LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 15/05/2023 đến ngày 21/5/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

15/05

(Sáng)

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

10h00: Lễ khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

10h00: Lễ khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

10h00: Lễ khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

10h00: Lễ khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

TP: Lãnh đạo các Khoa, Phòng.

Phòng A.401

 

10h00: Lễ khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

TP: Lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và lãnh đạo các bộ môn thuộc khoa (lãnh đạo các cấp của Phân hiệu dự online); Thành viên Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký tự đánh giá; Đại diện giảng viên và chuyên viên: Mỗi khoa cử 05 đại diện giảng viên và các trợ lý khoa. Các chuyên viên có liên quan đến công tác tự đánh giá của các phòng thuộc Trường. (Đại diện giảng viên và chuyên viên của Phân hiệu dự online); Đại diện sinh viên, học viên: Phòng CTSV triệu tập cán bộ lớp của các lớp chính quy. (Đại diện sinh viên của Phân hiệu dự online); Phòng ĐTSĐH triệu tập các cán bộ lớp cao học và nghiên cứu sinh và theo Giấy mời.

Lưu ý: Mặc đồng phục của Trường, sơ mi trắng, cà vạt/nơ.

Phòng A.403

CHIỀU

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

14h00: Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Phòng họp số 1, Bộ Tư pháp

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Thứ Ba

16/05

(Sáng)

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

09h30: Chủ trì tiếp và làm việc với Bà Michelle Mei, Đại học Monash, Australia và đồng nghiệp để trao đổi về chương trình tiến sĩ thuộc Đề án 89 và thảo luận khả năng hợp tác giữa hai Trường trong thời gian tới.

Phòng: A.211

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

L08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

09h30: Tiếp và làm việc với Bà Michelle Mei, Đại học Monash, Australia và đồng nghiệp để trao đổi về chương trình tiến sĩ thuộc Đề án 89 và thảo luận khả năng hợp tác giữa hai Trường trong thời gian tới.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, TCCB, ĐTSĐH

Phòng: A.211

CHIỀU

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

14h30: Chủ trì làm việc với chuyên gia Hoa Kỳ tại Trường Đại học Luật Hà Nội,

Phòng: A.207

 

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

14h30: làm việc với chuyên gia Hoa Kỳ tại Trường Đại học Luật Hà Nội,

TP: Chuyên gia Hoa Kỳ, Trưởng phòng HTQT, Trưởng khoa NNPL

Phòng: A.207

Thứ Tư

17/05

(Sáng)

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

08h00: Họp hội đồng bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

Phòng A.207

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

09h00: Tiếp xã giao chia tay giảng viên ĐH Arizona.

Phòng A.211

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

08h00: Họp hội đồng bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp xã giao chia tay giảng viên ĐH Arizona.

TP:Ban Điều hành CTLK Arizona

Phòng A.211

CHIỀU

 

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Thứ Năm

18/0

(Sáng)

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

09h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phòng A.207

10h00: Họp chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.211

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

09h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phòng A.207

10h00: Họp chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.211

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

09h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phòng A.207

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

09h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phòng A.207

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

09h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TP: Đảng ủy, BGH, Thường trực Hội đồng Trường; Trưởng các đơn vị chuyên môn: Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; toàn thể viên chức, NLD Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí; trưởng 12 nhóm nghiên cứu. 

Phòng A.207

CHIỀU

 

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

14h00: ( hoãn) Họp hội đồng bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

Phòng A.207

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

14h00: (hoãn) Họp hội đồng bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

Thứ Sáu

19/05

(Sáng)

08h00: Họp tại thành ủy Hà Nội.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

08h00: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

 

CHIỀU

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

16h00:  Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

16h00:  Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

16h00:  Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

16h00:  Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

Phòng A.403

13h30: Làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

16h00:  Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 3.

TP: Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị; Các thành viên Hội đồng Tự đánh giá và Ban thư ký; Đại diện cán bộ, giảng viên; toàn thể viên chức, người lao động; Đại diện sinh viên, học viên cao học theo triệu tập; Lãnh đạo và đại diện giảng viên của Phân hiệu (dự trực tuyến) và theo Giấy mời

Phòng A.403

Thứ Bảy

20/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/ 05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU