LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 01/05/2023 đến ngày 07/5/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

01/05

(Sáng)

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

CHIỀU

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

Thứ Ba

02/05

(Sáng)

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

CHIỀU

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

Thứ Tư

03/05

(Sáng)

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

CHIỀU

 

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

 Nghỉ Lễ 30/4, 01/5

Thứ Năm

04/05

(Sáng)

 

09h00: Họp chuẩn bị cho đợt Khảo sát sơ bộ.

Phòng: A.402

 

09h00: Họp chuẩn bị cho đợt Khảo sát sơ bộ.

Phòng: A.402

 

11h00: Nghe TTCNTT báo cáo tình hình mua phần mềm chống đạo văn.

Phòng A.207

09h00: Họp chuẩn bị cho đợt Khảo sát sơ bộ.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Giao ban CĐS

Phòng: A.207

 

11h00: Nghe TTCNTT báo cáo tình hình mua phần mềm chống đạo văn.

Phòng A.207

09h00: Họp chuẩn bị cho đợt Khảo sát sơ bộ.

TP: BGH, Hội đồng TDG CSGD chu kỳ 3 và trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

11h00: Nghe TTCNTT báo cáo tình hình mua phần mềm chống đạo văn

TP: Lãnh đạo TTCNTT, đại diện lãnh đạo Phòng SĐH, Tạp chí Luật học, Trung tâm Thông tin thư viện

Phòng A.207

CHIỀU

 

Giảng về luật biển cho sinh viên

 

14h00: Họp các nhóm Tự đánh giá nghe báo cáo về kết quả thu thập minh chứng còn thiếu.

Phòng A.402

14h00:  Họp nhóm nhiệm vụ đào tạo SHTT.

Phòng: A.207

14h00:  Họp nhóm nhiệm vụ đào tạo SHTT.

Phòng: A.207

Thứ Sáu

05/05

(Sáng)

09h00: Họp rà soát chuẩn bị nội dung Họp Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Trường.

Phòng A.207

09h00: Họp rà soát chuẩn bị nội dung Họp Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h30: Họp về triển khai chương trình Học giả ở Hoa Kỳ.

Phòng A.211

08h30:  Làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Phòng TCKT về công tác cán bộ

Phòng A.402

 

10h30:  (hoãn) Họp rà soát về công tác chuẩn bị Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023

Phòng A.402

08h00: Họp về triển khai chương trình Học giả ở Hoa Kỳ.

TP: Trưởng Phòng TCCB, Trưởng phòng HTQT, Trưởng các Khoa chuyên môn Luật.

Phòng A.211

 

08h30:  Làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Phòng TCKT về công tác cán bộ

TP: Trưởng Phòng TCCB

Phòng A.402

 

09h00: Họp rà soát chuẩn bị nội dung Họp Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Trường.

TP: Trưởng Phòng TCCB báo cáo

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng phòng QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TVQLDA.

Phòng A.207

 

10h30: ( hoãn) Họp rà soát về công tác chuẩn bị Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo phòng HCTH, khoa PLHCNN, khoa PLHS

Phòng A.402

 

CHIỀU

13h00: Tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định CSGD chu kỳ 3.

Phòng: A.402

13h00: Tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định CSGD chu kỳ 3.

Phòng: A.402

 

13h00: Tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định CSGD chu kỳ 3.

Phòng: A.402

 

13h00: Tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định CSGD chu kỳ 3.

Phòng: A.402

 

15h00: Tổng duyệt công tác đón thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm.

Phòng A.403

13h00: Tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định CSGD chu kỳ 3. TP: BGH, Hội đồng TDG CSGD chu kỳ 3 và nhóm thư ký, lãnh đạo các đơn vị.

Phòng: A.402

 

15h00: Tổng duyệt công tác đón thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm.

TP: Phòng ĐTĐH, Ban Thư ký, TTCNTT, Phòng QT, Phòng CTSV.

Phòng A.403

Thứ Bảy

06/04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/ 04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU