(Từ ngày: 13/03/2023 đến ngày 19/3/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

13/3

(Sáng)

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

08h30: Họp rà soát phần mềm tuyển sinh SĐH

Phòng A.402

08h00:  Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường A, BTP

 

08h30: Chủ trì họp rà soát phần mềm tuyển sinh SĐH

Phòng A.402

08h30: Họp rà soát phần mềm tuyển sinh SĐH

TP: Trung tâm CNTT, Phòng ĐTSĐH, Phòng TCKT, Phòng Thanh tra,

Phòng A.402

CHIỀU

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

14h00: Họp hoàn thiện Chuẩn CTĐTĐH.

Phòng A.402

14h00: (Hoãn) Họp với lãnh đạo Phòng ĐTĐH.

Phòng A.207

 

14h00: Họp với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.207

 

14h45: Họp với lãnh đạo Khoa PLHS.

Phòng A.207

14h00: Họp hoàn thiện Chuẩn CTĐTĐH.

Phòng A.402

14h00: Họp hoàn thiện Chuẩn CTĐTĐH.

TP: Ban dự thảo Chuẩn CTĐTĐH

Phòng A.402

Thứ Ba

14/3

(Sáng)

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

09h00: Họp về tổ chức Hội thảo quốc tế về đào tạo Tiếng Anh.

Phòng A.211

08h30: Họp với lãnh đạo Phòng CTSV.

Phòng A.207

 

09h30: Họp với Bí thư, Ban Chấp hành Đoàn TN CSHCM

Phòng A.207

 

10h30: Họp với lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng A.2107

08h30: (Hoãn) Họp công tác quản lý khoa học

Phòng A.402

08h30: Rà soát lần cuối PM xét tuyển SĐH.

Phòng A.402

08h30: (Hoãn) Họp công tác quản lý khoa học

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng QLKH&TSTC

Phòng A.402

 

08h30: Rà soát lần cuối PM xét tuyển SĐH.

TP: CNTT, Phòng ĐTSĐH, Phòng Thanh tra, Phòng TCKT

Phòng A.402

 

09h00: Họp về tổ chức Hội thảo quốc tế về đào tạo Tiếng Anh.

TP: Trưởng Khoa NNPL , HTQT, Trưởng Bộ môn Tiếng Anh pháp lý và chuyên viên Phòng HTQT

Phòng A.211

CHIỀU

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

Khảo sát các cơ sở đào tạo luật tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 14/3

 

15h00: (Hoãn) Họp với lãnh đạo Khoa PLDS.

Phòng A.207

16h00: (Hoãn) Họp với lãnh đạo Khoa LLCT.

Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

15/3

(Sáng)

 

 

09h00: Họp với lãnh đạo Đại học Arizona

Phòng A.402

[hoãn] 09h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các Khoá 44,45,46 và 47.

Phòng A.211

[hoãn] 10h00: Họp với lãnh đạo Khoa PLDS.

Phòng A.211

[hoãn] 10h30: Họp với lãnh đạo Khoa LLCT.

Phòng A.211

08h30: Họp Ban soạn thảo sửa đổi nghị định 99/2019/NĐ-CP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h30: Họp triển khai công tác kiểm tra

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai công tác kiểm tra

TP: Đ/c Nguyễn Thu Thủy - PTP ĐTĐH, Đ/c Trương Đình Ninh – PTP TCCB

Phòng A.207

 

09h00: Họp với lãnh đạo Đại học Arizona

Tp: Ban điều hành chương trình Arizona

Phòng A.402

 

[hoãn] 09h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các Khoá 44,45,46 và 47.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.211

CHIỀU

 

16h45: Dự buổi làm việc giữa Bộ Trưởng Bộ Tư pháp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

14h00: Họp triển khai nhập dữ liệu, báo cáo trên hệ thống HEMIS.

Phòng A.207

14h00: Họp triển khai nhập dữ liệu, báo cáo trên hệ thống HEMIS.

Phòng A.207

14h00: Họp triển khai nhập dữ liệu, báo cáo trên hệ thống HEMIS.

Phòng A.207

14h00: Họp triển khai nhập dữ liệu, báo cáo trên hệ thống HEMIS.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng TCCB, HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, CNTT, QT, TT TTTV, TCKT, QLKH&TSTC.

Phòng A.207

Thứ Năm

16/3

(Sáng)

10h30: Họp về dự thảo kế hoạch chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

Phòng A.207

08h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

 

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học

Phòng A.207

 

09h30: Họp về Đề tài cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Trường ĐHLHN…”

Phòng A.207

 

10h30: Họp về dự thảo kế hoạch chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học

Phòng A.207

 

09h00: Hội nghị góp ý Chương trình đào tạo trình độ ThS ngành Luật

Phòng A. 402

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học

Phòng A.207

 

09h30: Họp về Đề tài cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Trường ĐHLHN…”

Phòng A.207

10h30: Họp về dự thảo kế hoạch chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ đại học

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00: Hội nghị góp ý Chương trình đào tạo trình độ ThS ngành Luật

TP: Hội đồng XD CTĐT ThS ngành Luật, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường, các GS, PGS và theo giấy mời

Phòng A. 402

 

09h30: Họp về Đề tài cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Trường ĐHLHN…”

TP: thư ký, các tác giả viết chuyên đề (thành viên trong Trường) và lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.207

 

10h30: Họp về dự thảo kế hoạch chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

TP: Lãnh đạo phòng HCTH, QT, CTSV, TCKT, TCCB, QLKH&TSTC, ĐTN, TTTV; HTQT, CNTT, Phân hiệu online; 

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

 

15h30: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

14h00: Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về công tác đào tạo.

Bộ Tư pháp

14h00: Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về công tác đào tạo.

Bộ Tư pháp

 

15h30: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2

Phòng A.207

14h00: (Hoãn) Tổ kiểm tra giám sát Công bố Quyết định kiểm tra giám sát năm 2023

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2023.

Phòng A.207

 

14h00: (Hoãn) Tổ kiểm tra giám sát Công bố Quyết định kiểm tra giám sát năm 2023

TP: Tổ kiểm tra, giám sát, đ/c Nguyễn Thu Thủy, đ/c Trương Đình Ninh, đại diện cấp ủy Chi bộ Khoa PLDS, Trạm Y tế, Phân hiệu.

Phòng A.207

15h00: Họp Hội đồng đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TVQL Dự án.

Phòng A.207

Thứ Sáu

17/3

(Sáng)

07h30: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

 10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

 

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

TP: Đ/c Trần Ngọc Định phụ trách Văn phòng Đảng ủy

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

08h30: Tọa đàm khoa học cấp khoa " Quyền dân sự về nhà ở và quyền sử dụng đất - kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam"

Phòng họp tầng 3 nhà F

 

CHIỀU

15:30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

15:30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

15:30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

15:30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

15:30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

15:30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt

TP: Trưởng các Bộ môn, Lãnh đạo các đơn vị.

Phòng A.402

Thứ Bảy

18/3

(Sáng)

           

 

CHIỀU

           

Chủ Nhật

19/3

(Sáng)

08h00: Chủ trì Ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phòng A.403

08h00: Chủ trì Ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phòng A.403

08h00: Chủ trì Ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phòng A.403

08h00: Chủ trì Ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phòng A.403

08h00: Chủ trì Ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phòng A.403

08h00: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Tp: BCH Đảng bộ, Cấp uỷ các chi bộ, Đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên ưu tú toàn trường.

Phòng A.403

 

CHIỀU