LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

27/02

(Sáng)

08h30:  Gặp mặt viên chức Trạm Y tế nhân dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phòng: A.402

 

08h30:  Gặp mặt viên chức Trạm Y tế nhân dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phòng: A.402

 

09h30: Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thanh tra nội bộ, xây dựng thể chế nội bộ 2023.

Phòng: A.207

 

11h00: Nghe Phòng TCCB báo cáo về Dự thảo Quy chế đánh gía, viên chức, người lao động của trường.

Phòng: A.207

 

 

08h30:  Gặp mặt viên chức Trạm Y tế nhân dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phòng: A.402

 

09h30: Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thanh tra nội bộ, xây dựng thể chế nội bộ 2023.

Phòng: A.207

11h00: Nghe Phòng TCCB báo cáo về Dự thảo Quy chế đánh gía, viên chức, người lao động của trường.

Phòng: A.207

08h30:  Gặp mặt viên chức Trạm Y tế nhân dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phòng: A.402

 

09h30: Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thanh tra nội bộ, xây dựng thể chế nội bộ 2023.

Phòng: A.207

11h00: Nghe Phòng TCCB báo cáo về Dự thảo Quy chế đánh gía, viên chức, người lao động của trường.

Phòng: A.207

08h30:  Gặp mặt viên chức Trạm Y tế nhân dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phòng: A.402

 

09h30: Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thanh tra nội bộ, xây dựng thể chế nội bộ 2023.

Phòng: A.207

11h00: Nghe Phòng TCCB báo cáo về Dự thảo Quy chế đánh gía, viên chức, người lao động của trường.

Phòng: A.207

08h30:  Gặp mặt viên chức Trạm Y tế nhân dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

TP: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng Phòng: TCCB, HCTH, toàn bộ viên chức Trạm Y tế

Phòng: A.402

 

09h30: Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thanh tra nội bộ, xây dựng thể chế nội bộ 2023.

TP: Phòng Thanh tra, Trưởng phòng: HCTH, TCCB.

Phòng: A.207

11h00: BGH nghe Phòng TCCB báo cáo về Dự thảo Quy chế đánh gía, viên chức, người lao động của trường.

Phòng: A.207

 

 

Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Trạm Y tế (E102)

 

 

CHIỀU

 

14h00: Họp với lãnh đạo Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Phòng A.211

13h30: Chủ trì Hướng dẫn trả lời phỏng vấn.

Phòng A.401

 

 

 

14h00: Họp với lãnh đạo Phòng TCCB.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng phòng: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, đ/c Nguyễn Thanh Sơn - BTV QLDA

Phòng A.207

14h00: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Tp: Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật

Phòng A.211

13h30-14h00: Hướng dẫn trả lời phỏng vấn online cho sinh viên

Phòng A.401

14h30-15h00: Hướng dẫn trả lời phỏng vấn online cho giảng viên, chuyên viên của Trường

Phòng A.401

15h30-16h00: Hướng dẫn trả lời phỏng vấn online cho cựu sinh viên

Phòng A.401

15h30-16h00: Hướng dẫn trả lời phỏng vấn online cho người sử dụng lao động.

Phòng A.401

Thứ Ba

28/02

(Sáng)

08h30: Làm việc với lãnh đạo Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội.

Phòng A.211

 

 

09h30: Demo phần mềm phục vụ tuyển sinh cao học.

Phòng: A.402

 

 

 

08h30: Họp với trưởng Bộ môn các môn giảng dạy Chương trình LKĐT Arizona học kỳ II năm học 2022-2023.

Phòng A.207

 

09h30: Demo phần mềm phục vụ tuyển sinh cao học.

Phòng: A.402

 

 

08h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.402

 

09h30: Demo phần mềm phục vụ tuyển sinh cao học.

Phòng: A.402

11h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Phòng HCTH.

Phòng: A.207

 

 

08h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng: A.402

 

08h30: Họp với trưởng Bộ môn các môn giảng dạy Chương trình LKĐT Arizona học kỳ II năm học 2022-2023.

TP: Trưởng Bộ môn các môn giảng dạy Chương trình LKĐT Arizona học kỳ II năm học 2022-2023.

Phòng A.207

 

09h30: Demo phần mềm phục vụ tuyển sinh cao học.

TP: TTCNTT, Phòng ĐTSĐH, TCKT, đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng ĐTĐH.

Phòng: A.402

08h30: Làm việc với lãnh đạo Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội.

TP: Đ/c Trần Ngọc Định - TP TCCB, đ/c Tạ Thị Thu Hiền - chuyên viên Phòng TCCB.

Phòng A.211

11h00: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Phòng HCTH. TP. Toàn thể Phòng HCTH.

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

trực tuyến Phòng A.207

15h00: Họp rà soát phục vụ Đoàn ĐGN.

Phòng A.402

16h00: Họp Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

Phòng A.401

 

14h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

trực tuyến Phòng A.207

15h00: Họp rà soát phục vụ Đoàn ĐGN.

Phòng A.402

16h00: Chủ trì họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023

Phòng: A.207

14h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

trực tuyến Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Phòng: A.401

15h00: Họp rà soát phục vụ Đoàn ĐGN.

Phòng A.402

16h00: Họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023

Phòng: A.207

 

14h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

trực tuyến Phòng A.207

15h00: Họp rà soát phục vụ Đoàn ĐGN.

Phòng A.402

 

 

14h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

trực tuyến Phòng A.207

15h00: Họp rà soát phục vụ Đoàn ĐGN.

Phòng A.402

 

 

14h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TP: Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên UB kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, BGH, đại diện cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo Phòng Thanh tra, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịc Hội cựu chiến binh.

trực tuyến Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

(phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A.401

 

15h00: Họp rà soát phục vụ Đoàn ĐGN.

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.402

16h00: Họp Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

TP: Đ/c Trần Kim Liễu - TP HCTH và Đ/c Hoàng Ly Anh - Q. Tp QLKH&TSTC.

Phòng A.401

16h00: Chủ trì họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023

Phòng: A.207

Thứ Tư

01/03

(Sáng)

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

 

Từ 01-05/3/2023  Đoàn Đánh giá ngoài vào làm việc tại Trường

CHIỀU

 

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

15h30: Tiếp xã giao GS. Masako Marakami - Giám đốc Trung tâm trao đổi pháp luật Châu Á – CALE, Đại học Nagoya Nhật Bản.

Phòng A.211

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn

15h30: Tiếp xã giao GS. Masako Marakami - Giám đốc Trung tâm trao đổi pháp luật Châu Á – CALE, Đại học Nagoya Nhật Bản.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Trung tâm Luật Nhật Bản

Phòng A.211

Thứ Năm

02/03

(Sáng)

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

10h00: Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022

Trụ sở kiếm toán Nhà nước

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

 10h00: Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022

TP: Trưởng Phòng TCKT

Trụ sở kiếm toán Nhà nước

CHIỀU

 

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

14h00: Họp triển khai kế hoạch làm việc với kiểm toán nhà nước.

Phòng A.207

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

14h00: Họp triển khai kế hoạch làm việc với kiểm toán nhà nước.

Phòng A.207

 

14h00: Họp triển khai kế hoạch làm việc với kiểm toán nhà nước.

TP: Trưởng phòng: TCCB, HCTH, TCKT, QT, CNTT, QLKH&TSTC, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, Thanh tra, Thư viện, Tư vấn pháp luật, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

03/03

(Sáng)

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

09h00: Chủ trì Họp bàn kế hoạch tổ chức ASEAN MOOT COURT

Phòng A.207

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

09h00: Chủ trì Họp bàn kế hoạch tổ chức ASEAN MOOT COURT

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV, HTQT, Khoa Pháp luật TMQT, Khoa PLQT

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

 

Thứ Bảy

04/03

(Sáng)

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

09h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài

 

Chủ Nhật

05/ 03

(Sáng)

08h30: Bế mạc Khảo sát Đoàn ĐGN.

Phòng A.403

08h30: Bế mạc Khảo sát Đoàn ĐGN.

Phòng A.403

08h30: Bế mạc Khảo sát Đoàn ĐGN.

Phòng A.403

08h30: Bế mạc Khảo sát Đoàn ĐGN.

Phòng A.403

08h30: Bế mạc Khảo sát Đoàn ĐGN.

Phòng A.403

08h30: Bế mạc Khảo sát Đoàn ĐGN.

TP: Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị; Các thành viên Hội đồng Tự đánh giá và ban thư ký 4 CTĐ; Đại diện cán bộ, giảng viên, Đại diện sinh viên của các CTĐT được đánh giá; Lãnh đạo và đại diện giảng viên của Phân hiệu (trực tuyến).

Phòng A.403

 

CHIỀU