LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

30/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

31/01

(Sáng)

 

 

 

08h30:  Họp về công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài CTĐT.

Phòng A.402

08h30: Họp Ban Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất Đai.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Tổ chức diễn đàn LHPT và Hội thảo quốc tế.

Phòng A.207

08h30:  Họp về công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài CTĐT.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐBCLĐT&KT; Trưởng các đơn vị: TCKT, HCTH, Quản trị

Phòng A.402

 

08h30: Họp Ban Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất Đai.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h00: Họp công tác Tổ chức diễn đàn LHPT và Hội thảo quốc tế.

TP: Ban Điều hành diễn đàn

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Sinh hoạt Chi bộ tại TTTTTV.

15h00: Chủ trì họp với Phòng Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng HTQT về dự thảo biên bản kiểm tra.

 Phòng A.207

15h00: Chủ trì họp với Phòng Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng HTQT về dự thảo biên bản kiểm tra.

 Phòng A.207

Thứ Tư

01/02

(Sáng)

 

07h30: Kiểm tra Dự án  cơ sở 2 .

TP: Đại điện Phòng QT, TCKT, Ban quản lý DA.

08h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa PLQT.

Phòng A.402

 

10h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa PLTMQT.

Phòng A.402

08h00:  Họp về hoàn thiện Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Phòng A.207

 

07h30: Kiểm tra Dự án  cơ sở 2 .

TP: Đại điện Phòng QT, TCKT, Ban quản lý DA.

08h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa PLQT.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.402

 

10h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa PLTMQT.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.402

 

 

08h00:  Họp về hoàn thiện Quy chế đào tạo trình độ đại học.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng ĐTĐH

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

14h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa NNPL.

Phòng A.402

 

15h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Bộ môn GDTC.

Phòng A.402

 

 

14h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa NNPL.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.402

 

15h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Bộ môn GDTC.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.402

Thứ Năm

02/02

(Sáng)

 

 

08h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng ĐTSĐH.

Phòng A.402

 

10h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm TVPL.

Phòng A.402

 

08h30: Họp Giao ban chuyển đổi số.

Phòng A.207

 

10h00: Họp về triển khai Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI tại Trường ĐHLHN.

Phòng A.207

08h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng ĐTSĐH.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.402

 

10h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm TVPL.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.402

 

08h30: Họp Giao ban chuyển đổi số.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng A.207

 

10h00: Họp về triển khai Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI tại Trường ĐHLHN.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Phòng TCCB và HCTH.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật.

Phòng A.402

14h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Trạm Y tế.

Phòng A.401

 

15h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Tạp chí Luật học.

Phòng A.401

 

 

14h00: Chủ trì Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật.

TP: theo danh sách cử giảng viên của các khoa chuyên môn và theo giấy mời.

Phòng A.402

14h00: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Trạm Y tế.

TP: Lãnh đạo đơn vị và chủ tịch công đoàn đơn vị

Phòng A.401

 

15h30: Họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Tạp chí Luật học.

TP: lãnh đạo tạp chí, Trưởng phòng QLKH& TSTC,  thư ký tòa soạn

Phòng A.401

Thứ Sáu

03/02

(Sáng)

09h30: Chủ trì Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h45: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.207

09h00: Chủ trì Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

10h45: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.207

08h15: Chủ trì Họp nâng lương trước thời hạn

Phòng A.207

10h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

10h00: Tiếp và làm việc với bà Carolyn Leong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học East Anglia 

Phòng A.211
 

09h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h15: Chủ trì Họp nâng lương trước thời hạn.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

09h00: Chủ trì Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

TP: lãnh đao Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

 

10h00: Họp Đảng ủy.

Tp: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

10h00: Tiếp và làm việc với bà Carolyn Leong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học East Anglia 

TP: Phòng HTQT

Phòng A.211

 

10h45: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

 

13h30: Chủ trì Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận viên chức.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

13h30: Chủ trì Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận viên chức.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ trì : Chủ tịch Công đoàn Trường

TP: các đ/c Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Trường 

Phòng A.401

Thứ Bảy

04/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/ 02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU