LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

05/06

(Sáng)

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị tháng 5.

Bộ Tư pháp

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị tháng 5.

Bộ Tư pháp

 

08h30: Chủ trì lễ bàn giao công tác trưởng phòng TCKT.

Phòng A.207

09h00: Họp rút kinh nghiệm công tác xét tuyển sớm 2023.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì lễ bàn giao công tác trưởng phòng TCKT.

TP: Trưởng Phòng TCCB; toàn thể viên chức, người lao động Phòng TCKT

Phòng A.207

09h00: Họp rút kinh nghiệm công tác xét tuyển sớm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TT CNTT, Ban thư ký tuyển sinh, thường trực ban thư ký tuyển sinh chuẩn bị báo cáo.

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh tại Vĩnh Phúc

14h00: Nghe báo cáo Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

Phòng A.207

14h00: Họp Ban xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành luật.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Phòng A.401

 

15h30: Họp triển khai Tập huấn về công tác chuyển đổi số của Trường ĐHLHN.

Phòng A.401

14h00: Nghe báo cáo Dự án cơ sở 2 Bắc Ninh.

TP: Trưởng phòng: QT, TCK; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT; Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành luật.

TP: Theo Quyết định, Trưởng Khoa chuyên môn, Trưởng Bộ môn thuộc Khoa

Phòng A.402

 

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

15h30: Họp triển khai tập huấn về công tác chuyển đổi số của Trường ĐHLHN.

TP: Trưởng phòng: TCCB, HCTH, QT, TCKT; Thường vụ Công đoàn Trường; Ban nữ công Trường, Đại diện Red Tour.

Phòng A.401

Thứ Ba

06/06

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị thông tin về tình hình trong nước - quốc tế của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Trường Đại học xây dựng

 

10h30:  Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 mở rộng.

Phòng A.207

08h30: Dự Hội nghị thông báo dự thảo báo cáo kiểm toán

Trụ sở kiểm toán

 

10h30:  Chủ trì họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 mở rộng.

Phòng A.207

08h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.211

 

10h30:  Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 mở rộng.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội nghị thông tin về tình hình trong nước – quốc tế của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Trường Đại học xây dựng

08h30: Nghe báo cáo thực trạng quản lý dữ liệu sinh viên, cựu sinh viên của Trường.

Phòng A.401

10h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 mở rộng.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội nghị thông tin về tình hình trong nước – quốc tế của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

TP: đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, và đ/c Nguyễn Sơn Tùng

Trường Đại học xây dựng

08h30: Nghe báo cáo thực trạng quản lý dữ liệu sinh viên, cựu sinh viên của Trường.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng CTS, ĐTĐH, Trung tâm CNTT (các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

Phòng A.401

10h30:  Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 mở rộng.

TP: HĐTDVC, Trưởng ban Giám sát, Trưởng ban Kiểm tra sát hạch, Tổ trưởng Tổ kiểm tra sát hạch, Tổ giúp việc HĐTD, tổ phục vụ vòng 2 kỳ thi, đ/c Nguyễn Văn Quang - TP HTQT, đ/c Phạm Văn Hạnh GĐ TTCNTT

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Làm việc với Chủ tịch Hội đồng trường Trường Sân khấu điện ảnh.

Phòng A.211

14h00: Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 44.

Phòng A.207

14h00: Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 44.

Phòng A.207

14h00: Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 44.

Phòng A.207

 

[hoãn] 16h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên lớp 4402, 4713.

Phòng A.401

 

14h00: Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 44.

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

 

[hoãn] 16h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên lớp 4402, 4713.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Khoa Pháp luật Hành chính nhà nước, Khóa Pháp luật quốc tế, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Cán bộ quản lý khóa của Khoa, Phòng có sinh viên vi phạm, Mời cô Lê Thị Diễm Hằng (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị)

Phòng A.401

Thứ Tư

07/06

(Sáng)

 

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

08h30: Họp Giao ban trực tuyến công tác đầu tư công.

Phòng A.402

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

08h30: Họp Giao ban trực tuyến công tác đầu tư công.

TP: Trưởng phòng QT, Trưởng Phòng TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT

Phòng A.402

Tuyển dụng viên chức năm 2022.

TP: Theo Quyết định

CHIỀU

 

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tuyển dụng viên chức năm 2022.

TP: Theo Quyết định

Thứ Năm

08/6

(Sáng)

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tuyển dụng viên chức năm 2022.

TP: Theo Quyết định

CHIỀU

 

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Tuyển dụng viên chức năm 2022.

TP: Theo Quyết định

Thứ Sáu

09/06

(Sáng)

08h00 (Cả ngày): Dự Tập huấn công tác BMNN và ANM

Phòng A.403

 

09h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo cuốn sách: “45 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.207

08h00 (Cả ngày): Dự Tập huấn công tác BMNN và ANM

Phòng A.403

08h00 (Cả ngày): Dự Tập huấn công tác BMNN và ANM

Phòng A.403

 

09h00: Họp nhóm hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.401

08h00 (Cả ngày): Phát biểu khai mạc Tập huấn công tác BMNN và ANM

Phòng A.403

 

09h00: Họp nhóm hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.401

08h00 (Cả ngày): Tập huấn công tác BMNN và ANM

TP; Toàn thể viên chức, người lao động trong Trường (Phân hiệu trực tuyến)

Phòng A.403

 

09h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo cuốn sách: “45 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00: Họp nhóm hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học.

TP: Trưởng các Khoa chuyên môn luật, thư ký Khuất Thị Thu hạnh

Phòng A.401

 

Bảo vệ luận án TS: Phòng A.402

 

CHIỀU

 

 

14h00: Họp nhóm hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.207

 

14h00: Họp nhóm hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.207

 

[hoãn] 14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45,46 và 47

Phòng A.401

 

15h30: Họp tổng kết công tác tổ chức diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2023.

Phòng A.401

 

16h30: Chủ trì Họp xét chọn đề tài NCKH sinh viên tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phòng A.401

14h00: Họp nhóm hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học.

TP: Trưởng các Khoa chuyên môn luật, thư ký Khuất Thị Thu hạnh

Phòng A.401

[hoãn] 14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45,46 và 47

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Phòng CTSV; Phân hiệu dự Họp trực tuyến.

Phòng A.401

 

15h30: Họp tổng kết công tác tổ chức diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Trưởng các đơn vị: Khoa PLHCNN, PLHS, Phòng HCTH, Đoàn Thanh niên, TTTT Thư viện, TT CNTT; giangrg viên, chuyên viên phu trách các sự kiện của Diễn đàn Luật học.

Phòng A.401

 

16h30: Họp xét chọn đề tài NCKH sinh viên tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ GD&ĐT tổ chức.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Bảy

10/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/ 06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU