LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 22/05/2023 đến ngày 28/5/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

22/05

(Sáng)

Đi Công tác tại phân hiệu.đến hết ngày 23/5/2023

09h00: Họp với các nhà thầu

Phòng: A.207

08h30: Chủ trì họp Hội đồng nâng lương thường xuyên.

Phòng: A.401

 

Đi Công tác tại phân hiệu.đến hết ngày 22/5/2023

08h00: Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

09h00: Họp với các nhà thầu

TP: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA)

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

15h00: Tiếp đón ông Clauspeter Hill, Viện KAS

 Phòng: A.211

 

 

 

 

15h00: Tiếp đón ông Clauspeter Hill, Viện KAS

TP: Ban Giám hiệu , Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức, Chuyên viên phụ trách

 Phòng: A.211

 

15h20: buổi nói chuyện chủ đề: “Hệ thống Luật nói chung và Hiến pháp Đức nói riêng” Ngôn ngữ: Tiếng Đức, Tiếng Việt

TP: Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức Khoảng 70 sinh viên Lớp tiếng Đức và sinh viên Chất lượng cao, Chuyên viên phụ trách

Phòng: A.402

Thứ Ba

23/05

(Sáng)

 

07h30: Dự Lễ trao Quyết định về công tác cán bộ.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Phòng A.401

08h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Phòng A.401

09h00: Chủ trì Lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên K44 học tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản.

Phòng: A.402

 

 

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Phòng A.401

 

10h30:  Giao ban CĐS.

Phòng: A.401

 

11h00: Chạy giả lập phần mềm XTS.

Phòng: A.401

 

08h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.401

09h00: Lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên K44 học tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, ĐTĐH

Phòng: A.402

10h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.401

11h000:  Chạy giả lập phần mềm XTS.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TTCNTT

Phòng: A.401

 

BVLATS cấp trường A.207

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình.

Phòng: A.401

14h00: Làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng và tổ chức thi vòng 1

Phòng: A.207

 

15h00: Họp thương thảo hợp đồng với nhà thầu PM QLĐT và E-Office.

Phòng: A.207

14h00: Làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng và tổ chức thi vòng 1

TP: TP TCCB Tổ giúp việc HĐTD Trưởng các đơn vị: TTCNTT, HCTH, QT, CTSV

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

15h00: Họp thương thảo hợp đồng với nhà thầu PM QLĐT và E-Office.

TP: Lãnh đạo TTCNTT, Phòng QT, Phòng TCKT.

Phòng: A.207

Thứ Tư

24/05

(Sáng)

 

 

10h00: Dự họp chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế.

Phòng A.401

 

 

 

08h30: Họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Tư pháp

08h30: Họp nhóm Nhiệm vụ đào tạo SHTT.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp nhóm thực hiện Đề tài Luật Công đoàn.

Phòng: A.207

 

08h30: Họp nhóm Nhiệm vụ đào tạo SHTT.

 TP. Nhóm thực hiện nhiệm vụ đào tạo SHTT.

Phòng: A.207

08h30: Họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.211

10h00: Họp nhóm thực hiện Đề tài Luật Công đoàn.

TP: Nhóm thực hiện đề tài Luật CĐ

Phòng: A.207

 

Khoa PLTMQT Hội thảo A.402

CHIỀU

 

 

 

14h00: Họp về phần mềm Tạp chí Luật học.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45,46

Phòng: A.401

 

15h30: Họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023.

Phòng A.401

 

 

14h00: Họp về phần mềm Tạp chí Luật học.

TP: lãnh đạo Tạp chí Luật học, đại diện lãnh đạo Phòng QLKH &TSTC, đại diện Trung tâm CNTT, BTV, chuyên viên bộ phận Tạp chí

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45,46 TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Phòng CTSV; Phân hiệu dự Họp trực tuyến

Phòng: A.401

15h30: Họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&;TSTC, K.PLHCNN, K.PLHS, VLSS,

P.HCTH, Đoàn Thanh niên, TTTTTV, TTCNTT và các chuyên viên chuyên quản P.QLKH&TSTC

Phòng A.401

Thứ Năm

25/05

(Sáng)

08h00: Dự Lễ Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Phòng: A. 402

08h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp

 

11h30: Chủ trì Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Dự Lễ Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Phòng: A. 402

 

09h30: Chủ trì tiếp và làm việc với Bà Đại sứ Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt nam và đồng nghiệp để trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng: A. 211

 

10h00: Họp với Cty 36.55 và Ngân hàng.

Phòng: A.207

 

11h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

08h00: Dự Lễ Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Phòng: A. 402

 

09h30:  Tiếp và làm việc với Bà Đại sứ Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt nam và đồng nghiệp để trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Đại sứ quán Hàn Quốc tài Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng: A. 211


 

 

08h00: Dự Lễ Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Phòng: A. 402

 

09h30: Triển khai nhiệm vụ của Ban coi thi kỳ thi tuyển dụng.

Phòng A.402

[hoãn] 10h30: Họp chi bộ Trung tâm thông tin thư viện

 

11h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Dự Lễ Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

TP: Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo A03 Bộ Công an; Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường; Bam Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị (có vị trí tuyển dụng) và các tổ chức đoàn thể Nhà trường; Các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Tổ Thư ký giúp việc; Ban Giám sát; Ban coi thi; Toàn thể thí sinh dự thi Vòng 1, Kỳ thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Phòng: A. 402

8h30: Họp ban tổ chức Hội thảo E-Learning

Phòng A.401

 

 

09h30:Tiếp và làm việc với Bà Đại sứ Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt nam và đồng nghiệp để trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Trưởng Phòng HTQT, trưởng Khoa PLKT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, QLKH&TSTC

Phòng: A. 211

 

09h30: Triển khai nhiệm vụ của Ban coi thi kỳ thi tuyển dụng.

Phòng A.402

 

10h00: Họp với Cty 36.55 và Ngân hàng.

TP: TP Quản trị, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA)

Phòng: A.207

 

10h10:  Buổi nói chuyện của Bà Đại sứ quán Hàn Quốc tài Việt Nam với giảng viên, sinh viên

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng HTQT, CTSV; mỗi khoa chuyên môn cử 02 đại diện tham gia: Khoa PLHCNN, Khoa Pháp luật Hình sự, Khoa Pháp luật Dân sự, Khoa Pháp luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Quốc tế, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế, Khoa Ngoại ngữ Pháp lý; Viện Luật So sánh cử 01 người; mỗi phòng, ban cử 01 người tham gia; cử khoảng 300 sinh viên đang học tập tại Trường

Hội trường A.403

 

11h30: Chủ trì Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

CHIỀU

 

08h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì họp HĐ tuyển sinh cao học.

Phòng: A. 207

15h30: Chủ trì Họp HĐ tuyển sinh về công tác xét tuyển sớm.

Phòng: A. 207

14h00: Họp HĐ tuyển sinh cao học.

Phòng: A. 207

15h30: Họp HĐ tuyển sinh về công tác xét tuyển sớm.

Phòng: A. 207

14h00: Họp HĐ tuyển sinh cao học.

Phòng: A. 207

 

15h30: Họp HĐ tuyển sinh về công tác xét tuyển sớm.

Phòng: A. 207

 

14h00: họp HĐ tuyển sinh cao học.

TP: theo Quyết định

Phòng: A. 207

 

15h30: Họp HĐ tuyển sinh về công tác xét tuyển sớm.

TP: theo Quyết định (Phòng ĐTĐH chuẩn bị)

Phòng: A. 207

Thứ Sáu

26/05

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị tại Thành ủy Hà Nội

09h30: Họp Ban Tổ chức Asean Moot.

Phòng A.401

06h00: Chủ trì Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022.

Phòng A.207

 

07h00: Giám sát chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2022

10h00: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Akron, Hoa Kỳ.

Phòng A.402

06h00: Chủ trì Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022.

Phòng A.207

 

10h00: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Akron, Hoa Kỳ.

Phòng A.402

06h00: Chủ trì Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022.

Phòng A.207

 

07h00: Trưởng Ban coi thi tuyển dụng viên chức năm 2022

07h00: Tổ chức thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

09h30: Họp Ban Tổ chức Asean Moot.

TP: Theo triệu tập

Phòng A.401

 

10h00: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Akron, Hoa Kỳ.

TP: Đại diện lãnh đạo P. HTQT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P. QLKH& TSTC, 

Phòng A.402

 

CHIỀU

13h30: Khai mạc diễn đàn Luật học và phát triển năm 2023.

Phòng A.402

 

14h30:  Toạ đàm quốc tế: “Chính sách và kinh nghiệm công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus”

Phòng A.402

13h30: Chủ trì khai mạc diễn đàn Luật học và phát triển năm 2023.

Phòng A.402

13h30: Khai mạc diễn đàn Luật học và phát triển năm 2023.

Phòng A.402

 

14h30:  Toạ đàm quốc tế: “Chính sách và kinh nghiệm công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus”

Phòng A.402

13h30: Khai mạc diễn đàn Luật học và phát triển năm 2023.

Phòng A.402

14h30:  Chủ trì Toạ đàm quốc tế: “Chính sách và kinh nghiệm công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus”

Phòng A.402

13h30: Khai mạc diễn đàn Luật học và phát triển năm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Ban Điều hành Diễn đàn; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị; Đại diện lãnh đạo các bộ môn; Trưởng các nhóm nghiên cứu; Các Giáo sư, Phó giáo sư; Đại diện Đoàn Thanh niên; Viên chức Phòng QLKH&TSTC; khách mời và các thành phần theo Kế hoạch.

Phòng A.402

14h30:  Toạ đàm quốc tế: “Chính sách và kinh nghiệm công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus”

Tp: Các nhóm nghiên cứu; Các chủ nhiệm đề tài ứng dụng trọng điểm về CBQT; đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, lãnh đạo Bộ môn và các giảng viên được cử; các giảng viên có bài công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus; nghiên cứu sinh, học viên cao học được cử; Ban tiếng học học thuật (CLB Sinh viên NCKH); khách mời và các thành phần theo Kế hoạch; Các giảng viên và sinh viên có quan tâm đến nội dung Tọa đàm

Phòng A.402

Thứ Bảy

27/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28/ 05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU