LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 16/01/2023 đến ngày 28/01/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

16/01

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

 

Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

08h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.207

Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

TP: Tp Quản trị, kỹ sư xây dựng Phòng QT.

 

08h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

TP: tho Quyết định

Phòng: A.207

 

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Sinh hoạt chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.211

14h00: Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ.

14h00: Chủ trì Hội nghị sơ kết 1 học kỳ thực hiện Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần cho các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

14h00: Hội nghị sơ kết 1 học kỳ thực hiện Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần cho các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí; đại diện viên chức tham gia coi thi của các đơn vị (các Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo đai học, Phòng Công tác sinh viên) và đại diện sinh viên (theo số lượng tại Kế hoạch số 24/KH-ĐHLHN)

(Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.402

Thứ Ba

17/01

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Họp hoàn thiện báo cáo tự đánh giá 4 chường trình đào tạo.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h30: Họp hoàn thiện báo cáo tự đánh giá 4 chường trình đào tạo.

TP: Các nhóm viết báo cáo

Phòng A.207

CHIỀU

16h00: Dự họp Giao ban cấp vụ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

16h00: Dự họp Giao ban cấp vụ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

16h00: Dự họp Giao ban cấp vụ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

16h00: Dự họp Giao ban cấp vụ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

16h00: Dự họp Giao ban cấp vụ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

16h00: Dự họp Giao ban cấp vụ

Hội trường A, Bộ Tư pháp

Thứ Tư

18/01

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì Họp về công tác tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi, bổ sung.

Phòng: A.207

09h00: Chủ trì Họp về công tác tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi, bổ sung.

TP: Đại diện Quỹ HBPT, đại diện lãnh đạo, giảng viên có liên quan của Khoa PLKT.

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trườnga

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Năm

19/01

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Sáu

20/01

đến

Thứ Năm

26/01

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Các đơn vị  trực theo Kế hoạch đã được phân công

Thứ Sáu

27/01

(Sáng)

09h00: Gặp mặt đầu xuân.

Phòng A.403

09h00: Gặp mặt đầu xuân.

Phòng A.403

09h00: Gặp mặt đầu xuân.

Phòng A.403

09h00: Gặp mặt đầu xuân.

Phòng A.403

09h00: Gặp mặt đầu xuân.

Phòng A.403

09h00: Gặp mặt đầu xuân.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Trường, toàn thể viên chức và người lao động của Trường.

Phòng A.403

 

CHIỀU

           

Thứ Bảy

28/01

(Sáng)

Thăm quan di tích lịch sử - văn hóa nhân dịp Xuân Quý Mão (cả ngày)

Thăm quan di tích lịch sử - văn hóa nhân dịp Xuân Quý Mão (cả ngày)

Thăm quan di tích lịch sử - văn hóa nhân dịp Xuân Quý Mão (cả ngày)

Thăm quan di tích lịch sử - văn hóa nhân dịp Xuân Quý Mão (cả ngày)

Thăm quan di tích lịch sử - văn hóa nhân dịp Xuân Quý Mão (cả ngày)

Thăm quan di tích lịch sử - văn hóa nhân dịp Xuân Quý Mão (cả ngày)

TP:  Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy ban Kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các Bộ môn, Ban Chấp hành công đoàn bộ phận thuộc Trường.

CHIỀU