LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

13/02

(Sáng)

 

08h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng Quản trị.

Phòng A.207

 

 

09h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng TCKT.

Phòng A.207

08h30: Tiếp xã giao GS. Ranson Paul LEGE,Đại học Nagoya NhậT bản.

Phòng A.211

 

09h00: Hội đồng nghiệm thu giáo trình Luật quốc tế do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ biên.

Phòng Tiếp khách

 

 

08h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng CTSV

Phòng: A.401

 

09h00: Họp duyệt KHCT năm 2023 Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.401

 

10h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.401

 

11h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Đoàn TN

Phòng: A.401

 

 

 

08h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng Quản trị.

TP: Lãnh đạo đơn vị

Phòng A.207

 

 

09h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng TCKT.

TP: Toàn bộ viên chức Phòng TCKT

Phòng A.207

 

08h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng CTSV

TP: lãnh đạo đơn vị

Phòng: A.401

 

09h00: Họp duyệt KHCT năm 2023 Phòng ĐTĐH.

TP: lãnh đạo đơn vị

Phòng: A.401

 

10h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng ĐBCLĐT&KT

TP: lãnh đạo đơn vị

Phòng: A.401

 

 

11h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Đoàn TN

Phòng: A.401

 

08h30: Hội đồng nghiệm thu giáo trình Luật quốc tế do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ biên.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

08h30: Tiếp xã giao GS. Ranson Paul LEGE,Đại học Nagoya NhậT bản.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.211

 

09h00: Trao đổi kinh nghiệm viết Tiếng Anh học thuật của GS. Ranson Paul LEGE từ Đại học Nagoya NhậT bản.

TP: giảng viên và sinh viên theo danh sách đăng ký

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Họp chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

15h30: Họp triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng TCCB.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp Ban Điều hành Dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật và Chính sách Biến đổi khí hậu” (CCP_LAW) để bàn về việc triển khai các hoạt động Dự án

Phòng: A.402

15h30: Họp duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng HTQT.

Phòng A.402

14h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa LLCT

Phòng: A.401

 

14h300: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa PLDS

Phòng: A.401

 

15h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa PLHS.

Phòng: A.401

 

 

 

 

 

14h00: Họp chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

15h30: Họp triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng TCCB.

TP: Lãnh đạo đơn vị

Phòng A.207

 

14h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa LLCT.

TP: Ban chủ nhiệm Khoa

Phòng: A.401

 

14h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa PLDS.

TP: Ban chủ nhiệm Khoa

Phòng: A.401

 

15h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Khoa PLHS.

TP: Ban chủ nhiệm Khoa

Phòng: A.401

 

16h00: Chủ trì Họp Ban Điều hành Dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật và Chính sách Biến đổi khí hậu” (CCP_LAW) để bàn về việc triển khai các hoạt động Dự án.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

15h30: Họp duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng HTQT.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.402

Thứ Ba

14/02

(Sáng)

08h00: Tiếp Đảng viên, viên chức và người lao động.

Phòng A.206

 

10h00: Bí thư Đảng ủy làm việc với cấp ủy chi bộ sinh viên.

Phòng A.401

 

11h00: Dự họp Ban Giám hiệu về đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.207

08h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

10h00: Làm việc với Agribank về dự án cơ sở 2

Phòng A.207

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu về đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật.

Phòng: A.402

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu về đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì họp rà soát công việc đón tiếp đoàn đánh giá ngoài

Phòng: A.401

 

09h00 -10h00: Chủ trì họp triển khai kế hoạch quảng bá tuyển sinh.

Phòng: A.401

11h00: Họp Ban Giám hiệu về đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật.

Phòng: A.402

 

[hoãn] 09h00: Chủ trì Tọa đàm viết sách quốc tế.

Phòng: A.207

11h00: Họp Ban Giám hiệu về đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì họp rà soát công việc đón tiếp đoàn đánh giá ngoài.

TP: Phòng ĐBCL&KT, trưởng Phòng QT, TCKT, HCTH, TCCB, ĐTĐH, CTSV, ĐTSĐH, CNTT.

Phòng: A.401

 

08h30: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật.

TP: theo kế hoạch và Giấy mời

Phòng: A.402

 

[hoãn] 09h00: Chủ trì Tọa đàm viết sách quốc tế.

TP: GS Andrew Mitchell, ĐH Monash, Phòng HTQT, và theo giấy mời. Online.

Phòng: A.207

 

09h00 - 10h00: Chủ trì họp triển khai kế hoạch quảng bá tuyển sinh.

TP: lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản phòng ĐTĐH

Phòng: A.401

 

10h00: Làm việc với Agribank về dự án cơ sở 2

TP: TP TCKTvà QT, cc/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT

Phòng A.207

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu về đón Đoàn Đánh giá ngoài.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐt&KT, TP: TCKT, QT, HCTH

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Họp báo cáo thành phố Hà Nội kết quả nghiên cứu 02 đề tài cấp TP.

