LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 29/05/2023 đến ngày 04/6/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

29/05

(Sáng)

08h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp với lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế về cuộc thi Asean Moot.

Phòng A.401

08h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

TP: Các đ/c trong Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng uỷ.

TP: Các đ/c Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

TP: theo Quyết định 

Phòng: A.207

 

09h30: Họp với lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế về cuộc thi Asean Moot.

TP: Lãnh đạo Khoa PLTMQT, Trưởng phòng: HTQT, HCTH, đ/c Nguyễn Hồng Yến, đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh – Khoa PLQT.

Phòng A.401

CHIỀU

14h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Phòng: A.402

 

14h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Hội thảo trọng điểm “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Phòng: A.402

13h45: Hội thảo trọng điểm “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

TP: Ban tổ chức Hội thảo, Các tác giả có báo cáo, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Trưởng các bộ môn; các Giáo sư; Khách mời và các thành phần theo Kế hoạch.

Phòng: A.402

Thứ Ba

30/05

(Sáng)

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng: A.402

 

08h00: Phát biểu khai mạc Hội thảo trọng điểm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng: A.402

 

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng: A.402

 

 

09h00:  Họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản.

Phòng: A.207

 

 

 

08h00:  Dự Hội thảo trọng điểm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng: A.402

 

08h00: Hội thảo trọng điểm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TP: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thảo, Các tác giả có báo cáo, Đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, Viện Luật So sánh, đại diện lãnh đạo bộ môn; Khách mời và các thành phần theo Kế hoạch.

Phòng: A.402

 

09h00:  Họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, ĐTĐH

Phòng: A.207

 

08h00: (Hoãn) Tập huấn thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

TP: toàn bộ viên chức, người lao động (Phân hiệu dự trực tuyến)

Hội trường: A.403

CHIỀU

 

14h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng: A.207

 

18h00: Dự Lễ Trao giải của Bộ trưởng BNG Nhật Bản cho Trung tâm nghiên cứu và đào tạo pháp luật Nhật Bản tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đại sứ quán Nhật Bản

14h00: Dự họp xây dựng Đề án "Ban hành chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại VN"

Bộ Tư pháp

 

18h00: Dự Lễ Trao giải của Bộ trưởng BNG Nhật Bản cho Trung tâm nghiên cứu và đào tạo pháp luật Nhật Bản tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đại sứ quán Nhật Bản

14h00: Nghe báo cáo một số nội dung về công tác đào tạo đại học.

Phòng A.401

 

14h00: Chủ trì Hội thảo cấp trường "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo ngành luật - chuyên ngành quản trị công"

 

Phòng: A.402

 

15h00: Họp rút kinh nghiệm công tác xét tuyển sớm 2023.

Phòng: A.401

 

16h00: Chủ trì họp chi bộ với Trung tâm Thông tin thư viện

Phòng: A.401

 

 

14h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng  QT,  đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TV QLDA

Phòng A.207

 

14h00: Nghe báo cáo một số nội dung về công tác đào tạo đại học.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng ĐTĐH, Lãnh đạo Khoa NNPL, Lãnh đạo Phòng CTSV. Phòng ĐTĐH báo cáo nội dung.

Phòng A.401

14h00: Hội thảo cấp trường "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo ngành luật - chuyên ngành quản trị công"

TP:Ban Giám hiệu, Ban tổ chức hội thảo, các tác giả có báo cáo, khách mời và các thành phần theo kế hoạch.

Phòng: A.402

 

15h00: Họp rút kinh nghiệm công tác xét tuyển sớm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TTCNTT, Ban thư ký tuyển sinh. Thường trực Ban thư ký TS chuẩn bị báo cáo.

Phòng: A.401

16h00: Họp chi bộ với Trung tâm Thông tin thư viện.

Phòng: A.401

 

18h00: Dự Lễ Trao giải của Bộ trưởng BNG Nhật Bản cho Trung tâm nghiên cứu và đào tạo pháp luật Nhật Bản tại Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: PGS. Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; PGS. Phan Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Triều Dương, Trưởng phòng Đào tạo đại học; Ths Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học; Ths. Phạm Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin

Đại sứ quán Nhật Bản

Thứ Tư

31/05

(Sáng)

[hoãn] 08h00: Họp về triển khai cuốn sách “Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.207

09h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu khoa học cấp cơ sở.

Phòng A.207

 

 

 

 

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học “Công bố kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên năm 2023.

Phòng: A.402

08h30: Làm việc tại tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

08h00: Hội thảo khoa học “Công bố kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên năm 2023.

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn; Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên, Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV,Phòng HCTH; Các giảng viên hướng dẫn các nhóm đề tài có báo cáo Hội thảo và các nhóm sinh viên có báo cáo Hội thảo; Các đơn vị còn lại theo Kế hoạch và giấy mời

Phòng: A.402

 

[hoãn] 08h00: Họp về triển khai cuốn sách Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Theo triệu tập

Phòng A.207

CHIỀU

 

13h30: Dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

Hội trường: A.403

 

13h30: Dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

Hội trường: A.403

 

13h30: Dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

Hội trường: A.403

13h30: Dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

Hội trường: A.403

 

16h00: Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên khóa 47.

Phòng: A.207

13h30: Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, Viện, Trung tâm bộ môn thuộc Trường; Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí; Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; Đoàn thanh niên, họi sinh viên; Sinh viên và giảng viên hướng dãn sinh viên đạt giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 và theo giấy mời.

Hội trường: A.403

 

16h00: Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên khóa 47.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Năm

01/6

(Sáng)

08h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu khoa học cấp cơ sở.

Phòng A.207

10h00: Họp rà soát chuẩn bị ký MOU với một số đối tác.

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai cung cấp thông tin triển khai Quyết định số 32/QĐ-TTg.

Phòng A.211

08h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.402

 

10h00: Họp rà soát chuẩn bị ký MOU với một số đối tác.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.402

08h30: Họp triển khai cung cấp thông tin triển khai Quyết định số 32/QĐ-TTg.

TP: Trưởng đơn vị: Viện Luật so sánh, Khoa PLQT; lãnh đạo  Khoa PLTMQT, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - PTP ĐTSĐH, TS. Hoàng Ly Anh - Q. TP QLKH&TSTC

Phòng A.211

 

10h00: Họp rà soát chuẩn bị ký MOU với một số đối tác.

TP: Trưởng đơn vị: HTQT, HCTH, TCKT, Trung tâm TVPL;  Đ/c Nguyễn Hiền Phương - PTP VLSS, đ/c Nguyễn Sơn Tùng - Bí thư ĐTN, đ/c Nguyễn Thị Phượng - PTP TCKT

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng A.205

15h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng TCKT và lãnh đạo Phòng Quản trị.

Phòng A.205

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng HTQT.

Phòng A.401

14h00:  Nghe Phòng ĐTĐH báo cáo triển khai kế hoạch cập nhật, rà soát các chương trình đào tạo.

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

Phòng: A.207

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng HTQT.

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.401

14h00:  Nghe Phòng ĐTĐH báo cáo triển khai kế hoạch cập nhật, rà soát các chương trình đào tạo.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng ĐTĐH, Phòng ĐBCLĐT&KT (Phòng ĐTĐH đề xuất thêm thành phần theo kế hoạch)

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Sáu

02/06

(Sáng)

 

08h00: Họp giao ban trực tuyến đầu tư công.

Phòng A.207

08h30: Họp với Vụ Giáo dục đại học về chuẩn CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.401

08h30: Họp với Vụ Giáo dục đại học về chuẩn CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.401

08h30: Họp với Vụ Giáo dục đại học về chuẩn CTĐT trình độ đại học.

TP: Ban chuyên môn ĐH

Phòng A.401

08h30: Hội thảo khoa học cấp Trường "E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học"

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban trực tuyến đầu tư công.

TP: Trưởng phòng QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TKCT

Phòng A.207

 

CHIỀU

16h00: Họp Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

Phòng A.402

14h00: Họp với Bộ trưởng về Đề án phát tiển nguồn nhân lực cán bộ tham mưu công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp

14h00: Họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng A.207

 

 

14h00: Chủ trì Họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng A.207

15h30Họp chuẩn bị lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy và VB2.

Phòng A.207

14h00: Họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

 

15h30Họp chuẩn bị lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy và VB2.

TP:  Trưởng phòng: Phòng ĐTĐH,  HCTH, CTSV, TCKT, CNTT, đại diện BCS các lớp được xét tốt nghiệp đợt này (Phòng CTSV thông báo)

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

TP: TP HCTH, đ/c Hoàng Ly Anh -Q.TP QLKH&TSTC

Phòng A.402

Thứ Bảy

03/06

(Sáng)

07h30: Sinh hoạt chuyên Đề Quí II của Ban chấp hành Đảng bộ và 02 Chi bộ sinh viên.

Hội trường: A.403

 

07h30: Sinh hoạt chuyên Đề Quí II của Ban chấp hành Đảng bộ và 02 Chi bộ sinh viên.

Hội trường: A.403

07h30: Sinh hoạt chuyên Đề Quí II của Ban chấp hành Đảng bộ và 02 Chi bộ sinh viên.

Hội trường: A.403

07h30: Sinh hoạt chuyên Đề Quí II của Ban chấp hành Đảng bộ và 02 Chi bộ sinh viên.

Hội trường: A.403

07h30: Sinh hoạt chuyên Đề Quí II của Ban chấp hành Đảng bộ và 02 Chi bộ sinh viên.

Diễn giả: GS.TS Hoàng Thế Liên

Nguyên Thứ trưởng BTP

Nguyên Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

TP: Ban chấp hành Đảng bộ; cấp ủy các chi bộ; toàn thể đảng viên Chi bộ SV số  1, số 2

Hội trường: A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/ 06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU