LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

06/03

(Sáng)

09h00: Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật viên chức, người lao động tháng 1,2,3

Hội trường A.403

 

09h00: Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật viên chức, người lao động tháng 1,2,3

Hội trường A.403

 

09h00: Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật viên chức, người lao động tháng 1,2,3

Hội trường A.403

 

09h00: Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật viên chức, người lao động tháng 1,2,3

Hội trường A.403

 

08h00: Demo lần 2 phần mềm tuyển sinh sau đại học 2023.

Phòng: A.402

 

09h00: Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật viên chức, người lao động tháng 1,2,3

Hội trường A.403

 

08h00: Demo lần 2 phần mềm tuyển sinh sau đại học 2023.

TP: Trung tâm CNTT, Phòng ĐTSĐH, Phòng TCKT, Phòng Thanh tra. TTCNTT, Phòng ĐT SĐH chuẩn bị các nội dung liên quan.

Phòng: A.402

 

 

09h00: Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước TP: lãnh đạo Phòng TCKT; TP: TCCB, HCTH, QT, Thanh tra

Phòng: A.207

 

09h00: Dự Buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật viên chức, người lao động tháng 1,2,3

TP: Thường vụ công đoàn, toàn thể viên chức và người lao động nữ

Hội trường A.403

CHIỀU

 

15h00: Nghe báo cáo tổ chức Hội thảo Góp ý luật Đất đai.

Phòng: A.207

14:00: Tham dự cuộc làm việc nhằm trao đổi về việc triển khai Kế hoạch 2023 CTHT 3 năm Đối thoại nhà nước pháp quyền

Bộ Tư Pháp

16:00: Họp Ban xây dựng CTĐT thạc sĩ ngành Luật

Phòng: A.211

14h00: Chủ trì Họp về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Phòng: A.402

 

 

15h00: Nghe báo cáo tổ chức Hội thảo Góp ý luật Đất đai.

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì Họp về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dụ đại học.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.402

 

14:00: Tham dự cuộc làm việc nhằm trao đổi về việc triển khai Kế hoạch 2023 CTHT 3 năm Đối thoại nhà nước pháp quyền

Bộ Tư Pháp

 

15h00: Nghe báo cáo tổ chức Hội thảo Góp ý luật Đất đai.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

16:00: Họp Ban xây dựng CTĐT thạc sĩ ngành Luật

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.211

Thứ Ba

07/03

(Sáng)

8h00: Hội nghị "Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phòng A.402

8h00: Hội nghị "Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phòng A.402

8h00: Hội nghị "Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phòng A.402

8h00: Hội nghị "Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phòng A.402

8h00: Hội nghị "Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phòng A.402

08h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Phòng HCTH.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp về chỉnh lý tài liệu

Phòng A.207

 

 

8h00: Hội nghị "Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

TP: Ủy viên BCH Đảng bộ, Cấp ủy các chi bộ, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội

Phòng A.402

 

08h30: Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 Phòng HCTH. TP. Toàn thể Phòng HCTH.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp về chỉnh lý tài liệu

TP: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Phòng HCTH

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Họp về kết quả báo cáo 02 đề tài NCKH cấp TP Hà Nội.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

14h00: Họp về kết quả báo cáo 02 đề tài NCKH cấp TP Hà Nội.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

14h00: Họp về kết quả báo cáo 02 đề tài NCKH cấp TP Hà Nội.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

14h00: Họp về kết quả báo cáo 02 đề tài NCKH cấp TP Hà Nội.

TP: Thư ký đề tài và đ/c Nguyễn Thị Thúy (TTVPL)

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Trường.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

08/03

(Sáng)

 

08h30: Nghe báo cáo về hoàn thiện Đề tài khoa học cấp Bộ.

Phòng A.207

08h30: Tiếp đón và trao quà cho giảng viên, đối tác Đức trong khuôn khổ Khóa học mùa Xuân.

Phòng: A.211

 

08h30: Nghe báo cáo về hoàn thiện Đề tài khoa học cấp Bộ.

Phòng A.207

 

09h40: Họp triển khai thu học phí kỳ 2 năm học 2022-2023.

Phòng A.207

 

 

08h30: Nghe báo cáo về hoàn thiện Đề tài khoa học cấp Bộ.

Phòng A.207

 

08h30: Nghe báo cáo về hoàn thiện Đề tài khoa học cấp Bộ.

TP: Thư ký Đề tài và lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC

Phòng A.207

 

 

08h30: Tiếp đón và trao quà cho giảng viên, đối tác Đức trong khuôn khổ Khóa học mùa Xuân.

TP: Trưởng phòng HTQT, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức, Chuyên viên phụ trách, Ông Axel Blaschke, Giáo sư Michael Jaensch, ông Alexander Tischbirek,  Bà Trần Hồng Hạnh

Phòng: A.211

 

08h30: Bài giảng trong khuôn khổ Khóa học mùa xuân từ hai giảng viên Đức và Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: ng Axel Blaschke, Giáo sư Michael Jaensch, ông Alexander Tischbirek,  Bà Trần Hồng Hạnh, 10 sinh viên Đức, ông Trần Ngọc Định, Trưởng phòng HTQT, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức, Chuyên viên phụ trách, 10 sinh viên đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật – ĐHQG HN

Phòng: A.402

 

09h40: Họp triển khai thu học phí kỳ 2 năm học 2022-2023.

TP:  Lãnh đạo và chuyên viên phòng CNTT, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV,TCKT.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

16h30: Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Pháp luật môi trường trong kinh doanh”

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Hội đồng hủy phôi bằng.

Phòng A.207

 

13h30: Họp về phương án thanh toán trực tuyến phục vụ tuyển sinh.

Phòng A.402

14h00: Hội đồng 2 đề tài ứng dụng của Trung tâm thư viện.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng hủy phôi bằng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

13h30: Họp về phương án thanh toán trực tuyến phục vụ tuyển sinh.

TP: Phòng TCKt và Trung tâm CNNTT

Phòng A.402

 

16h30: Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Pháp luật môi trường trong kinh doanh”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Năm

09/03

(Sáng)

08h00: Hội thảo “Góp ý luật đất đai (sửa đổi).

Phòng A.403

08h00: Chủ trì Hội thảo “Góp ý luật đất đai (sửa đổi).

Phòng A.403

08h00: Hội thảo “Góp ý luật đất đai (sửa đổi).

Phòng A.403

08h00: Chủ trì Hội thảo “Góp ý luật đất đai (sửa đổi).

Phòng A.403

08h00: Dự Hội thảo “Góp ý luật đất đai (sửa đổi).

Phòng A.403

09h30: Chủ trì Họp triển khai công việc tích hợp thu phí online TS  SDH với ngân hàng BIDV

Phòng A.207

08h00: Dự Hội thảo “Góp ý luật đất đai (sửa đổi).

TP: lãnh đạo các Khoa chuyên môn; Trưởng các Phòng chức năng (trưởng vắn cử Phó đi thay), giảng viên đăng ký của Khoa PLKT; 50 sinh viên lớp CLC;BCH Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên, Lãnh đạo và giảng viên Phân hiệu (dự trực tuyến)

Phòng A.403

 

09h30: Chủ trì Họp triển khai công việc tích hợp thu phí online TS  SDH với ngân hàng BIDV.

TP: đại diện lãnh đạo TTCNTT, ngân hàng BIDV, đội ngũ phát triển phần mềm Học viện Bưu chính viễn thông.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

14h00: Đi công tác tại Phân hiệu Đắk lắk

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo phòng ĐTĐH.

Phòng: A.207

 

15h30: : Làm việc với lãnh đạo phòng CTSV

Phòng: A.207

[hoãn] 14h00:  Chủ trì Workshop về đề xuất sách xuất bản quốc tế với GS. Andrew Mitchel.

Phòng: A.207

 

 

[hoãn] 14h00:  Workshop về đề xuất sách xuất bản quốc tế với GS. Andrew Mitchel.

TP. Theo triệu tập.

Phòng: A.207

 

Thứ Sáu

10/03

(Sáng)

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh vầ Cần Thơ đến hết ngày 14/3/2022

09h00: Chủ trì Họp chuẩn bị Kế hoạch tổ chức 5 năm thành lập Phân hiệu.

Phân hiệu

 

8:00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường A Bộ Tư pháp

Đi công tác Phân hiệu Đắk Lắk

09h00: Họp chuẩn bị Kế hoạch tổ chức 5 năm thành lập Phân hiệu.

TP: Lãnh đạo Phân hiệu, cán bộ chủ chốt của Phân hiệu

Trưởng phòng: TCKT, TCCB, HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, QLKH&TSTC, CTSV, ĐTN (trực tuyến tại A.207)

Phân hiệu

 

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì Họp phụ huynh K45 Arizona.

Phòng: A.402

14h00:  Làm việc với lãnh đạo phòng TCKT

Phòng: A.207

 

15h30:  Làm việc với lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.207

 

14h00: Họp phụ huynh K45 Arizona.

TP: Ban điều hành CTLK Arizona

Phòng: A.402

Thứ Bảy

11/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/ 03

(Sáng)

 

Đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

CHIỀU