Phòng A.207

 

14h00: Họp báo cáo thành phố Hà Nội kết quả nghiên cứu 02 đề tài cấp TP.

Phòng A.207

 

14h00: họp về Luật HTX tại Bộ KHĐT

 

 

14h00: Họp với Phân hiệu về việc chuẩn bị phục vụ Đánh giá ngoài.

Phòng A.401

14h30: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp K44 và VB2 chính quy

Phòng: A.401

 

15h30: Chủ trì họp về mức thu Lệ phí tuyển sinh năm 2023

Phòng: A.401

 

 

14h00: Họp báo cáo thành phố Hà Nội kết quả nghiên cứu 02 đề tài cấp TP.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp với Phân hiệu về việc chuẩn bị phục vụ Đánh giá ngoài.

TP: lãnh đạo Phòng  ĐBCLĐT&KT, cán bộ chủ chốt phân hiệu (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng A.401

14h30: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp K44 và VB2 chính quy.

TP: lãnh đạo phòng ĐTĐH, CTSV; chuyên viên chuyên quản K44 của Phòng ĐTĐH, CTSV, Phân hiệu ( mời Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hương)

Phòng: A.401

 

15h30: Chủ trì họp về mức thu Lệ phí tuyển sinh năm 2023.

TP: lãnh đạo phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT.

Phòng: A.401

 

14h00: Họp báo cáo thành phố Hà Nội kết quả nghiên cứu 02 đề tài cấp TP.

TP: Chủ nhiệm, thư ký 02 đề tài và các đồng chí được triệu tập.

Phòng A.207

 

 

15h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng: A.207

Thứ Tư

15/02

(Sáng)

07h30 (cả ngày): Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo.

Phòng A.402 và A.401

07h30 (cả ngày): Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo.

Phòng A.402 và A.401

07h30 (cả ngày): Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo.

Phòng A.402 và A.401

07h30 (cả ngày): Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo.

Phòng A.402 và A.401

07h30 (cả ngày): Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo.

Phòng A.402 và A.401

 

 

07h30 (cả ngày): Làm việc với Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.402 và A.401

 

CHIỀU

 

 

 

 

16h00: Chủ trì Họp hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá 4 CTĐT.

Phòng A.402

 

16h00: Chủ trì Họp hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá 4 CTĐT.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng ĐBCLĐT&KT, TCCB, QLKH, ĐTĐH, CTSV, thành viên các nhóm viết báo cáo TĐG CTĐT

Phòng A.402

 

Thứ Năm

16/02

(Sáng)

 

08h30: Họp Hội đồng sơ tuyển hồ sơ thi thăng hạng chức danh  nghề nghiệp.

Bộ Tư pháp

 

10h00: Họp về xây dựng các môn mới trong CTĐT thạc sĩ.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh trinh độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 

Phòng A.402

 

 

10h00: Họp về xây dựng các môn mới trong CTĐT thạc sĩ.

Phòng A.207

 

 

 

08h30: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh trinh độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022.

TP: Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học năm 2022, thành viên Ban thư ký tuyển sinh  trình độ đại học năm 2022; đại diện lãnh đạo các Khoa.  Trung tâm, Viện, Bộ môn trực thuộc Trường và khách mời.

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

13h45: Họp với các giảng viên đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Phòng A.402

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30:  Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

13h45: Họp với các giảng viên đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Phòng A.402

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

13h45: Họp với các giảng viên đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Phòng A.402

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30:  Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Dự Hội đồng chấm luận án TS.

Phòng A.401

13h45: Họp với các giảng viên đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Phòng A.402

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30:  Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

[hoãn] 16h30: Chủ trì họp UBKT.

Phòng: A.207

13h45: Họp với các giảng viên đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.402

14h00: Họp Đảng ủy.

TP: Các đảng ủy viên

Phòng A.207

 

[hoãn] 14h00: Họp UBKT.

TP: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.

Phòng: A.207

Thứ Sáu

17/02

(Sáng)

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

[hoãn] 10h30: Chủ trì họp công tác tổ chức hội thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung

Phòng: A.207

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

[hoãn] 10h30: Họp công tác tổ chức hội thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung

Phòng: A.207

 

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

[hoãn] 10h30: Họp công tác tổ chức hội thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung

TP: Đại diện lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, Phòng HCTH, Quản trị, TCKT, CTSV, Khoa Pháp luật kinh tế, Bộ môn Luật Đất đai, đại diện các đơn vị hợp tác.

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Điều hành Lớp chất lượng cao.

Phòng A.207

 

16h30: Họp về xây dựng các môn mới trong CTĐT thạc sĩ.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Điều hành Lớp chất lượng cao.

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

 

16h30: Họp về xây dựng các môn mới trong CTĐT thạc sĩ.

TP: Lãnh đạo P. ĐTSĐH, PGS. TS. Nguyễn Văn Quang

Phòng A.207

Thứ Bảy

18/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/ 02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU