LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

08/05

(Sáng)

10h30: Chủ trì họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị LSDF 2023.

Phòng A.401

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

TP: Các đ/c trong Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị LSDF 2023.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo phòng HCTH, phòng TCKT, phòng HTQT, khoa PLHCNN, khoa PLHS, khoa PLQT, VLSS, TT CNTT, TT TTTV.

Phòng A.401

CHIỀU

 

14h00: Họp rà soát đón Đoàn khảo sát Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.402

14h00:  Họp rà soát đón Đoàn khảo sát Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.402

 

16h00: Họp giải quyết các kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát công tác vệ sinh y tế trường học năm 2023.

Phòng A.211

14h00:  Họp rà soát đón Đoàn khảo sát Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.402

 

14h00: Làm việc với TLĐLĐVN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

16h00: Nghe báo cáo dự kiến kế hoạch tập huấn Hè 2023.

Phòng A.207

14h00:  Họp rà soát đón Đoàn khảo sát Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

TP: BGH, Hội đồng TDG CSGD chu kỳ 3 và trưởng các đơn vị.

Phòng A.402

 

16h00: Nghe báo cáo dự kiến kế hoạch tập huấn Hè 2023.

TP: Thường vụ Công đoàn, Ban nữ công.

Phòng A.207

 

16h00: Họp giải quyết các kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát công tác vệ sinh y tế trường học năm 2023.

TP: Trường phòng Quản trị , trường phòng CTSV,  Trạm Y tế (Trạm y tế chuẩn bị)

Phòng A.211

Thứ Ba

09/05

(Sáng)

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

 

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

 

08h30: Làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá từ tiêu chuẩn 1 -5.

Phòng A.402

08h00: Hội đồng chuyên đề

Phòng A.207

 

09h30: Giao ban CĐS.

Phòng A.207

08h00: Hội đồng chuyên đề

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022.

Phòng tiếp khách

 

09h30: Giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

15h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

TP: Các đ/c trong Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Đảng uỷ.

TP: Các đ/c Đảng uỷ.

Phòng A.207

Thứ Tư

10/05

(Sáng)

 

08h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHLHN 2023

Phòng A.402

08h30: Làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá từ tiêu chuẩn 6 -10.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHLHN 2023

Phòng A.402

 

10h00: Làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá từ tiêu chuẩn 11 -15.

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHLHN 2023

Phòng A.402

 

9h30: Họp Chuyển đổi số

Phòng A.402

08h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHLHN 2023

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

9h30: Họp Chuyển đổi số

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

14h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

14h00: Làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá từ tiêu chuẩn 16 -20.

Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

11/05

(Sáng)

 

09h00: Buổi làm việc giải quyết các nội dung liên quan đến thanh lý hợp đồng gói thầu XL8.

Phòng A.207

08h30: Làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá từ tiêu chuẩn 21-25

Phòng A.401

08h00: Họp Hội đồng đánh giá xét chọn đề tài NCKH sinh viên 2023.

Phòng A.402

 

09h30: Họp UBKT Đảng uỷ Khối

 

 

08h00: Họp Hội đồng đánh giá xét chọn đề tài NCKH sinh viên 2023.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.402

 

09h00: Buổi làm việc giải quyết các nội dung liên quan đến thanh lý hợp đồng gói thầu XL8.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, đ/c Nguyễn Tiến Định, đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản trị, Chủ đầu tư, Tư vấn QLDA, Tư vấn giám sát, Đại diện pháp luật của Nhà thầu Công ty Cổ phần 36.55.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng Trường.

TP: Các đ/c trong Hội đồng Trường

Phòng A.402

Thứ Sáu

12/05

(Sáng)

 

08h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển dụng Viên chức 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển dụng Viên chức 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển dụng Viên chức 2022.

Phòng A.207

08h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

  • Trao quyết định công tác cán bộ.
  • Báo cáo công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tậm tháng 5.
  • Rà soát Kế hoạch đón đoàn khảo sát chính thức CLCSGD chu kỳ 3

TP: Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, phó Bộ môn; Hội đồng tự đánh giá chu kỳ 3 và các nhóm viết báo cáo đánh giá.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển dụng Viên chức 2022.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Phòng A.402

14h00: Làm việc với Cục trưởng Cục THADS TP. Hồ Chí Minh.

Phòng A.207

16h00: Hội đồng duyệt đề cương giáo trình.

Phòng A.401

 

14h00: Làm việc với Cục trưởng Cụ THADS TP. Hồ Chí Minh.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, đ/c Nguyễn Tiến Định, đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản trị, đaị diện đơn vị TVQLDA.

Phòng A.207

Thứ Bảy

13/05

(Sáng)

08h00: Sinh hoạt chuyên đề với 2 chi bộ sinh viên chủ đề Biển đảo quê hương

Phòng A.403

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/ 05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU