủy Hà Nội.

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp hội đồng nâng lương trước thời hạn.

Phòng: A.207

15h30: Chủ trì họp hội đồng sức khỏe k47.

TP: theo Quyết  định

( Trạm Ytế chuẩn bị) 

 Phòng: A.207

15h00: Chủ trì Họp tổ chức Tọa đàm về giáo dục đạo đức truyền thống đối với sinh viên K47.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp hội đồng nâng lương trước thời hạn.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì Họp tổ chức Tọa đàm về giáo dục đạo đức truyền thống đối với sinh viên K47.

TP: TP: CTSV, HCTH, QT, ĐTĐH, Bí thư Đoàn Thanh niên, Cố vấn học tập các lớp Khóa 47, đơn vị tài trợ (TT CNTT lập link).

Phòng A.402

 

15h30: Họp hội đồng sức khỏe k47.

TP: theo Quyết  định

( Trạm Ytế chuẩn bị) 

 Phòng: A.207

Thứ Sáu

06/01

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, công chức năm 2022 của Bộ Tư pháp 

Hội trường A.403

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

15h00: huẩn bị cho buổi học tập đạo đức cho sinh viên K47.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

15h00: huẩn bị cho buổi học tập đạo đức cho sinh viên K47.

TP: đại diện lãnh đạo: HC, CTSV, QT, TCKT, ĐT, Phân hiệu, Thanh tra

Phòng A.207

Thứ Bảy

07/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/ 01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU