LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

09/01

(Sáng)

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Tòa án TP. Hà Nội

07h30: Chủ trì Tọa đàm về đạo đức, văn hóa truyền thống với sinh viên Khóa 47.

Phòng A.403

 

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng khen thưởng sinh viên

Phòng A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.207

07h30: Chủ trì Tọa đàm về đạo đức, văn hóa truyền thống với sinh viên Khóa 47.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.403

 

09h00: Chủ trì họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

TP: UBKT Đảng ủy, chuyên viên văn phòng Đảng ủy.

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Qúy Mão 2023.

Phòng A.402

 

15h00: Họp Ban Tổ chức Gala Chào xuân Quý Mão 2023.

Phòng A.402

 

14h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam hiện nay”.

Phòng A.401

 

15h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Pháp luật về kiểm soát chất thải nhựa tại Việt Nam hiện nay”

Phòng A.401

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp giao ban CĐS.

Phòng A207

 

15h00: Họp về kế hoạch tổ chức LSDF 2023 và chuẩn bị triển khai một số hoạt động NCKH 2023.

Phòng A207

14h00: Họp Ban Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Qúy Mão 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, Phòng HCTH, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM, Trưởng các đơn vị thuộc Trường có viên chức nghỉ hưu và các viên chức, NLĐ tham gia công tác tổ chức, đón tiếp cán bộ hưu trí

Phòng A.402

 

15h00: Họp Ban Tổ chức Gala Chào xuân Quý Mão 2023.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, TCCB, QT, TCKT, ĐTN, đ/c Nguyễn Thị Hồng Yến- gv Khoa PLQT, Nguyễn Tài Tuấn Anh – Khoa PLDS.

Phòng A.402

14h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam hiện nay”.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

15h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Pháp luật về kiểm soát chất thải nhựa tại Việt Nam hiện nay”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

14h00: Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng A207

 

15h00: Họp về kế hoạch tổ chức LSDF 2023 và chuẩn bị triển khai một số hoạt động NCKH 2023.

TP. Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH&TSTC, một số đơn vị có liên quan (Phòng QLKH&TSTC tham mưu). Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị nội dung.

Phòng A207

Thứ Ba

10/01

(Sáng)

08h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

Phòng A.402

08h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

Phòng A.402

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

Phòng A.402

 

08h30: Buổi nói chuyện với chuyên gia Trường đại học Victoria, Cannada về Phát triển hợp tác xã - Kinh nghiệm nước ngoài và gợi mở hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

Phòng A.402

08h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

Phòng A.402

08h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị và trưởng bộ môn.

Phòng A.402

 

08h30: Buổi nói chuyện với chuyên gia Trường đại học Victoria, Cannada về Phát triển hợp tác xã - Kinh nghiệm nước ngoài và gợi mở hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

TP: Phòng hợp tác quốc tế, tất cả giảng viên bộ môn Luật thương mại, và các sinh viên 

Phòng A.207

CHIỀU

16h00: Tổng kết quá trình và triển khai sây dựng Đề án 1156.

Phòng A.402

16h00: Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156.

Phòng A.402

13h00: Hội đồng kiểm tra sát hạch chuyển ngạch viên chức.

Phòng A.207

 

16h00: Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156.

Phòng A.402

 

 

16h00: Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156.

Phòng A.402

16h00: Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156.

Phòng A.402

13h00: Hội đồng kiểm tra sát hạch chuyển ngạch viên chức.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

16h00: Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156.

TP: Thường Vụ Đảng ủy, Thường Vụ Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập và theo Giấy mời

Phòng A.402

Thứ Tư

11/01

(Sáng)

09h00:  Gặp mặt cán bộ hưu trí.

Phòng A.403

09h00:  Gặp mặt cán bộ hưu trí.

Phòng A.403

09h00:  Gặp mặt cán bộ hưu trí.

Phòng A.403

09h00:  Gặp mặt cán bộ hưu trí.

Phòng A.403

09h00:  Gặp mặt cán bộ hưu trí.

Phòng A.403

09h00:  Gặp mặt cán bộ hưu trí.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Bộ môn, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường, Ban Liên lạc hưu trí và toàn thể cán bộ hưu trí của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.403

CHIỀU

 

14h00: Dự họp cùng 02 chị bộ sinh viên.

Phòng A.403

14h00: Hop HĐTN lớp CHK28 định hướng ứng dụng tại Phân hiệu.

Phòng A.207

14h00: Hop HĐTN lớp CHK28 định hướng ứng dụng tại Phân hiệu.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022

Phòng A.2 07

14h00: Hop HĐTN lớp CHK28 định hướng ứng dụng tại Phân hiệu.

Phòng A.207

14h00: Hop HĐTN lớp CHK28 định hướng ứng dụng tại Phân hiệu.

Phòng A.207

14h00: Hop HĐTN lớp CHK28 định hướng ứng dụng tại Phân hiệu.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022

TP: lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐTSĐH, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán, Đoàn Thanh niên.

Phòng A.207

 

14h00: Hội đồng kiểm tra sát hạch đánh giá, xét tiếp nhận viên chức.

Chủ trì: đ/c Nguyễn Quang Tuyến - PCT Hội đồng Trưởng, Trưởng Khoa PLKT

TP: Theo QĐ

Phòng A.401

Thứ Năm

12/01

(Sáng)

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong điều kiện hiện nay” do ThS. Nguyễn Thái Huynh làm chủ nhiệm.

Phòng A.207

 

 

08h30: Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học.

Phòng A.403

 

08h30:  Hội đồng luận án tiến sĩ.

Phòng A.402

 

08h30: Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học.

Phòng A.403

 

08h30: Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học.

Phòng A.403

 

08h30: Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học.

Phòng A.403

 

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong điều kiện hiện nay” do ThS. Nguyễn Thái Huynh làm chủ nhiệm.

Phòng A.207

 

08h30: Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học.

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị; Trưởng các bộ môn; Đại diện sinh viên và học viên

Phòng A.403

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ và sự vận dụng ở Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Liên làm chủ nhiệm.

Phòng A.207

 

16h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Tạm đình chỉ quyền con người trong tình trạng khẩn cấp - Thực tiễn áp dụng tại một số quốc gia và những giá trị tham khảo cho Việt Nam” do ThS. Lã Minh Trang làm chủ nhiệm.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

 

15h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng Tâm lý học tội phạm.

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

13h30: Chủ trì tập huấn triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.

TP:Thủ trưởng các đơn vị có đề tài NCKH 2023, Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023, lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – kế toán, các chuyên viên chuyên quản của Phòng QLKH&TSTC và Phòng TCKT

Phòng A.402

15h00:  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

Phòng A.401

13h30: Tập huấn triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.

TP:Thủ trưởng các đơn vị có đề tài NCKH 2023, Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023, lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – kế toán, các chuyên viên chuyên quản của Phòng QLKH&TSTC và Phòng TCKT

Phòng A.402

14h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ và sự vận dụng ở Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Liên làm chủ nhiệm.

Phòng A.207

16h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Tạm đình chỉ quyền con người trong tình trạng khẩn cấp - Thực tiễn áp dụng tại một số quốc gia và những giá trị tham khảo cho Việt Nam” do ThS. Lã Minh Trang làm chủ nhiệm.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00:  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Sáu

13/01

(Sáng)

08h00: Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.

Phòng A.403

08h00: Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.

Phòng A.403

08h00: Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.

Phòng A.403

08h00: Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.

Phòng A.403

08h00: Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.

Phòng A.403

 

08h00: Họp về kế hoạch tổ chức LSDF 2023 và chuẩn bị triển khai một số hoạt động NCKH 2023.

Phòng A207

08h00: Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; Đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên; Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học; Các nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ năm 2022; Các học viên cao học được trao bằng thạc sĩ năm 2022.

Phòng A.403

 

10h00: Họp về kế hoạch tổ chức LSDF 2023 và chuẩn bị triển khai một số hoạt động NCKH 2023.

TP. Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH&TSTC, một số đơn vị có liên quan (Phòng QLKH&TSTC tham mưu). Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị nội dung.

Phòng A207

 

CHIỀU

15h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Bộ môn.

Phòng A.402

16h00: Dự Lễ tặng quà Tết Xuân Quý Mão năm 2023.

Sân ký túc xá

15h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Bộ môn.

Phòng A.402

16h00: Dự Lễ tặng quà Tết Xuân Quý Mão năm 2023.

Sân ký túc xá

15h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Bộ môn.

Phòng A.402

16h00: Dự Lễ tặng quà Tết Xuân Quý Mão năm 2023.

Sân ký túc xá

15h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Bộ môn.

Phòng A.402

16h00: Dự Lễ tặng quà Tết Xuân Quý Mão năm 2023.

Sân ký túc xá

15h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Bộ môn.

Phòng A.402

15h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2022, trienr khai kế hoahj năm 2023 của Bộ, Ngành tư pháp.

139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

16h00: Dự Lễ tặng quà Tết Xuân Quý Mão năm 2023.

Sân ký túc xá

15h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Bộ môn.

TP: Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Trường, lãnh đạo các Bộ môn.

Phòng A.402

16h00: Dự Lễ tặng quà Tết Xuân Quý Mão năm 2023.

TP: Đảng ủy, đại diên Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vịm, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận,  đại diện các tổ chức chính trị xã hội

Sân ký túc xá

 

17h30: Gala Chào Xuân Quý Mão 2023.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, toàn thể viên chức, người lao động.

Sân ký túc xá

Thứ Bảy

14/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/ 01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU