LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

06/02

(Sáng)

 

 

 

08h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTĐH về Đề án TS năm 2023 và triển khai Kế hoạch tuyển sinh VLVH năm 2023.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp rà soát Cổng TTĐT đáp ứng yêu cầu đánh giá ngoài.

Phòng: A.402

 

09h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.402

08h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTĐH về Đề án TS năm 2023 và triển khai Kế hoạch tuyển sinh VLVH năm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH

Phòng A.401

 

08h30: Chủ trì họp rà soát Cổng TTĐT đáp ứng yêu cầu đánh giá ngoài.

 TP. Đại diện Lãnh đạo: HCTH, CNTT, TCCB, TCKT, ĐT, ĐTSĐH, CTSV, ĐBCLĐT, Thư viện, Đoàn TNCS

Phòng: A.402

 

09h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng: A.402

CHIỀU

 

 

 

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

Phòng A.401

 

 

13h00: Họp sơ duyệt hồ sơ thăng hạng viên chức năm 2023

Phòng A.207

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

Phòng A.207

 

13h00: Họp sơ duyệt hồ sơ thăng hạng viên chức năm 2023.

TP: Phòng TCCB, đại diện Phòng QLKH&TSTC , lãnh đạo phòng TTĐT; đại diện lãnh đạo các đơn vị có giảng viên nộp hồ sơ: Khoa PLKT, PLHS, PLDS, PLQT, HCNN, TMQT, LLCT, Viện LSS

Phòng A.207

 

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

TP: TP QT, ban Tu vấn quản lý dự án, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT

Phòng A.401

Thứ Ba

07/02

(Sáng)

09h00: Họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h00: Họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi

Phòng: A.207

09h00: Họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h00: Họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

09h00: Họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi

Phòng: A.207

09h00: Họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

 

10h30: Báo cáo về công tác chuẩn bị Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Phòng QLKH&TSTC, Lãnh đạo Khoa PLKT, Bộ môn Luật Đất đai.

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Dự họp tại Viện Khoa học TCCB (Ban Tổ chức TW)

15h30: Báo cáo Lãnh đạo Bộ   về dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng CTSV về Quy chế liên quan đến CTSV.

Phòng A.401

 

15h30: Báo cáo Lãnh đạo Bộ   về dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì họp triển khai KH hợp tác với Viện NCLP.

Phòng: A.207

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng CTSV về Quy chế liên quan đến CTSV.

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV

Phòng A.401

 

14h00: Chủ trì họp triển khai KH hợp tác với Viện NCLP.

TP. Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng HCTH, Khoa PLKT, Khoa PLHCNN, Khoa PLDS, QLKH và TSTC, Viện Luật So sánh.

Phòng: A.207

 

15h30: Báo cáo Lãnh đạo Bộ   về dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh.

TP: TP QT, Ban tư vấn quản lý dự án, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTp TCKT

Hội trường A, Bộ Tư pháp

Thứ Tư

08/02

(Sáng)

08h30: Dự họp chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế (phiên tháng 2/2023)

09h30: Chúc mừng năm mới viên chức, người lao động tại Phân hiệu

10h30:  Bế giảng và trao bằng TN cho học viên VB2 và cao học Luật tại Phân hiệu

 

 

09h30: Tiếp và làm việc với Hội luật gia Việt Nam bàn về kế hoạch hợp tác tổ chức cuộc thi Phiên tòa giả định ASEAN moot court cho sinh viên 2023.

Phòng: A.211

10h00: (hoãn) Chủ trì Họp Hội đồng hủy phôi bằng.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Họp rà soát thực hiện Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá CĐS cơ sở GDĐH.

Phòng: A.402

08h30: Chủ trì Họp Hội đồng hủy phôi bằng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

08h30: Họp rà soát thực hiện Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá CĐS cơ sở GDĐH.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TTCNTT, ĐTĐH, CTSV, QT, HCTH, Thư viện, Phòng ĐBCLĐT&KT, đại diện lãnh đạo các Bộ môn

Phòng: A.402

 

09h30: Tiếp và làm việc với Hội luật gia Việt Nam bàn về kế hoạch hợp tác tổ chức cuộc thi Phiên tòa giả định ASEAN moot court cho sinh viên 2023.

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật Quốc tế, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí, Phòng Công tác sinh viên

Phòng: A.211

CHIỀU

 

16:00: Dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với Bộ Tư pháp

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Phân hiệu và Trao Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022 của Phân hiệu

16h00: Hiệu trưởng kiểm tra cơ sở vật chất của Phân hiệu

 

 

14h00: Chủ trì họp UBKT.

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp về việc triển khai xây dựng Bộ Từ điển Luật học của Trường.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp UBKT.

TP: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp về việc triển khai xây dựng Bộ Từ điển Luật học của Trường.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thư viện và chuyên viên chuyên quản của 2 đơn vị.

 

Phòng: A.207

Thứ Năm

09/02

(Sáng)

 

 

08h30: Chủ trì Nghe báo cáo về Đề án Tuyển sinh năm 2023.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

08h30:Tham dự uộc họp vè xây dựng chuẩn hương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học.

Bộ GDĐT - 35 Đại Cồ Việt

08h30: Nghe báo cáo về Đề án Tuyển sinh năm 2023.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

08h30:Tham dự uộc họp vè xây dựng chuẩn hương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học.

Bộ GDĐT - 35 Đại Cồ Việt

08h30: Nghe báo cáo về Đề án Tuyển sinh năm 2023.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

08h30:Tham dự uộc họp vè xây dựng chuẩn hương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học.

Bộ GDĐT - 35 Đại Cồ Việt

08h30: Nghe báo cáo về Đề án Tuyển sinh năm 2023.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

 

 

08h30: Nghe báo cáo về Đề án Tuyển sinh năm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Lãnh đạo Trung tâm CNTT

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

15h00: (chuyển)  Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

 

14h00:   Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Trung tâm TTTV.

Phòng: A.207

 

15h00: ( hoãn) Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng Thanh tra.

Phòng: A.207

 

16h00: ( hoãn) Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Phòng HCTH.

Phòng: A.207

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

15h00: Họp duyệt KHCT năm 2023 Phòng QLKH&TSTC.

Phòng: A.207

14h00:  Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Trung tâm TTTV.

TP. Toàn thể Trung tâm TTTV

Phòng: A.207

 

15h00: (hoãn) Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng Thanh tra.

TP: Toàn thể Phòng Thanh tra

Phòng: A.207

 

16h00: ( hoãn) Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Phòng HCTH.

TP. Toàn thể Phòng HCTH

Phòng: A.207

 

15h00: Làm việc với công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

TP: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn quản lý dự dự án, đ/c Nguyễn Quang Tuyến – PCT HĐT, đ/c Nguyễn Triều Dương – TP ĐTĐH, đ/c Nguyễn Văn Tuyến – TP ĐTSĐH, đ/c Trần Kim Liễu – TP HCTH.

Phòng A.402

 

15h00: Họp duyệt KHCT năm 2023 Phòng QLKH&TSTC. TP: Toàn thể Phòng QLKH&TSTC (triển khai công tác hoàn thiện thể chế QLKH.)

Phòng: A.207

Thứ Sáu

10/02

(Sáng)

 

12h00: Trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện FES tại Việt Nam 

09h30: Tiếp và làm việc với UNICEF bàn về việc triển khai hoạt động 2.9.1.15 xây dựng học liệu trực tuyến về chuẩn mực quốc tế về tư pháp cho trẻ em trong khuôn khổ dự án EU JULE

Phòng A.207

 

12h00: Trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện FES tại Việt Nam

 

08h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa PLHCNN.

Phòng: A.402

 

09h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Viện Luật So sánh.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Trung tâm CNTT.

Phòng: A.402

 

09h30: Tiếp và làm việc với UNICEF bàn về việc triển khai hoạt động 2.9.1.15 xây dựng học liệu trực tuyến về chuẩn mực quốc tế về tư pháp cho trẻ em trong khuôn khổ dự án EU JULE

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật Hình sự, PGS.TS. Đỗ Thị Phượng, Khoa Pháp luật Hình sự

Phòng A.211

 

08h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa PLHCNN.

TP: Lãnh đạo đơn vị, trưởng phó các bộ môn.

Phòng: A.402

 

09h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Viện Luật So sánh.

Tp: Toàn thể viên chức Viện Luật so sánh

Phòng: A.402

 

10h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Trung tâm CNTT.

TP: Toàn thể Trung tâm CNTT.

Phòng: A.402

 

 

12h00: Trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện FES tại Việt Nam 

TP: Ông Mirco Guenther, Ông Henning Borchers, Ông Axel Blaschke, Bà Trần Hồng Hạnh, Trưởng phòng HTQT, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức, Chuyên viên phụ trách.

 

CHIỀU

14h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

14h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

14h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

14h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

14h00: Làm việc với công ty cổ phần tư và phát triển kiến trúc nội thất việt nam

Phòng A.402

 

15h00: (chuyển) Họp duyệt KHCT năm 2023 Phòng QLKH&TSTC.

Phòng: A.207

14h00: Làm việc với công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

TP: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn quản lý dự dự án, đ/c Nguyễn Quang Tuyến – PCT HĐT, đ/c Nguyễn Triều Dương – TP ĐTĐH, đ/c Nguyễn Văn Tuyến – TP ĐTSĐH, đ/c Trần Kim Liễu – TP HCTH.

Phòng A.402

 

15h00: (chuyển) Họp duyệt KHCT năm 2023 Phòng QLKH&TSTC. TP: Toàn thể Phòng QLKH&TSTC (triển khai công tác hoàn thiện thể chế QLKH.)

Phòng: A.207

Thứ Bảy

11/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/ 02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU